Sinh Nhật… cùng tôi!

 

 

Hôm nay sinh nhật cái thằng tôi

Bảy tám năm rồi mang tiếng tồi!

Giữ nước nửa đời đành mất nước

Ǵn nhà một kiếp há buông trôi!?

Lưu vong tranh đấu mong quang phục

Tỵ nạn đấu tranh quyết quật hồi

Sông Núi tay sai mưu hiến giặc

Diệt thù chống địch hăy cùng tôi!!...

 

 

Camthành, 10/10/ 2019

Tha Nhân

 

 

Họa 1

 

Có thằng… "Tôi"

 

 

Mừng huynh sinh nhật cái thằng ... "tôi" .

Mấy chục năm qua đánh bọn tồi .

Bút thép tung hoành khơi chính nghĩa .

Cộng thù khiếp sợ nuốt không trôi .

Toàn dân cả nước mau vùng dậy .

Tỵ nạn năm châu sẽ khứ hồi .

Sánh bước chung vai cùng diệt cộng .

Khải hoàn nhịp bước có thằng ..."  tôi  ".

 

 

Lâm Hoài Vũ

 

 

Họa 2

 

Nỗi Ḷng Anh Tha Nhân


Sinh nhật ngày vui đến với tôi.
Suy đi nghĩ lại ngẫm không tồi,
Trọn đời cung kiếm, thời ngang dọc
Một thuở tung hoành, kiếp nổi trôi
Quốc nhục đè vai luôn khắc khoải
Quân kỳ ghi dạ măi bồi hồi
Cho dù bảy tám ḷng nung nấu
Dựng lại Cờ - Vàng vẫn có tôi !


Hoàng Dũng

ngày 11/10 /2019

 

 

Họa 3

 

Sinh nhật vui vầy đến bạn tôi,

Vào năm bảy tám dạ không tồi

Quê nhà ngóng đợi nào sao lăng,

Đất nước mong chờ chả đẩy trôi

Quyết chí đâu lưng thề tiến bước,

Đồng tâm nắm chặt chóng qui hồi

Thân già sức yếu c̣n mưu trí,

Đánh đấm vô thần tất có tôi ....

 

 

Mặc Hậu  Oct 12, 19

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính