Xuân Phục Hận

 

 

Đêm Xuân trăn trở kiếp tha phương

Lưu xứ bao năm nỗi đoạn trường!

Tím ruột lắm điều! Ôi cố Quốc

Bầm gan trước cảnh! Hỡi quê hương!!

Tan hàng xẻ nghé ươm hồi mộng!

Ră ngũ ĺa quân ướp chiến trường

Giặc cướp độc tài gieo thống khổ

Toàn dân phục hận dẹp tai ương!!

 

Camthành Feb 17, 2021

Tha Nhân

 

 

 

Kính họa     Xuân Phục Quốc

 

 

Bốn sáu năm rồi sống viễn phương.

Phải chăng chiến hữu đã miên trường?

Cuộc đời bá đạo xa thân quyến.

Tình thế bạo quyền biệt cố hương.

Mạt vận cuối thời như chuyển hóa.

Chu kỳ mầu nhiệm giống thao trường.

Hãy mau chụp lấy cơ may tới!

Phục quốc Xuân này diệt kiếp “ương”.

 

Lâm Hoài Vũ

Feb 22,2021

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính