Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Nguyên Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội

 

Khẩu Hiệu : "Chạnh Ḷng Thương"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

4/09/1952

Sinh

Mỹ Sơn, Lạng Sơn

31/05/1991

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam

3/06/1999

Được bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Ṭa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Việt Nam

29/06/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Ṭa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Việt Nam

26/04/2003

Được bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Ṭa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Kiêm Giám Quản Tông Ṭa Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

19/02/2005

Được bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

13/05/2010

Hưu dưỡng

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

 

Lời từ biệt của ĐTGM Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa TGP Hà Nội

Đức thánh cha chấp nhận đơn từ chức của Đức tổng giám mục Hà nội

Đức Thánh Cha chấp thuận đơn từ chức của ĐTGM Ngô Quang Kiệt

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh ở ngoại quốc

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh tại Roma

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục TGP Hà Nội

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Ngô Quang Kiệt làm Giám Quản Tông Ṭa TGP Hà Nội

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục của Đức Cha Ngô Quang Kiệt

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh tại Roma

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính