Một tên chó Hán nô Bui Hien đă bị bại lộ...!!!

 

 

 

 

 

 

Một tên chó Hán nô đă bị bại lộ... Sau nhiều năm làm chó tay sai cho Tàu cộng, thằng chó Hán nô Buồi Hiền đă bị lôi ra ánh sáng với những hành động âm mưu xoá đi tiếng nói của cha sanh mẹ đẻ và xoá đi những ḍng chữ của dân tộc Việt Nam.

 

Hắn đă công khai ra mặt tiếp tay Tàu cộng để diệt chủng cả đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta.

 

Giờ đă bại lộ tên Buồi Hiền là tên gián điệp của Tàu cộng.

 

Xin hỏi toàn dân Việt Nam có c̣n chấp nhận chứa chấp tên gián điệp của t́nh báo Hoa Nam này sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa hay không ???


Hay là lại tiếp tục hèn nhát rồi vô cảm thờ ơ để chấp nhận bị diệt vong mất nước sống kiếp nô lệ cho TQ ???

 

KEN DANG

 

 

 

Trong bảng chữ cái của chữ Việt Nam theo sự sáng lập của LM Đắc Lộ th́ cách phát  âm đều phù hợp với cách phát âm của người VN.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính