M Linh

 

 

 

 

M LINH !

M LINH !

Đy hồn thing sng ni

Đy bất khuất dng mu LẠC HỒNG

Quyết vng ln ph xch bẻ gng

Đồng một lng  khng lm thn n lệ.

 

M LINH !

M LINH !

Rực rỡ cờ VNG

Chiến thắng vinh quang

Dn nước huy hong

Kẻ th sạch bng.

 

Hơn hai ngn năm sau

Quật cường M LINH

Rầm rộ hồi sinh

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Trịnh Thị Kim Tiến

Nguyễn Phương Uyn

Cng hằng h sa số

Những bng dng quần hồng

Gh vai gnh vc non sng

Những thn liễu thướt tha

Nhưng khng ẻo lả

Đầu lun ngẩng cao

Đối mặt t  quyền

Những nụ cười duyn

Khng bao giờ thiếu vắng

Ngay cả trong nh lao

Đất nước tự ho

ch M LINH

 

 

M LINH !

M LINH !

Đy hồn thing sng ni

Đy bất khuất dng mu LẠC HỒNG

Quyết vng ln ph xch bẻ gng

Đồng một lng khng lm thn n lệ.

 

 

SG, 8/2018

 

Sơn Lạc Yn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh