Đảng csVN không được nói đến hai chữ “dân chủ”

 

Quang Dương

 


Các ông các bà “đảng viên đảng cục” coi bộ rất thích đề cập đến hai chữ “dân chủ” nhưng dường như các ông các bà chỉ “mượn đầu heo nấu cháo”. Các ông các bà nói vung lên cho dân nó khoái, nó tưởng dân chủ đang có mặt khắp mọi nơi, dân chủ chạy đầy đường, dân chủ từ trong đảng lan ra tới ngoài đảng, dân chủ ôm chặt luồn sâu lách mau từ quán cà phê cho tới tới cái giường nằm, c̣n thực sự có dân chủ hay không lại là chuyện khác...

 

*

 

Tôi phản đối ông Nguyễn Phú Trọng khi ông lạm dụng hai chữ “dân chủ” trong những lời phát biểu, những bài đọc hay diễn văn của ông.

 

Trong bài phát biểu nhân ra mắt cái gọi là Ban Chấp Hành TU đảng CS XII ông nói:

 

“xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, v́ dân”.

 

Trong cuộc chủ tŕ họp báo quốc tế sau đại hội XII ông trả lời phỏng vấn của báo chí với đầy rẫy hai chữ “dân chủ”. Chẳng hạn như:

 

“Vừa rồi, các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn.”

 

Hoặc:

 

“Dân chủ được thể hiện rơ ràng thông qua sinh hoạt của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị - xă hội... Dân chủ nhưng vẫn phải có kỷ cương. Kỷ cương trên cơ sở phát huy dân chủ, dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, không tuyệt đối hoá”.

 

Trong diễn văn bế mạc đại hội ông cũng nói:

 

“Sau hơn tám ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới'“.

 

Ông Trọng nhắc đi nhắc lại hai chữ “dân chủ” với mục đích ǵ?

 

Các ông các bà đảng viên đảng cục coi bộ rất thích đề cập đến hai chữ “dân chủ” nhưng dường như các ông các bà chỉ “mượn đầu heo nấu cháo”. Các ông các bà nói vung lên cho dân nó khoái, nó tưởng dân chủ đang có mặt khắp mọi nơi, dân chủ chạy đầy đường, dân chủ từ trong đảng lan ra tới ngoài đảng, dân chủ ôm chặt luồn sâu lách mau từ quán cà phê cho tới tới cái giường nằm, c̣n thực sự có dân chủ hay không lại là chuyện khác.

 

Với người dân nghèo bị trị chúng tôi th́ dân chủ chỉ có nghĩa đơn giản là người dân làm chủ không hơn không kém. 

 

Khi đảng các ông dựa trên bạo lực và cường quyền, nhẩy xổm vào cướp đi quyền làm chủ của chúng tôi và đ̣i độc quyền làm chủ đất nước cũng như quyền muôn năm đảng trị cha truyền con nối, coi người dân như cỏ rác th́ không thể gọi là dân chủ mà phải gọi là “đảng cướp chủ”. Đó là điều công bằng và hợp lư, không oan ức ǵ cho các ông các bà cả.

 

Khi người dân nghèo VN c̣n bị coi thường, nhân quyền bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp, tài sản đất đai bị trưng thu bất hợp lư, cuộc sống bấp bênh nghèo đói, xă hội băng hoại, và khi đảng viên các ông các bà chỉ biết c̣n đảng c̣n ḿnh, bày ra những tṛ bầu cử bịp bợm trong đảng với nhau để đấu đá tranh giành quyền lực leo cao vét sâu, vơ khẳm đáng nực cười mà vẫn huyênh hoang tự sướng với nhau là dân chủ th́ đó không thể gọi là dân chủ mà phải gọi là “đảng viên chủ” mới đúng. Đó cũng là chuyện hợp t́nh hợp lư chẳng oan sai tí nào.

 

Tự điển mạng đă định nghĩa:

 

Dân chủ là “một h́nh thức của chính phủ, trong đó mọi người dân của một nhà nước hoặc chính thể... đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của ḿnh, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện cho một quốc hội hoặc thể chế tương tự. (theo Wikipedia)

 

Nếu người dân không được tham gia và quyết định các vấn đề của ḿnh th́ c̣n gọi là dân chủ ở chỗ nào?

 

Khi ông Trọng dẫn từ “dân chủ” trong bài diễn văn và phát biểu của ông, có thể ông muốn mượn ư của từ này để bảo rằng việc bầu bán, đề cử, ứng cử, rút ra rồi lại đưa vào, đưa vào rồi lại rút ra của cái gọi là đại hội đảng XII gồm toàn đảng viên CS các ông là rập khuôn dân chủ, là có hương thơm dân chủ. Tuy nhiên, dẫu có đúng như thế th́ ông cũng không có quyền “mượn hoa cúng Phật”, mập mờ đánh tráo khái niệm bằng cách cứ lặp đi lặp lại hai chữ “dân chủ” một cách bừa băi như thế được. 

 

Thâm ư của ông mong rằng nếu cứ nói hoài nói huỷ tới dân chủ, như kiểu “cứ nói láo măi đi rồi cũng có người tin” th́ dù chẳng có dân chủ chút nào hết, người ta cũng phải tin là không những đảng của ông rất dân chủ, rất tốt với dân, do dân, bởi dân và v́ dân, mà cả cái chế độ XHCN đang đè đầu cưỡi cổ, áp chế người dân cũng cực kỳ dân chủ, dân chủ gấp bội phần các chế độ Tư bản đang giăy chết sao? 

 

Đừng tưởng bở!

 

Người dân Việt Nam bây giờ đă khôn ngoan, hiểu biết, đủ kiến thức và kinh nghiệm để thấy rơ đâu là dân chủ thực sự, đâu là dân chủ giả hiệu treo đầu dê bán thịt chó rồi thưa ông! Các ông có tuyên truyền lếu láo đến bao nhiêu lần nữa cũng bằng thừa, chỉ tổ ḷi thêm cái tội lừa bịp vốn đă có từ hồi mồ ma “cha già dân tộc” của đảng CS và đảng viên các ông thôi.

 

Tôi yêu cầu ông và đảng viên đảng CS, các ông các bà, không được đề cập đến hai chữ “dân chủ” trong bất cứ câu nói, bài đọc, bài viết nào để đánh lừa người dân. Chỉ khi nào các ông bà chấp nhận tṛ chơi dân chủ thật sự, giải tán đảng CS, dẹp bỏ XHCN, chấp nhận đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do, trực tiếp và phổ thông đầu phiếu trên toàn quốc th́ lúc đó hăy nói đến dân chủ.

 

C̣n bây giờ th́ làm ơn nếu c̣n chút liêm sỉ, đóng cái cửa miệng lại đừng nhắc đến dân chủ nữa. Hoặc nếu vẫn phải ộp oạp th́ yêu cầu dùng hai nhóm chữ “đảng cướp chủ” và “đảng viên chủ” đă chỉ cho ở trên.

 


31/01/2016
Quang Dương

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính