Hàng ngàn giáo dân Phú Yên, Mành Sơn, Song Ngọc phản đối Formosa tại UBND xă An Ḥa

 

 

GNsP (05.03.2017) – Vào lúc 5 giờ sáng ngày 05.03.2017, hàng ngàn bà con giáo dân giáo xứ Mành Sơn và Phú Lên đă chuẩn bị xuống đường biểu t́nh, phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng, phản đối Formosa tồn tại ở VN, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam… theo lời kêu gọi của Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lư và tổ chức Quốc Dân Việt.

 

Với đoạn đường khoảng 5km từ Phú Yên đến Song Ngọc, hàng ngàn bà con giáo dân vui mừng cầm cờ hội thánh, cờ ngũ sắc biểu dương sự thật, công lư và ḥa b́nh sớm được thực thi trên quê hương dân tộc Việt Nam đang lầm than.

 

Một giáo dân tham dự cho biết: “Tôi muốn Sự thật được tôn trọng, được bảo vệ. Tôi phẫn nộ trước sự việc công an đă đánh đập cha xứ và giáo dân Song Ngọc một cách bất công, v́ thế tôi tham dự để lên tiếng cho sự thật cho công lư.

 

Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Fomrosa được diễn ra tại giáo xứ Song Ngọc, G.p Vinh do linh mục J.B Nguyễn Đ́nh Thục – Quản xứ giáo xứ Song Ngọc – chủ tế thánh lễ và linh mục Antôn Đặng Hữu Nam – Quản xứ giáo xứ Phú Yên – giảng thuyết, vào lúc 7 giờ 30 sáng cùng ngày.

 

 

 

 

Sau thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Formosa, bà con giáo dân giáo xứ Phú Yên, Mành Sơn, Song Ngọc tuần hành đến Ủy ban Nhân dân xă An Ḥa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi, bà con giơ cao cờ ngũ sắc và cờ Hội Thánh thể hiện niềm tin Sự Thật và Công Lư sẽ ngự trị trên quê hương VN.

 

Cha Quản xứ giáo xứ Song Ngọc tiễn đoàn Phú Yên và Mành Sơn tại Ủy ban Nhân dân xă An Ḥa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, hàng ngàn bà con giáo dân đă hát vang bài hát “Trả lại cho dân”. Bà con cũng hô to “Formosa cút, cút, cút. Formosa cút khỏi VN.”

 

Cha JB Nguyễn Đ́nh Thục ngỏ lời cám ơn cha Antôn Đặng Hữu Nam, cùng toàn thể bà con giáo dân Phú Yên và Mành Sơn, và bà con trong cùng ngoài nước đang dơi theo hiệp thông.

 

 

 

 

 

 

Pv.GNsP

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính