Tài liệu quư hiếm về hải chiến Hoàng Sa năm 1974

 

 

Phay Van/ Đinh Ngc Thu

17-1-2016

 

Tài liệu quư hiếm về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, trích từ tập san HOÀNG SA – LĂNH THỔ VIỆT NAM CỘNG H̉A do Bộ Dân vận và Chiêu Hồi, chính phủ Việt Nam Cộng ḥa xuất bản tháng 3/1974, do tác giả Đinh Thanh Nguyện đă được đưa lên mạng đúng 2 năm trước.

 

Trang 33 của tài liệu này, có đoạn: “Trong một bài b́nh luận, đài phát thanh BBC đă nhận định rằng: Cộng sản Bắc Việt hiện đang ở vào một cái thế khó xử, đúng ra Cộng sản Bắc Việt phải lên tiếng ủng hộ Việt Nam Cộng Ḥa, nhân danh những người Việt Nam, nhưng nếu Cộng sản Bắc Việt làm như vậy sẽ khiến cho Trung Cộng phẩn nộ. Và cũng bởi sợ Trung Cộng sẽ thôi không cung cấp các nguồn tài trợ dành cho chiến tranh. V́ vậy, các lănh tụ Cộng sản Hà Nội đành phải ngậm miệng, để nhận lănh những mũi dùi mà những người Việt Nam dành cho họ‘.

 

Các đại diện Cộng sản xuất hiện ở đâu cũng bị các kư giả và các nhà ngoại giao Tây phương chất vấn về việc tại sao họ không dám dứt khoát lên án Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa th́ họ t́m cách lăng tránh và nói mơ hồ rằng những tranh chấp biên giới phải được các phe đàm phán với nhau một cách b́nh tĩnh.

 

C̣n Mặt trận Giải phóng Miền Nam, trong cuộc họp báo sáng ngày 26-1-1974 tại Camp Davis, Tân Sơn Nhất, Phó Trưởng phái đoàn Mặt trận Giải phóng trong Ban Liên hợp Quân sự 2 bên đă nhận định rằng việc Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa chỉ là sự tranh chấp lịch sử c̣n để lại từ các thời trước và xác định Mặt trận Giải phóng Miền Nam đứng ngoài vụ tranh chấp ấy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính