Lời thề diệt Cộng

 

 

Xưa cha ông thích vào tay “sát Thát”
Là lời thề quyết phá giặc Nguyên Mông
Nay cháu con nguyện với ḷng “diệt Cộng”
Là lời thề cứu nước phục non sông.

 

Bởi lũ Cộng đă không c̣n nhân tính
C̣n bạo tàn hơn cả rợ hung nô
C̣n dă man hơn sài lang hổ báo
Giẫm nát quê hương, cấu xé đồng bào.

 

Chúng nắm chặt cái gọi là chuyên chính
Xua côn an du đăng giết dân ta
Cái đảng cướp mệnh danh là vô sản
Nay trở thành đảng cướp ma phi a.

 

Một đảng cướp đang nắm quyền trị nước
Ôi tủi hờn, oan khốc giống Rồng Tiên!
Bốn ngh́n năm con nối nghiệp cha truyền
Đây là lúc sử xanh đầy ô nhục!

 

Không thể được, lẽ nào ta khuất phục
Để rợ Hồ giặc Hán cướp quê hương
Hăy đứng lên ṇi giống Việt can trường
Dâng tổ quốc cả tấm ḷng quả cảm.

 

Giặc hung ác nhưng trong ḷng khiếp đảm
Triệu người dân như nước vỡ sóng trào
Sẽ cuốn phăng bầy giặc Hán rợ Hồ
Giành lại nước, dựng ngọn cờ quang phục.

 

 

Phan Huy

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính