Góp tay thắp lửa,

đốt tiêu bạo quyền Cộng sản Việt Nam

 

 
Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản ṇi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lăo thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.

 

Lúc c̣n nhỏ, tôi đă nghe về “bác”
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài: “em thấy bác trong mơ”
Cô giáo bảo, “bác là tiên là phật”.

 

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được “vào đoàn, vào đảng bác quang vinh”
Cờ búa liềm, h́nh “lănh tụ” Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.

 

Đảng dạy tôi: “chủ nghĩa ḿnh siêu việt
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ”.

 

Tôi ngất ngây trong hào quang lư tưởng
T́nh nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
“Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
Mà đảng nói do bàn tay Mỹ Nguỵ”.

 

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lư
Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa t́nh
Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc.

 

Tôi uất hận cho đảng ḿnh láo khoét
Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
Để phục vụ cho quan thầy quốc tế.

 

Từ đó đảng hiện nguyên h́nh đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
Một xă hội thiên đường thành địa ngục.

 

Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đă san nghèo cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.

 

Người chủ nhân thành dân oan mất đất
Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
Người “đầy tớ” trên lầu cao chất ngất
Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà.

 

Th́ ra đảng thầu bán buôn xương máu
Và biển trời sông núi để chia nhau
Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám gịi sâu
Quyết đàn áp những tấm ḷng yêu nước.

 

Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
Vào ém quân trên khắp cả ba miền
Để dự pḥng khi dân Việt vùng lên
Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp.

 

Đảng khốn khiếp chẳng thiết ǵ Tổ Quốc
Sẵn sàng dâng xă tắc của cha ông
Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
Hàm thái thú đời cha truyền con nối.

 

Đảng (CS) ghê tởm! tôi chán chường muốn ói
Xin trả người thẻ máu với cờ ma
Tôi sẽ đi về với nước non nhà
Cùng dân tộc dựng lại mùa quang phục.


 

Phan Huy MPH

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính