Diễn tiến Cuộc Đảo Chánh ngày 1-11-1963 tại Nam Việt Nam

 

Phan Đức Minh  

 

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm     

 

-  Đi vào con đường đảo chánh: Đại Sứ Mỹ tại Sài G̣n, Ông Nolting, hết phương gỡ rối. Báo cáo được tới tấp gửi về Hoa Thịnh Đốn, và Bộ ngoại giao Mỹ liên tục phúc tŕnh t́nh h́nh nguy ngập tại Sài G̣n với yêu cầu phải thay thế ngay Ông Diệm bằng một người khác. Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy, vốn không thích thú lắm với chính sách can thiệp sâu đậm của Mỹ vào cái “Vũng lầy Việt Nam” ngay từ khi vào Toà Bạch - Ốc, để phải đối đầu trực tiếp với Trung cộng, đành phải chọn Ông Henry Cabot Lodge thuộc Đảng Cộng Ḥa, một tay cáo già chính trị, từng nhiều phen giải quyết gọn lẹ những vấn đề của Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới, sang Sài G̣n thay thế Ông Nolting trong việc gỡ rối t́nh h́nh. Khi cần thay thế một chính quyền tại quốc gia nào đi ngược lại quyền lợi của Mỹ là Cabot Lodge làm xong ngay. Thực tâm Ông Kennedy là muốn Cabot Lodge sang Sài G̣n giàn xếp sao cho ổn thoả, có lợi cho đường lối, chính sách và quyền lợi của Mỹ tại đây; nhưng Cabot Lodge th́ ngay từ lúc nhận lệnh để lên phi cơ sang Sài G̣n, là đă tính ngay chuyện loại Ông Diệm ra khỏi chính quyền, thay thế bằng một người hay một nhóm nhân vật lănh đạo mới, biết vâng phục đường lối của Mỹ trong lúc này (bị bọn tài phiệt thao túng theo đường hướng buôn bán chiến tranh, đổ quân tác chiến của Mỹ vào chiến trường Việt Nam).


Khi Cabot Lodge nhận nhiệm vụ bước lên phi cơ sang Sài G̣n th́ giới truyền thông của Mỹ đă nói chắc như đinh đóng cột là “In Washington, the Kennedy administration begins seriously speculating on a coup against Diem), nghiă là nói thẳng ra rằng Cabot Lodge sang Sài G̣n với sứ mạng lật đổ Tổng Thống Diệm. Cabot Lodge biết rơ rằng thuyết phục một số Tướng Lănh có quyền, có quân trong tay đứng ra làm cuộc đảo chánh chẳng mấy khó khăn v́ chuyên viên đảo chánh này đă có sẵn trong tay những “Bảo bối quan trọng, thiết yếu nhất;” chỉ việc đem ra sử dụng mà thôi. Đó là:

 
A.- Trong t́nh trạng rối loạn trước mắt, Cabot Lodge đánh trúng tim những “Người hùng Quân Đội” là phải ra tay gấp để cứu dân, cứu nước. Tướng Lănh không thể ngồi yên để trông thấy nhà tan, nước mất...


B.- Các Tướng Lănh, những người anh hùng của đất nước phải nắm lấy chính quyền. Chỉ có các Tướng Lănh mới đủ khả năng và uy thế để lănh đạo đất nước này đi đến chiến thắng, vinh quang, tự do, hạnh phúc vv...


C.- Cabot Loge lại c̣n có một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ, được liệt vào hàng “Siêu hoả lực – Superfirepower”, c̣n hơn cả bom A, bom H, hơn cả phi đạn tầm xa, tầm cụt, đánh đâu thắng đó. Đó là “vũ khí Đô La”. Dùng cả đống đô la (giá trị năm 1963) để lôi kéo 1 số Tướng Lănh có quyền lực, có quân trong tay vào hàng ngũ đảo chánh, trong t́nh thế Sài G̣n sôi sục đấu tranh như thế thiết tưởng chẳng phải chuyện khó khăn đối với Cabot Lodge, chuyên viên nhà nghề trong những áp-phe đảo chánh.  Tướng nào c̣n do dự, lưng chừng, không quyết tâm đảo chánh th́ “Bộ chỉ huy đảo chánh” phải thuyết phục, hù dọa và... chi tiền. Tiền đă có người lo rồi. Sĩ Quan cao cấp nào tỏ ra ương ngạnh, trung thành tuyệt đối với Ông Diệm th́ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh cuối cùng là “xoá sổ luôn”. Mục này dễ thôi! Chỉ cần triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Tổng Tham Mưu với sự có mặt bắt buộc của các Tướng Lănh, các Tư Lệnh Quân Đoàn, Sư Đoàn, các Chỉ Huy Trưởng Binh Chủng, các cơ quan trọng yếu của Quân Đội. Ai không quyết tâm, dứt khoát lật đổ Ông Diệm, hay bỏ ra ngoài pḥng họp để phản đối th́ lực lượng an ninh (đă chọn lựa kỹ càng) phải bắn hạ ngay tức khắc khi kẻ đó vừa bước chân ra khỏi cửa pḥng họp, bất kể kẻ đó là ai. Có thế thiên hạ mới sợ mà phải đi theo. Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng đặc biệt - người quân nhân thật sự anh hùng, với tinh thần “Uy vũ bất năng khuất”, là một trường hợp điển h́nh. Ông đă bị bắn gục ngay khi ra khỏi cửa pḥng họp v́ Ông không chấp nhận cúi đầu khuất phục trước áp lực của đám người bội phản, bị xúi giục bởi đồng Đô La của ngoại qưốc. 

 

·       Ngày 4-7-1963: Tướng Trần Văn Đôn, người đang giữ chức vụ chỉ huy cao nhất trong Quân Đội, thông báo

 

cho Lucien Conein, nhân vật cao cấp của cơ quan T́nh Báo Trung Ương Mỹ (CIA - Central Intelligence Agency) tại Sài G̣n biết là một vài Tướng Lănh của Quân Đội Việt Nam... đă ô kê theo kế hoạch và đang ráo riết chuẩn bị cuộc đảo chánh lật đổ Ông Diệm. Tướng Trần Thiện Khiêm, người được Tổng Thống Diệm tin cậy v́ đă đem quân từ vùng 4 Chiến Thuật về giải cứu Tổng Thống đầu tiên trong vụ đảo chánh hụt của Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông (1960), và được CIA của Mỹ nhắm mua chuộc, lôi kéo để sử dụng khi cần, mới là người lănh đạo kế hoạch này, nhưng Tướng Khiêm khôn ngoan lắm, cứ đóng vai chỉ huy ở hậu trường, đề pḥng những trường hợp “Mưu sư tại nhân, thành sự tại Thiên - L’ homme propose, Dieu dispose”  khó ai biết trước được.

   
* Ngày 20-8-1963: Tổng Thống Diệm chấp nhận đề nghị của Tướng Trần Văn Đôn (xưa nay được Ông Diệm tin cậy v́ là một trong số những Tướng Lănh được coi là có thực tài, xứng đáng với cấp chức được giao phó) ban hành Lệnh Thiết Quân Luật – Declaring Martial Law) để giữ vững t́nh h́nh và đối phó hiệu quả với cuộc chiến tranh phá hoại của cộng sản trên mọi lănh vực và trong t́nh thế hiện tại. Mục đích thực sự của số Tướng Lănh cầm đầu âm mưu đảo chánh là dựa vào t́nh trạng thiết quân luật để xiết chặt an ninh, bố trí quân đội cần thiết cho cuộc đảo chánh.

 

              Tướng Trần Văn Đôn

   

Tổng Thống Diệm th́ lại nghĩ khác. Ông Diệm nhận thấy t́nh h́nh đă đến lúc cần phải tập trung và bố trí lực lượng quân đội để cho bào đệ của Ông, Ông Cố Vấn Chính Trị Ngô Đ́nh Nhu - Người được dư luận đánh giá là viên cố vấn an ninh, chính trị xuất sắc, có mưu lược, khôn ngoan, ra tay dập tắt dứt khoát cuộc âm mưu lật đổ chính quyền.  Điều này mang đầy tính chất phức tạp: 

 

·       Có khá đông dân chúng bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh một cách nghiêm trọng thật sự.

·       Mang mầu sắc Chiến tranh tôn giáo.

 

*    Được một phần quan trọng quân đội chính phủ ủng hộ.

 

*    Được người bạn Đồng Minh khổng lồ hậu thuẫn cho ḿnh xưa nay; nay xoay chiều, khuynh đảo chính ḿnh

để thay thế bằng một lá bài khác.


    * Được cộng sản quốc nội cũng như quốc tế chú tâm khai thác triệt để hầu làm tan ră một chính quyền chống cộng quyết liệt, và chống cộng có Đường Lối, Sách Lược mang lại hiệu quả rơ ràng.


* Ngày 21-8-1963: T́nh trạng càng trở nên phức tạp, nguy hiểm khi quân đội trung thành với chính phủ, đồng loạt mở cuộc tấn công vào các Chuà chiền tại Sài G̣n, Huế và vài thành phố lớn khác; nhằm truy lùng, bắt bớ các nhân vật chính trị đối lập, tu sĩ, tăng ni, sinh viên, bị coi là những thành phần cốt cán của lực lượng đấu tranh chống chính phủ. 

 

 

      Thượng tọa Thích Trí Quang


* Ngày 22-8-1963: Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu, Giáo Sư  Đại học Luật Khoa, một phật tử từ chức và cạo đầu (như các tăng ni) để phản đối sự đàn áp của chính phủ. Đại Sứ Hoa Kỳ, Henry Cabot Lodge, báo cáo về Hoa Thịnh Đốn: Ông Ngô Đ́nh Nhu là nguời chủ động trong công cuộc đàn áp triệt để này và xác nhận: Các Tướng Lănh chính thức yêu cầu Hoa Kỳ ủng hộ tích cực cho cuộc đảo chánh đang được xúc tiến tổ chức.

            
* Ngày 24- 8- 1963: Hoa Thịnh Đốn ra lệnh cho Cabot Lodge, liên lạc với Tổng Thống Diệm và yêu cầu Tổng Thống loại bỏ ngay Ông Nhu ra khỏi bộ máy chính quyền Sài G̣n. Nếu không th́ chính Tổng Thống Diệm cũng là người phải ra đi.

 

Ngày 26-8-1963: Đại Sứ Mỹ, Cabot Lodge trực tiếp gặp Tổng Thống Diệm để bàn về việc loại bỏ Ông Nhu và thay đổi chính sách. Tổng Thống Diệm nghiêm khắc, nh́n thẳng vào mặt Cabot Lodge, và nói: Ông dứt khoát không loại bỏ Ông Nhu và không bàn chuyện thay đổi chính sách với Cabot Lodge. Cabot Lodge sau đó, thúc bách chính quyền Kennedy, cho đến lúc này vẫn c̣n chưa mạnh mẽ, thống nhất ư chí trong việc lật đổ Tổng Thống Diệm - Lodge presses the Kennedy administration, still badly divided over the issue of encouraging a coup, to support the dissident Generals...) ủng hộ các Tướng Lănh để lật đổ ngay Ông Diệm. Giám Đốc cơ quan CIA của Mỹ tại Sài G̣n, John Richardson, đồng quan điểm với Cabot Lodge, và tường tŕnh lên Tổng Thống Kennedy là t́nh h́nh không c̣n cách nào cứu văn được nữa, chỉ c̣n cách loại bỏ Tổng Thống Diệm và Ông Nhu mà thôi.


* Ngày 31-8-1963: Tại Hội Nghị An Ninh Quốc Gia, Paul Kattenburg, vừa từ Sài G̣n trở về, khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ nên nhân lúc này, t́m cách rút chân ra khỏi “Vũng lầy Việt Nam” một cách danh dự. Ngoại trưởng Dean Rusk phản đối và xác định là Hoa Kỳ sẽ ở lại Việt Nam cho tới khi chiến thắng. Bộ Trưởng Quốc Pḥng McNamara khẳng định rằng Hoa Kỳ đang đi tới chiến thắng và phải chiến thắng.

 

 

                                                     Các Tướng lănh đảo chánh   

 

Thế mà 2 chục năm sau, McNamara lại viết sách, viết Hồi Kư nhận tội, hối lỗi về sự tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam là một sự sai lầm to lớn. Ông McNamara này lại c̣n sang tận Hà Nội gặp Tướng cộng sản Vơ Nguyên Giáp để thú nhận tội lỗi đàng hoàng. Ông McNamara gián tiếp nói lên rằng: Cả nước Mỹ, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều bị... mát dây điện, lẩm cẩm như Ông McNamara hết trơn. Chỉ có một ḿnh Ông Bill Clinton là khôn ngoan, sáng suốt để chơi màn “trốn quân dịch, đóng vai Draft Dodger” để sau này c̣n sống mà làm Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh Hải Lục Không Quân của Siêu Cường Quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, lại thêm nhân vật bất nhân, bất nghiă, gian ngoan, thủ đoạn nổi tiếng của Hoa Kỳ là Kissinger, khi biết cuộc đời của ḿnh sắp đến ngày tàn, cũng lại viết thêm sách, thú nhận: Sự Xụp đổ đau đớn của Nam Việt Nam là do lỗi lầm quan trọng của Hoa Kỳ…


Điều này chứng tỏ trong chính phủ Hoa Kỳ lúc đó không có sự thống nhất trong đường lối chiến tranh tại Việt Nam. Việc này làm cho chính Tổng Thống Kennedy cũng không dứt khoát trong vấn đề: Ra đi hay ở lại trong ván bài Việt Nam. Mà nếu ở lại th́ ai là người có khả năng thay thế Ông Diệm để làm cho chính sách chống cộng ở đây tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp Hội Đồng An Ninh quốc gia, Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson đề nghị: bằng mọi cách, phải đẩy mạnh (leo thang, đổ quân tác chiến vào Việt Nam) cuộc chiến đang thuận lợi. Cuối cùng, Tổng Thống Kennedy phải lớn tiếng: Vậy th́ ở Sài G̣n, liệu có thứ chính phủ nào khác có thể chống cộng sản thành công được không? Ông Kennedy lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan (being in a dilemma), ở lại Việt Nam th́ càng lún sau vào vũng lầy, phải đối đầu trực tiếp với Mạc-Tư-Khoa và Bắc Kinh, rất nguy hiểm. Không ở lại th́ chẳng lẽ thả nổi cái “Chính sách ngăn chặn cộng sản - Containment Policy against Communism” của Hoa Kỳ tại Á Châu th́ cái khối dân chúng khổng lồ tại lục địa này sẽ đi tới đâu? Giao hết cho cộng sản hay sao? Vả lại, từ lúc Ông Diệm nắm chính quyền cho đến lúc trước khi xẩy ra t́nh trạng hỗn loạn này, hai Ông Diệm và Nhu đă tạo được những thành công rất quan trọng về các phương diện: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xă hội, kỷ cương, trật tự, làm cho chính giới Hoa Kỳ tin tưởng rằng Hoa Kỳ cần phải trấn giữ cái “Tiền đồn chống Cộng” này. Bỏ đi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở ba cái xứ lạc hậu, chậm tiến thuộc các lục địa Á Phi (backward, underdeveloped Asian and African countries), mà lại đang có chiến tranh chống bọn cộng sản ma quái, xảo quyệt th́ các Ông Diệm và Nhu quả là những khuôn mặt lănh tụ rất cần thiết, kiếm cho ra người khá hơn không phải dễ dàng.

     

Trưởng phái đoàn Ba-Lan (cộng sản) trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đ́nh Chiến (International Commission for Supervision and Control of the Cease-fire), Mieczyslaw Maneli, t́m gặp Ông Ngô Đ́nh Nhu để bàn định kế hoạch “Thống nhất và trung lập hoá Việt Nam.- Unification and Neutralization of Vietnam” hầu loại bỏ Hoa Kỳ ra khỏi vùng lănh thổ này, dựa theo kế hoạch của Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle (Pháp c̣n cay cú với Mỹ lắm, Mỹ không chịu yểm trợ bằng không quân nên Pháp đă phải ra đi sau cuộc thất trận ở Điện Biên Phủ, để cho Mỹ nhẩy vào thay thế). Đại Sứ Pháp tại Sài G̣n, Roger Lalouette, thúc giục Maneli (Ba Lan) liên lạc ngay với Hà Nội để giàn xếp, thực hiện kế hoạch của Tổng Thống Pháp. C̣n phiá Ông Diệm và Ông Nhu th́ chỉ là lối thoát cuối cùng để khỏi bị lật đổ với nhiều kết quả tệ hại, nguy hiểm trong cuộc đảo chánh do phiá Hoa Kỳ đang đạo diễn.

     

Thủ Tướng cộng sản Hà Nội, Phạm Văn Đồng,đón nhận nồng nhiệt kế hoạch của Pháp và Ba-Lan. Maneli trở lại Sài G̣n, gặp Ông Nhu và cho Ông Nhu biết rằng chính quyền Hà Nội sẵn sàng hợp tác với hai Ông Diệm và Nhu để 2 ông thoát khỏi 1 âm mưu thâm độc, đồng thời t́m ra một giải pháp hợp lư, hợp t́nh cho vấn đề chấm dứt t́nh trạng chiến tranh Việt Nam...

 

Giám Đốc cơ quan CIA của Mỹ bắt được tin này, liền thúc giục Ngoại Trưởng Mỹ, Dean Rusk: Hoa Kỳ phải ra tay trước bằng cách yểm trợ tích cực cho các Tướng Lănh thực hiện ngay cuộc đảo chánh, và đề nghị tức khắc tấn công Bắc Việt nếu Hà Nội xiá vô vụ này... (... advises Rusk that the Generals be encouraged to move promtly with their coup, and suggests attacking North Vietnam if Hanoi interferes...).


* Ngày 5-10-1963: Cabot Lodge phúc tŕnh với Tổng Thống Kennedy là Tướng Dương Văn Minh được đề cử vào vai tṛ Thủ Lănh cầm đầu cuộc đảo chánh. Tướng Minh đă gặp Conein (CIA), yêu cầu phía Hoa Kỳ đảm bảo chắc chắn là: Kể từ lúc này trở đi Hoa Kỳ không nên làm ngăn trở cuộc đảo chánh bằng bất cứ h́nh thức nào v́ t́nh thế đă đi vào cái thế không thể lùi được nữa, đă quay lưng ra biển mất rồi, lộn xộn là chết hết v́ Tướng Minh rất nghi ngờ sự quyết tâm của 2 Tướng Tôn Thất Đính và Nguyễn Khánh, 2 Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn (Army Corps Commanders) có quân trong tay và không nhiệt thành với cuộc đảo chánh này. Tổng Thống Kennedy chấp nhận yêu cầu này và khuyến cáo Cabot Lodge và CIA nên để cho các Tướng Lănh tùy theo t́nh h́nh mà quyết định hành động, cốt sao đạt được mục tiêu của Hoa Kỳ là Chống cộng sản hữu hiệu để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản tại khu vực Á Châu.

 

                                       Dương Văn Minh & Cabot Lodge


* Ngày 22-10-1963: Tướng Mỹ Harkins gặp Tướng Trần Văn Đôn trong buổi tiếp tân tại Toà Đại Sứ Anh ở Sài G̣n. Tướng Harkins nói với Tướng Đôn là Ông ta có nghe biết về cuộc chuẩn bị đảo chánh, và cho rằng đó là 1 điều sai lầm... (he knows of the coup and considers it a mistake...). Tướng Đôn hoảng hồn nên vội gặp ngay Conein của CIA và cho biết cuộc đảo chánh dự trù phải cho cho nổ ra vào ngày 26-10-1963, nhân lúc huy động quân lực cho ngày Lễ Quốc Khánh hàng năm, kẻo không Tướng Harkins nói theo kiểu đó th́... chết hết! Tướng Đôn cũng run lắm chớ! Lỡ Sư Phụ lông lá chơi ngón “phản thùng” th́ chết cả lũ! Mà nó hay chơi ngón này lắm. Conein bèn trấn an cho Tướng Đôn bớt ngán “-! Cái Ông Tướng Harkins, ông ấy nói theo ư nghĩ cá nhân của Ông ấy. Ăn nhằm chi? Ḿnh cứ... Go ahead!  Tướng Mỹ 4 sao Maxwell Taylor, Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ (U.S. Chief of Joint Staff) đă từng tâm t́nh với Tướng Harkins cũng như với Tổng Thống Kennedy là đảo chánh lật đổ Tổng Thống Diệm th́ rồi hậu quả sẽ phiền toái lắm, nếu không nói là nát bấy (Completely crushed); chúng ta hết c̣n khả năng chống cộng sản tại mảnh đất này nữa. Cộng sản Hà Nội lợi dụng t́nh h́nh rối loạn ở Sài G̣n cũng như nhiều thành phố khác, tung quân đánh phá hệ thống Áp Chiến Lược (System of Strategic Hamlets) do Ông Nhu chỉ đạo tổ chức các làng chiến đấu để chống lại và tiêu diệt các cơ sở chiến đấu hạ tầng (Basic fighting organizations) của cộng sản ngay tại nông thôn v́ Ông Diệm và Ông Nhu biết rằng bên nào kiểm soát và nắm vững được nông thôn với 80% dân số th́ bên đó sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này.

   

Các năm về trước, cộng sản đă từng bỏ hết các thành phố, nhưng nắm vững được nông thôn cho nên cuối cùng nguời Pháp đành chịu thua mặc dầu quân đội Pháp ngay từ lúc ban đầu, luôn luôn làm chủ t́nh h́nh trên các chiến trường với những phương tiện chiến tranh hùng hậu tưởng chừng như chỉ tối đa là 3 năm sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết khả năng chống cự của cộng sản để đạt chiến thắng. Điều này cũng giống y chang như ư nghĩ của Ông McNamara và nhiều Tướng Lănh Mỹ khác khi ào ạt đổ quân tác chiến của Mỹ vào Việt Nam; trong đó có cả Tướng 4 sao Westmoreland, một thời từng là Tổng Chỉ Huy quân đội Mỹ tại Việt Nam hơn 10 năm sau vẫn cứ tưởng như vậy. Những nhân vật này chưa bao giờ hiểu được “Sức mạnh của thế chiến tranh nhân dân - Power of People's War Strategy” mà Karl Marx và Lenin, Sư Tổ và Sư Phụ của Hồ Chí Minh, đă dậy cho người cộng sản biết một bí quyết: “làm thế nào để dùng sức yếu, nhưng tinh thần mạnh và quyết thắng của ḿnh để đánh bại một kẻ thù có sức mạnh, nhưng thiếu một tinh thần quyết thắng dẻo dai và bền bỉ.” Trong khi cộng sản tưởng rằng rối loạn ở Thủ Đô và các thành phố th́ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà sẽ chán nản, không c̣n tinh thần nào mà chiến đấu nữa - lại càng làm cho Tổng Thống Kennedy đâm ra phân vân, nghĩ ngợi là lật đổ Tổng Thống Diệm th́ rồi t́nh h́nh nam Việt Nam, cái “Tiền đồn chống Cộng ở Á Châu” rồi sẽ ra làm sao đây? Chẳng lẽ bỗng dưng giao hết cho cộng sản! Lại thêm Tướng Maxwell Taylor, Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu Liên Quân, qua thông tin từ Tướng Harkins ở Sài G̣n, đă tỏ ra ủng hộ đường lối, chính sách của Tổng Thống Diệm. Theo 2 Tướng Taylor và Harkins th́ lật đổ Tổng Thống Diệm, loại bỏ Ông Nhu th́ kể như dọn đường, mời cộng sản vào chiếm luôn Miền Nam. Đầu óc Tổng Thống Kennedy thật là chao đảo, lộn xộn về vụ này. Cuối cùng, Tổng Thống Kennedy cấp tốc gửi điện văn cho Cabot Lodge, ra lệnh liên lạc ngay với các Tướng đảo chánh yêu cầu “Hăy khoan thực hiện cuộc đảo chánh!” Cabot Lodge và một số nhân vật cao cấp của Bộ ngoại giao Mỹ có liên hệ, ảnh hưởng với giới “tài phiệt và phe phái Diều hâu” chủ trương leo thang chiến tranh, đổ quân tác chiến Mỹ vào Việt Nam, đă nhiều lần qua mặt, che mắt Ông Kennedy; lần này lại thêm lần nữa d́m chết bức điện văn hoăn đảo chánh của Ông Kennedy, coi như... không nhận được.

  

Ông Kennedy vốn thông minh cho nên đă nhận biết ra điều này cho nên Ông đă từng ra lệnh và nhắc nhở Bộ ngoại giao Mỹ, các nhân vật cao cấp của Mỹ tại sài G̣n, kể luôn cả Cabot Lodge là “Phải phúc tŕnh ngay choTổng Thống biết mọi biến chuyển quan trọng tại Việt Nam thuộc phạm vi trách nhiệm của ḿnh, và mọi quyết định quan trọng đối với t́nh h́nh tại đây đều phải có ư kiến trước của Tổng Thống.” Lệnh của TổngThống là như vậy nhưng các nhân vật cao cấp thuộc Bộ ngoại giao, Cabot Lodge và cấp lănh đạo CIA ở Sài G̣n có thi hành đúng đắn hay không lại là chuyện khác. V́ t́nh trạng trên cho nên mặc dầu Cabot Lodge nhận được điện văn khẩn  (Urgent Message) của Tổng Thống Kennedy yêu cầu liên lạc với các Tướng Lănh Sài G̣n khoan hăy khởi sự cuộc đảo chánh, nhưng Cabot Lodge chẳng bao giờ thông báo, yêu cầu các Tướng Lănh thi hành lệnh đó. Cuối cùng (có lẽ v́ đau đầu và mệt mỏi về chuyện này quá), Tổng Thống Kennedy đành phó mặc cho con cáo già, chuyên viên đảo chánh, Cabot Lodge, muốn làm chi th́ làm (...President Kennedy cables Lodge urgently to ask the Generals to postpone the coup, but Lodge never delivers the message. In the end, Kennedy leaves the final judgement of the matter to Lodge...). Thế là, mặc dầu Tổng Thống Kennedy ra lệnh hoăn kế hoạch đảo chánh lại, nhưng cuộc đảo chánh vẫn xẩy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 khi quân đảo chánh bao vây dinh Tổng Thống tại Sài G̣n, tức là dinh Gia Long v́ lúc này dinh Độc Lập đang sửa chữa...

 

                US President Kennedy

        

Trong cuốn hồi kư mang tên “The memoirs of Richard Nixon”, Tổng Tống Nixon có kể lại rằng: khi đến Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đă nói một cách đau buồn về việc hạ sát Tổng Tống Ngô Đ́nh Diệm như sau: 

 

“Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đă ủng hộ ông ta trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành, họ biết điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta – và ông Diệm đă bị giết.” Ông ta lắc đầu và kết luận: “Việc hạ sát ông Diệm có ba ư nghĩa đối với các nhà lănh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) lại tốt hơn! Ḷng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đă đứt, rất khó mà nối lại.” (Richard Nixon, The memoirs of Richard Nixon, Touchstone, New York 1990, tr. 256 – 257).

 

              Đại sứ Frederick Nolting và Tổng Thống Diệm

 

Ông cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting trong cuốn “From Trust To Tragedy” của ông ta, đă viết về Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm như sau:  “Tôi đă có đọc lịch sử Việt Nam, và đă biết các cuộc chiến tranh giành độc lập của xứ sở này, và cũng đă biết là ông Diệm hiểu biết tường tận, thấu đáo vấn đề.  May mắn là tôi cũng đă có một căn bản hiểu biết đáng kể về  triết học và khoa tôn giáo đối chiếu.  Nhưng tôi hoàn toàn không được chuẩn bị để nghe những điều như thế nàỵ  Càng nghe, tôi càng thích thú.  Tôi đặt những câu hỏi.  Mỗi câu hỏi lại mở ra một chương mới, và sau một thời gian tôi nhận ra sự dấn thân tận hiến và ḷng say mê của ông Diệm. Ông là người đă hiến trọn đời ḿnh để giữ cho bằng được căn cước lịch sử của dân tôc của ông  ta và ông ta hiểu nó, yêu thích nó. 

 

....Cho đến lúc này cáo buộc quan trọng nhất của ông ta là người Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Ông ta (TT Diệm) không muốn người Mỹ đoạt lấy trách nhiệm của Việt Nam. Ông ta không muốn quân lực Mỹ chiến  đấu cho nền độc lập và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Ông bảo tôi: “Nếu chúng tôi không tự ḿnh thắng cuộc chiến này với sự viện trợ vô gíá của quư quốc th́ như vậy chúng tôi sẽ thua và thua là đáng đời”. Ông ta vô cùng cương quyết trong vấn đề này và ông ta cảm thấy rằng nếu chính phủ Nam Việt Nam trở nên lệ thuộc vào Hoa Kỳ th́ như vậy chứng tỏ luận cứ của Việt cộng là đúng. Việt cộng thường nói rằng: “Nếu các anh cúi đầu thần phục Hoa Kỳ th́ các anh sẽ thấy các anh đúng chỉ là thuộc địa của Mỹ cũng như 75 năm về trước Việt Nam đă từng là thuộc địa của Pháp”. Về điểm tế nhị này tôi đă có thể trấn an ông ta, v́ toàn bộ ư niệm của những khuyến cáo cho toán đặc nhiệm cũng như những huấn thị cho tôi do TT Kennedy ban hành, là phải giúp Nam VNam  tự bảo vệ nền độc lập tự Do của họ cho chính họ” (Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting trong cuốn “From Trust To Tragedy”). 

 

*

      

Chúng tôi sẽ viết nốt về một vấn đề thật quan trọng, mà cho tới sau này nhiều người vẫn c̣n đặt ra câu hỏi: “Ai là người đă ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm, Tổng Thống đầu tiên của nền Cộng Hoà Việt Nam, ngưới đă chết một cách thảm khốc chỉ v́:

 

* Không chấp nhận cho Mỹ đưa quân tác chiến vào Việt Nam và nắm quyền lănh đạo cuộc chiến đấu chống cộng sản tại đây, trao chính nghiă của cuộc chiến (Just cause of the war) vào tay cộng sản.

 

* Bị bạn đồng Minh phản bội.

 

*  Bị một phần dân chúng hiểu lầm v́ âm mưu thâm độc của thù trong và giặc ngoài.

*  Bị đám tay chân, bộ hạ, ham tiền bạc, quyền hành, hạ độc thủ v́ đám người này đă bị sức mạnh Đô La của ngoại nhân khuất phục.


*   *   *


Chỉ có một điều duy nhất, an ủi được linh hồn Ông Diệm ở thế giới bên kia là: càng ngày càng có nhiều người Việt Nam (không những ở Miền Nam mà ngay cả ở Miền Bắc), cũng như có nhiều nhân vật, truyền thông, báo chí Mỹ và thế giới hiểu được sự thật về con người, ḷng yêu thương đất nước cũng như dân tộc Việt Nam của Ông Diệm., đồng thời họ đưa ra ánh sáng: nhiều thủ đọan, mưu mô của những thế lực chính trị, tài phiệt của Siêu cường quốc Hoa Kỳ muốn thay đổi sách-lược, vị thế của ḿnh trên mảnh đất Việt Nam, vốn được kêu là “tiền đồn chống cộng ở Đông nam Á châu”. Nhiều nhóm người, nhiều nhân vật  của miền Nam đă bị vạch mặt là…hung hăn vùng lên làm một cuộc… “cách mạng vĩ đại”  giải phóng đủ thứ trên đời, theo kế hoạch của cộng sản Việt Nam và quốc tế.  Sau này những nhóm người, những nhân vật đó mới …sáng mắt ra mà nhận thấy rằng: Xóa bỏ chế độ Việt Nam Cộng Ḥa, rước chính quyền cộng sản Bắc Việt vào miền Nam quả thực là một sự ngu dại…vô cùng xuẩn ngốc, điên khùng, không c̣n…thuốc nào chữa được nữa. Cộng sản kéo tới đâu là nhân dân miền Nam, kéo theo nhiều người dân của miền Bắc nữa,  bỏ chạy tới đó, bất kể hiểm nguy, sống chết nơi biển cả, nơi núi rừng biên giới, v́ người dân sợ hăi cái độc ác, tàn bạo, dă man, ngu si, dốt nát, tham lam, cuồng tín… của cộng sản, chủ trương dùng bạo lực để cai trị, đàn áp, tiêu diệt mọi mọi gốc rễ Dân Chủ, Tự Do, No ấm… đang phát triển tốt đẹp, của Nam Việt Nam, nhất là thời kỳ 9 năm của nền Đệ nhất Cộng Ḥa, khi so sánh với tất cả các quốc gia vùng Đông Nam Á châu, về tất cả mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xă hội vv…Khi chính quyền Ngô Đ́nh Diệm bị thù trong, giặc ngoài hợp lực xóa bỏ  th́ cộng sản Hà Nội với sự chỉ đạo, sự yểm trợ tối đa của cộng sản quốc tế, tính ngay tới việc dùng bạo lực tràn vào miền Nam…một cách dễ dàng mà thôi, v́ cửa ngơ miền Nam coi như bỏ ngỏ, sự pḥng vệ trên mọi chiến tuyến đă chẳng c̣n chi đáng sợ, lại thêm có sẵn những lực lượng do cộng sản tạo dựng ở khắp… hang cùng, ngơ hẻm để đón rước chúng vào, dựng nên một xă hội kiểu nhà tù lớn cho một dân tộc, nhân dân làm chủ đất nước phải xếp hàng cả buổi để lănh bông, nhận phiếu mua gạo, khoai, sắn, bo bo, lâu lâu có thêm tí đường, tí thịt … rồi c̣n “khẩn trương”  trở về …lao động là vinh quang ban ngày, tối đến nghe cái loa ở Phường, khóm, thôn làng suốt ngày ra rả “đục vào tai”  những lời lẽ tuyên truyền về cái…Hạnh phúc, Tự do, No ấm “cực kỳ Siêu việt, tuyệt vời”  dưới sự lănh đạo của Đảng và Nhà nước quang vinh…

 

 

San Diego – California

Phan Đức Minh

 

 Tài liệu tham khảo:


* The Death of A Nation. - John A. Stormer.- Liberty Bell Press.- Missouri, 1978.
* The World Almanac of The Vietnam War.- John S. Bowman (General Editor).- Bison Books Corp.- New York, 1985.

* Vietnam: The History & Tactics.- Ashley Brown & Adrian Gilbert.- Orbis Publishing Limited.- London, 1982.

* Kennedy. - Theodore Sorensen.- Harper & Row.- New York, 1965.

* A Book of U.S. Presidents. - George Sullivan.- Scholastic Incorporation.-

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính