Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Ḥa là … ngày nào?

 

Phan Anh Tuấn

 

 

 

          ngày 26/10/1956, - ngày Quốc Hội Lập Hiến chính thức ban hành Hiến Pháp được xem là Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH).


      Thời Đệ Nhất VNCH, tuy c̣n là một thiếu niên nhưng tôi vẫn không quên một số biến cố trọng đại như cuộc di cư của người Bắc vào Nam sau Hiệp Định Geneve 1954. Từ đó, khi học trong một trường có tên lạ là “Trường tiểu học di chuyển…”, tôi mới bắt đầu làm quen với những từ ngữ… bít tất, lợn, th́a, bố, cái môi, xơi… Đặc biệt là chữ “ốm”, tại sao học tṛ nghỉ học v́… ốm (trái với...mập)? Té ra “ốm” là… bịnh!


     Rồi cuộc truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại, đến Hiến Pháp 26/10/1956 khai sinh nước Việt Nam Cộng Ḥa theo thể chế Tổng Thống. Năm 1960, lần đầu tiên cờ Mặt Trận Việt Cộng treo trên đỉnh Núi Lớn, Vũng Tàu, nh́n thấy khá rơ từ Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Vào dịp Quốc Khánh 26/10 năm ấy, lớp học tôi làm bài luận Việt Văn, (do Giáo sư Phạm Văn Viết phụ trách) b́nh giảng về câu nói khá dài khó nhớ đầy đủ của Ngô Tổng Thống:
“Tôi không phải là thần thánh, tôi thức khuya dậy sớm…”


      Ngoài ngày 26/10, Việt Nam c̣n có mấy ngày cũng gọi là ngày Quốc Khánh như ngày 2/9 của Bắc Cộng, ngày 1/11 và ở hải ngoại hàng chục năm trước, đám Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tự tiện lấy Ngày Quốc Tổ Mùng 10 Tháng 3 Âm Lịch làm ngày “Quốc Khánh” (sic). Bị dư luận phản đối dữ dội, họ phải âm thầm xóa bỏ hành vi phi dân tộc ngang ngược nầy!


Hôm nay, 1/11/2009 gọi là ngày kỷ niệm “Quốc Khánh” Đệ II VNCH, xuất phát từ cuộc “Cách Mạng 1/11/1963” lật đổ chính quyền TT Ngô Đ́nh Diệm, tôi thử phân tích sơ lược xem ngày 1/11/1963 có chính danh được gọi là “Ngày Cách Mạng”, rồi biến thành... “Ngày Quốc Khánh VNCH”? 


Tham khảo tài liệu thấy rằng từ ngữ “Quốc Khánh” có nghĩa là Sự Vui Mừng Trọng Đại Nhất của một Quốc Gia, là kết quả của sự thay đổi lớn lao từ:


      - Một chế độ nô lệ, thuộc địa sang một chế độ độc lập có chủ quyền, thí dụ Quốc Khánh July 4th của Hoa Kỳ, Quốc Khánh 15/8 của Ấn Độ v.v…, cũng là ngày khai sinh một Quốc Gia hợp pháp và được công nhận bởi cộng đồng nhiều quốc gia trên thế giới.


      - Một chế độ độc tài chuyên chế sang một chế độ tự do dân chủ như Quốc Khánh 14/7
(Quatorze Juillet) của Pháp, là ngày Kỷ Niệm sự kiện chiếm ngục Bastille diễn ra vào 14 tháng 07 năm 1789 trong thời kỳ Cách mạng Pháp (theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Bastille)


   - Ngày 26 tháng 10 đúng là Quốc Khánh VNCH v́ khai sinh một Quốc Gia vừa hoàn toàn thoát khỏi sự đô hộ của nước Pháp thực dân và theo một thể chế dân chủ, là Tổng thống Nghị viện chế (gọi tắt là “Tổng Thống chế”) qua cuộc bầu cử. Trước đó, năm 1949, tuy Cựu Hoàng Bảo Đại có trở lại làm Quốc Trưởng của
“Quốc Gia Việt Nam”, thực chất vẫn c̣n lệ thuộc nặng nề về mọi phương diện với chính quốc Pháp, nên không thấy nói đến “Quốc Khánh” trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của “Quốc Gia Việt Nam” nầy.


    - Ngày 26 tháng 10 đúng là Quốc Khánh VNCH v́ toàn dân vui mừng thấy Quốc Gia thật sự được độc lập, ra khỏi quỹ đạo của Liên Hiệp Pháp. Suốt thời Đệ Nhất VNCH, dân tộc Việt Nam dưới Vĩ Tuyến 17 được sống đời tương đối sung sướng hơn dưới các chế độ khác, trước và sau đó ở hai Miền Nam Bắc Việt Nam.


     So sánh với ngày 26-10-1956 để xem ngày 1/11/1963 có chính danh là ngày Cách Mạng và Quốc Khánh VNCH không?


    - Ngày 1/11 thực chất là ngày đảo chánh qua cuộc binh biến có đổ máu, không đáng được xem là Quốc Khánh VNCH v́ Quốc Hiệu không đổi, thể chế hầu như cũ, chỉ thay thế Nhân Sự Lănh Đạo Quốc Gia cho thích nghi với chủ trương và mục đích của Cuộc Chiến Việt Nam mà Đồng Minh Hoa Kỳ càng ngày càng dính líu sâu đậm, trở thành vai tṛ lănh đạo.


    - Ngày 1/11 không đáng được xem là Quốc Khánh VNCH v́ ngày này mở màn giai đoạn VNCH càng ngày càng mất chủ quyền Quốc Gia với sự hiện diện công khai của hơn nửa triệu quân Hoa Kỳ trên khắp lănh thổ VNCH!


      Tuy dân chúng có cuộc sống bề ngoài sung túc nhưng phần lớn nhờ viện trợ mọi mặt của Đồng Minh Hoa Kỳ. Chính quyền Đệ II VNCH h́nh thành màng lưới cai trị quân phiệt, tham nhũng tràn lan tạo nhiều kẽ hở cho Việt Cộng càng ngày càng xâm nhập nhiều, củng cố và phát triển mạnh mẽ lực lượng quân sự và t́nh báo, ngay cả từ thượng tầng trong Phủ Tổng Thống!


      Dung dưỡng và bất lực trước bọn tu hành gian dối, ăn cơm VNCH hoạt động cho Việt Cộng, lấy chùa và nhà thờ làm pháo đài chống VNCH ngay tại hậu phương VNCH. Kiêu Tăng (Tu Sĩ) và Kiêu Binh cùng THAM NHŨNG là ba quốc nạn cho VNCH, làm đạo đức xă hội suy đồi, ngôi thứ xă hội thay đổi thảm hại: “Nhất ĐĨ, Nh́ SƯ, Tam CHA, Tứ TƯỚNG”! T́nh h́nh đất nước như vậy khiến cho đại đa số dân Việt Nam dưới Vĩ Tuyến 17 cảm thấy xấu hổ và mất nhiều niềm tin vào Giới Lănh Đạo VNCH!


     - Ngày 1/11 không đáng được xem là Quốc Khánh VNCH v́ nó được tạo ra bởi cuộc Đảo Chánh Quân Sự có Hoa Kỳ hỗ trợ qua tên Việt Cộng nằm vùng Dương Văn Minh cầm đầu cái gọi là “Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng”! (Sau 30-4-1975, Bắc Cộng bạch hóa vai tṛ của Dương Văn Minh qua tài liệu mang tên “Hồ sơ tướng Dương Văn Minh”).

 

       Gọi ngày 1/11/1963 là ngày “Cách Mạng” cũng không đúng v́ chỉ sau đó 3 tháng t́nh h́nh VNCH đă dần dần trở nên ngày càng tồi tệ hơn, trái với ư nghĩa đích thực của hành động tốt đẹp mệnh danh là… CÁCH MẠNG!


       Thử hỏi “Cách Mạng” ǵ mà đem đất nước đi xuống tận cùng của bất an về trật tự an ninh, suy đồi về đạo đức xă hội. Hậu quả vào tháng 3/1975, ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định ra lịnh Quân Dân Cán Chính / VNCH tháo chạy khỏi Tây Nguyên và Miền Trung mà ông ví von đó là kế hoạch “đầu to đít teo”, là… “di tản chiến thuật, tái phối trí lực lượng” để phản công Bắc Cộng hữu hiệu, --một kiểu tái phối trí chưa hề có trong sách vở binh thư!


      Xấu hổ đến tột cùng khi ông Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Lực VNCH quá ngây thơ hay thật thà (!?), mạnh dạn lên TV tuyên bố VN Cộng Ḥa đánh VN Cộng Sản mạnh hay yếu tùy theo mức độ viện trợ nhiều ít của… Đồng Minh Hoa Kỳ! Quả vậy, đến khi Hoa Kỳ giảm thiểu và ngưng viện trợ th́ ông Tổng Thống liền ca bài Goodbye, chửi rủa Hoa Kỳ đă phản bội, bỏ rơi nên ra nông nỗi! Ngay sau đó ông chuồn đi êm bằng máy bay trong đêm sang Đài Loan, chấm dứt sự nghiệp chính trị của ḿnh một tuần trước ngày VNCH sụp đổ!


      Đó là cuộc di tản… chiến lược an toàn ra hải ngọai với gia sản kết xù, bỏ lại con dân VNCH “sống chết mặc bây” nhưng ông Tổng Thống lại tàn nhẫn, xua tay nói: Họ [thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản] không mắc mớ ǵ đến tôi!”. C̣n ông Tổng thống cuối cùng gốc...”trở cờ nằm vùng” kia ở lại chờ “bàn giao” đất nước cho VC sau khi hỏi ư kiến “thầy dùi” Sư VC Trí Quang, không được cơm cháo ǵ đành ngửa mặt than trời: “Thầy hại… tui rồi!”. Có lẽ định mệnh đă giao phó ông nầy là người mở màn “Bi Kịch Cách Mạng 1/11/1963” và kết thúc “Hài Kịch Bàn Giao 30/4/1975” Đệ II VNCH cho VC!


     Ngày 1/11/1963 đích thực là ngày cách cái mạng của anh em gia đ́nh họ Ngô và nhiều quân sĩ VNCH ưu tú, rồi sau đó những nhân vật “cách mạng” chủ chốt trở thành các nhà lănh đạo Đệ II VNCH đă phá bỏ Ấp Chiến Lược, phóng thích hay bao che nhiều cán bộ VC gộc v.v..., kể cả buôn bán nhu yếu phẩm, vũ khí đạn dược, cho VC…, tạo các cơ hội ngàn vàng cho Bắc Cộng Hà Nội được cái đà vững mạnh để cách luôn cái mạng của Quốc Gia VNCH vào trưa ngày 30/4/1975!

    KẾT LUẬN. Trên đây tôi tạm đánh giá hai ngày 26/10 và 1/11 để chọn ra ngày nào thực sự gọi là Quốc Khánh của VNCH, đúng ư nghĩa là ngày kỷ niệm Sự Vui Mừng Trọng Đại Nhất của dân tộc Việt Nam. Tôi thấy rơ rằng: Ngày 26/10/1956 khai sinh Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa là Ngày Quốc Khánh rất hợp lư hợp t́nh và… hợp pháp! Thiết tưởng, một Quốc Gia mang quốc hiệu VNCH với một lănh thổ, một dân tộc và một chính quyền được quốc tế công nhận chỉ có một ngày Quốc Khánh mà thôi, cho dù trải qua nhiều chế độ cai trị!

 

     Nếu cho ngày đảo chánh 1-11-1963 là ngày Quốc Khánh VNCH th́ đúng là hành vi... “cưỡng từ đoạt lư” quá trắng trợn bất chấp sự thật lịch sử vẫn ... c̣n đây với bao nhân chứng, trong đó có tác giả bài này! 

   

 

     Phan Anh Tuấn

(Aet1527@Saigon1963)

   Cell: (206) 883-1692

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính