Chánh thuyết Tiên Rồng

 

Phạm Văn Bản

 

 

 

Là người Con Cháu Tiên Rồng
Đồng Bào ta nhớ thuộc ḷng chín kinh
Tiên Rồng thứ nhất xác minh
Song Hiệp Hoàn Chỉnh trọn t́nh ai ơi
Thứ hai Trầu Cau diễn lời
Thân Thương nguyên lư làm đời sống chung
Thứ ba hướng tới trùng phùng
Chử Đồng: B́nhPhạm Văn Bả:  Đẳng Tột Cùng là đây
Tiết Liêu thứ bốn dựng xây
An Dân Thịnh Nước xum vầy ấm no
An Tiêm tiếp đến chăm lo
Việc Làng Dân Chủ - đạo pḥ con dân
Vọng Phu thứ sáu góp phần
Chồng nào Vợ nấy chuyên cần tăng gia
Trương Chi thứ bảy ấy là
Căn nguyên hạnh phúc – t́nh ta sáng ngời
Mỵ Châu thứ tám dẫn lời
Truyền kỳ Giữ Nước góp đời sĩ phu
Kết bài Phù Đổng diệt thù
Dấn thân Cứu Nước cho dù gian nan
Chánh thuyết tóm lại chứa chan
Tiên Rồng văn hóa bao ngàn năm qua

(Huấn ca Tiên Rồng, 1982)

 

Bài thơ trên mô tả những nét đặc trưng tiêu biểu về nội dung của chín truyền thuyết lưu hành ngàn đời trong ḷng Dân Tộc Việt Nam, được gọi là Chánh Thuyết Tiên Rồng. Chánh thuyết này th́ khác biệt với cái gọi là “Chủ thuyết Mác – Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh” đang tuyên truyền, cải tạo, tảy năo và làm tha hóa đời sống con người trên quê hương xứ sở Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng Sản chủ trương. V́ thiếu quan niệm sống theo Phúc Đức của Tổ Tiên linh huấn, cho nên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản nhắm mắt làm ngơ, du nhập chủ thuyết và tổ chức ngoại lai, với ước mơ cứu dân cứu nước thoát ách thực dân Pháp. Nhưng thực tế v́ thiếu Hồn Việt cho nên Đảng Cộng Sản này tạo ra nhiều việc làm phản dân hại nước, và trong tương lai gần là dẫn đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đô hộ, bắt toàn dân làm nô lệ giặc Tàu như trong ngàn năm Bắc Thuộc từng xảy ra trong lịch sử. Bởi thế sự chọn lựa tư tưởng sai lầm và thiếu Sức Mạnh Hồn Việt trong công cuộc tổ chức giải cứu Dân Nước, là điều kiện tiên quyết mà mọi người chúng ta cần quan tâm lưu ư.


Đang khi Chánh Thuyết Tiên Rồng là tinh hoa nền tảng của Văn Hóa Việt, được Tổ Tiên trang trọng đúc kết thành Biểu Tượng Tiên Rồng, lưu truyền trong ḷng Dân Tộc trải qua bao ngàn đời ngàn năm của Lịch Sử Việt. Bổn phận và trách nhiệm của người Con Cháu Dân Tộc, như chúng ta ngày nay, là t́m hiểu học hỏi để nhận biết ra ư nghĩa của Biểu Tượng Tiên Rồng mà Tổ Tiên muốn nhắn gởi, và chắc chắn đang ẩn chứa những điều cao siêu hiện thực trong đó.

Chánh Thuyết Tiên Rồng cũng khác biệt với những cái gọi là tứ thư ngũ kinh, cửa Khổng sân Tŕnh, chữ nho hay sách vở kinh kệ của người Trung Quốc (Hoa, Hán, Tàu) – như Kinh Dịch khai triển theo khái niệm âm dương, hay Tam tài Thiên – Địa – Nhân (Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng) là những ư niệm trừu tượng, và chỉ là thành quả của óc suy luận thuần túy vật chất, vô tri vô giác. 

Đang khi Chánh Thuyết Tiên Rồng của Tổ Tiên lại đặt căn cứ trên Biểu Tượng Tiên Rồng về Con Người – đó là kết tinh của nhận thức hiện thực làm nền tảng cho con người, là mọi người và mỗi Người đều được tạo thành do Mẹ Tiên Cha Rồng phối hiệp. Tất cả cùng được sinh ra một lần, một lúc trong Một Bọc Trăm Con mà chúng ta tự xưng ḿnh là đồng bào – đồng có nghĩa là cùng, bào là cái bọc, tức là anh em ruột thịt trong cả nước – nhà. Theo gịng thời gian và đà xác tín quư trọng của toàn dân, chữ Tiên Rồng trở thành biểu hiệu cho Hai Vị Tộc Tổ, khai sinh ra ḍng giống dân Việt vào khởi đầu lịch sử nhân loại. Bởi thế mà ngày nay mọi người Việt Nam chúng ta hănh diện và xưng ḿnh là Con Cháu Tiên Rồng.


Chánh Thuyết Tiên Rồng cũng không xuất phát từ chủ nghĩa, chủ thuyết, triết thuyết hay một nền tảng học thuyết của tôn giáo nào, mà được Tổ Tiên nhận diện đúng thực Con Người và Cộng Đồng Xă Hội, qua sinh hoạt và tâm tư bộc lộ cũng như thể hiện nếp sống văn minh văn hóa trong một xă hội anh em, Xă Hội Đồng Bào, xă hội của con người và làm người đích thực.


Điểm khác biệt trong Lịch Sử Việt là Tổ Tiên truyền khẩu, truyền miệng, truyền cho nhau ghi nhớ Biểu Tượng Tiên Rồng ṛng ră hàng bao nhiêu đời con cháu, từ đời này qua đời khác, làm nổi bật đặc tính sinh hoạt sống động hiện thực trong nếp sống của toàn thể Dân Tộc Việt, được gọi là Văn Hóa Việt. – chớ không phải hệ thống văn từ như đă ghi trong Lĩnh Nam Chích Quái của nhà văn Trần Thế Pháp, mới xuất hiện vào đời Nhà Trần và được ghi nhận là tác giả đă viết theo văn hóa thời cuộc nhằm mang tư tưởng pḥ thiên triều phương Bắc – Bởi thế theo cách lưu truyền của Tổ Tiên, th́ văn từ hay tư tưởng đă thường bị bóp méo, hiểu lệch lạc ư nghĩa tùy theo chế độ hiện hành, hoặc theo thời gian mà sửa đổi nội dung ngôn từ, đang khi biểu tượng th́ mang tải ư nghĩa trước sau vẫn thế. 


Chánh Thuyết Tiên Rồng ngày nay được Đảng Tiên Rồng phục hưng và khai sáng nhằm mục đích Giúp Dân Cứu Nước. Chúng ta trao ch́a khóa cánh cửa tâm tư cho nhau, để cùng nhau mở rộng cửa kho tàng Văn Hóa Việt, và t́m lại những báu vật là Gia Tài Tổ Tiên để lại cho những ai xưng ḿnh là Con Cháu Tiên Rồng.


Chánh thuyết chẳng những trung thực, mà c̣n thích hợp, thích nghi với hiện cảnh sống cho mọi người, mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính hay thời đại văn minh nhân loại, v́ chánh thuyết luôn mở rộng cửa đón nhận tất cả những gía trị, tinh hoa tư tưởng trong đời sống nhân sinh, khai triển nếp sống con người, là Đạo Sống Việt trong Xă Hội Đồng Bào, xă hội thân thương b́nh đẳng, xă hội anh em từ một Bọc Mẹ Trăm Con của truyền tích Tiên Rồng. 


Chín truyện tích lưu truyền trong dân gian, từ đời này qua đời khác lại cưu mang những đặc điểm làm nổi bật biểu tượng Tiên Rồng, tức là có hai nhóm đặc tính Tiên Rồng được nhận diện nơi Con Người và Cuộc Sống, kế đến là phần cốt truyện lại nhắc tới thời đại của các Vua Hùng Dựng Nước. Dù rằng trong 9 câu truyện ấy ẩn chứa nhiều t́nh tiết dị biệt ly kỳ, nhưng vẫn được Tổ Tiên Ông Bà lưu truyền nguyên vẹn tinh ṛng cho chúng ta tới thời nay, và bổn phận trách nhiệm của chúng ta là t́m hiểu, khám phá kho tàng Văn Hóa Việt, để t́m lại những báu vật gia tài Dân Nước, bởi thế mà có Đảng Tiên Rồng ra đời để Giúp Dân Cứu Nước.


Mỗi truyện tích của Chánh Thuyết Tiên Rồng lại được nhắc nhớ bằng những biểu hiệu tôn quư trong các dịp Lễ Tết của Dân Tộc Việt Nam. Tất cả đă kết tinh quan niệm sống của dân tộc, và liên hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống chỉ đạo mạch lạc, sống động và hiện thực, làm nền tảng căn bản cho toàn thể Văn Hóa Việt – tổng hợp và hệ thống hóa này được gọi là Hệ Tiên Rồng, tức là cái nh́n vào thực tế cuộc sống Con Người, đặt căn cứ trên cuộc sống một cách trọn vẹn, và không ra khỏi hay xa ĺa cuộc sống con người. Do đó Hệ Tiên Rồng c̣n được gọi là Sinh Thức Hệ, tức là Chánh Thuyết Tiên Rồng.

Hệ thống biểu tượng Tiên Rồng này không phải do một người, hay nhóm người phát minh, sáng chế ra, mà là cả một nền văn hóa đă và đang sống trong ḷng Dân Tộc, dù ư thức có khác biệt ít nhiều, tùy người, nhưng Văn Hóa Việt được phát hiện là một hệ thống toàn bích, đang chỉ đạo cho toàn thể cuộc sống Xă Hội Con Người.


Việc t́m hiểu, khảo cứu, áp dụng, ứng dụng để sống thích nghi với hiện cảnh là cả một quá tŕnh dài như bao ngàn năm trường tồn của Tộc Việt – khác biệt với Tộc Hoa – vẫn luôn tiếp diễn, cao siêu và hiện thực, là đặc điểm của Con Cháu Việt. Có thể nói mỗi chữ, mỗi câu, mỗi mệnh đề của Chánh Thuyết Tiên Rồng ngày nay đang biên khảo, th́ cũng đang trông chờ cả một thiên khảo cứu về lịch sử văn hóa của Dân Tộc Việt.


Bởi thế cho nên, đây cũng là phần mà mọi người trong chúng ta cần t́m hiểu, học hỏi, thảo luận và đừng quên sự đóng góp thêm những khám phá mới của bạn, của chính bạn vào kho tàng Văn Hóa Chính Trị cao siêu hiện thực và tuyệt vời của Tổ Tiên.


Điểm đặc biệt Ông Bà để lại, là một hệ thống biểu tượng chớ không phải hệ thống ngôn từ hay tư tưởng, v́ rằng ngôn từ, tư tưởng thường bị tuyên truyền lệch lạc bóp méo nội dung hay ư nghĩa bởi mưu đồ danh lợi của nhà cầm quyền, chế độ hay thời gian. Nhưng ngược lại, biểu tượng th́ trước sau vẫn thế, vẫn c̣n nguyên vẹn tinh ṛng dù cho trải qua ngàn đời con cháu, và cứ tùy thuộc thời đại mà chúng ta dùng ngôn từ thích hợp mà diễn tả biểu tượng, như trong Thời Đại Tín Liệu (Information Age) của nhân loại hôm nay.


Trong mỗi bài truyền thuyết của dân tộc, là ghi chép lại những điểm chính yếu, cưu mang bài học của Tổ Tiên. Dĩ nhiên, với thời gian cùng với sự phù trợ của Đức Quốc Tổ và Hồn Thiêng Sông Núi, chúng ta sẽ có bản văn hoàn hảo, đúng thực và trọn vẹn, v́ do đón nhận sự đóng góp ư kiến của nhiều người, của toàn dân.

Diễn giải truyền thuyết, là phần có tham vọng đào sâu, t́m hiểu hệ thống biểu tượng tới tận ư nghĩa, và cố gắng đạt đến điểm tột cùng của suy tư có thể có. Do đó phần diễn giải, đôi khi trở thành khó hiểu cho một số người đọc. Tuy nhiên bạn đọc có thể căn cứ vào lịch sử, vào đời sống dân nước mà rút ra những thí dụ cụ thể, những gương sống thực của các vị Minh Quân, Văn Thánh Vơ Thần mà cùng giúp cho nhau học hỏi, thông toàn bài học của Tổ Tiên.


Sau phần diễn giải là phần T́m hiểu truyền thuyết/ Chánh Thuyết Tiên Rồng. Tiên Rồng được gọi là bài học Nền Tảng, v́ trong đó chúng ta có nhận diện, có định nghĩa về Con Người và Xă Hội một cách hoàn chỉnh, toàn diện và đúng thực. Phần bài này được coi là đúc kết những nét đặc thù của Văn Hóa Việt, khai thác hết những nét đặc thù đó chúng ta có hệ thống tư tưởng chỉ đạo sống động và hiện thực, gọi là Hệ Tiên Rồng, qua nguyên lư Tiên Rồng Song Hiệp để áp dụng vào cơ cấu tổ chức xă hội con người, như biểu tượng Bọc Mẹ Trăm Con.

1. Tiên Rồng: Bài học nền tảng bởi Tổ Tiên đề ra nguyên lư sinh hóa của vạn vật, đặc biệt căn cứ trên con người, tức nguyên lư Tiên Rồng Song Hiệp Hoàn Chỉnh. Với bài học Tiên Rồng, chúng ta có được định nghĩa về con người hoàn chỉnh toàn diện, đúng thực: Thân – Trí – Tâm – Tuệ (Thân xác sinh động, Trí năng tinh biến, Tâm t́nh thông hiệp, Tuệ linh vĩnh cửu của con người do Mẹ Tiên Cha Rồng song hiệp. Và từ nguyên lư mà chúng ta khai triển thành nguyên tắc áp dụng vào việc tổ chức Đảng Tiên Rồng như Cánh Kinh Thương, Cánh Thanh Niên, Cánh Xă Hội và Cánh Chính Trị của một Hoa Tiên Rồng.


Đặc biệt, Con Người Tiên Rồng, chúng ta khác biệt với những Con Người của nền văn hóa duy vật, duy lợi, duy tâm, duy linh đang làm tha hóa con người, và con người biến thành sinh vật kinh tế, con thú tiến bộ, động vật lao động trong hăng xưởng, và chi phối bởi cơ quan truyền thông rộn ràng hàng ngày. 


Văn hóa và tổ chức ba góc theo h́nh Kim Tự Tháp trước mắt, chúng ta nhận ra đó là tổ chức chủ nô, trên là chủ nhân – dưới là nô lệ, trên là đảng trị – dưới là bị trị, cho dù cổ súy Chân – Thiện – Mỹ mà thiếu T́nh th́ chỉ là con người khiếm khuyết hạnh phúc.


Đang khi trong Truyền Thuyết Việt, Tổ Tiên lại nhận diện Con Người Tiên Rồng một cách đúng thực, và cộng đồng xă hội là Đồng Bào, là anh em từ Một Bọc Trăm Con của Mẹ Tiên Cha Rồng, tức là biểu trưng cho một xă hội b́nh đằng tột cùng và thân thương tột cùng. Tiên Rồng đưa ra ư niệm về các đặc tính cá biệt của Tiên, của Rồng, và mẹ Tiên cha Rồng đă phối hiệp toàn nhất tương đồng. Bởi thế Tiên và Rồng là kết tinh toàn vẹn cho mọi tương quan sinh họat của con người, tương quan anh em nhằm thể hiện Con Người Tiên Rồng.


Biểu tượng Một Bọc Trăm Con của Chánh Thuyết Tiên Rồng đă khẳng định Đặc Tính Xă Hội bẩm sinh và ngay cùng một lúc có trăm con người, cũng do kinh nghiệm của cuộc sống gia đ́nh, với mẹ với cha, với anh chị em qua h́nh ảnh của tổ chức trăm người trăm việc – mỗi người mỗi việc, chớ không bao đồng công tác hay dẫm chân lên nhau.


Trong cuộc sống, con người nhận ra ḿnh không thể sống đơn độc, mà ngay từ lúc bắt đầu sự sống, con người cần có mẹ có cha, có sự chăm sóc bảo bọc của t́nh thân ruột thịt anh chị em. V́ nếu sống đơn độc, con người không thể phát triển toàn vẹn về cuộc sống xứng đáng là người và làm Người. Do kinh nghiệm từ đó con người nhận ra ḿnh vừa là một hiệp thể cá biệt toàn vẹn, mà cũng vừa là một thành phần cộng đồng xă hội anh em, và vừa cùng chung một nguồn sống Mẹ Tiên Cha Rồng.


Cũng do kinh nghiệm của cuộc sống trong t́nh thân với cha mẹ anh chị em, con người nhận ra ḿnh cũng có cùng một nguồn gốc, cùng một sức sống, và cùng chia sẻ cuộc sống với nhau, trong nhau và cho nhau. Con người rút tỉa kinh nghiệm cuộc sống từ bản thân, quây quần trong gia đ́nh, tuy thế cuộc sống cũng không đóng khung trong tập thể hạn hẹp, mà đă mở rộng với nhiều con người khác nữa. V́ vậy hai truyền tích Chữ Đồng và Trầu Cau đă ghi nhận kinh nghiệm do cuộc sống đông người, tức xă hội anh em, Xă Hội Đồng Bào.


2. Trầu Cau: Bài học Trầu Cau chia sẻ trực tiếp với bài học Tiên Rồng, là rút tỉa h́nh ảnh từ Bọc Mẹ Trăm Con ra hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, thương nhau rất mực và chưa hề ĺa nhau để ứng dụng vào đời sống con người, bằng Nếp Sống Tiên: Thân Thương Tột Cùng của Con Người. Bài học Trầu Cau đă đặt nền tảng tương quan giữa người với người. Nghĩa là “thương nhau trọn t́nh, sẵn sàng chết v́ thương, mà dẫu có chết cũng vẫn c̣n thương.” Tương quan anh em và tương quan vợ chồng trong một tổ chức.


V́ là nền tảng tương quan giữa người và người, nên cũng là nền tảng cho Xă Hội Con Người, được tổ chức từ gia đ́nh, gia tộc cho tới cấp dân tộc hay cấp nhân loại theo nguyên lư Thân Thương Tột Cùng. Từ lời linh huấn của Tổ Tiên quá thâm thúy diệu vời đó, cho nên chúng ta đă nh́n nhận xă hội Việt trong đó có bao tấm gương sáng ngời: nào là ḷng mẹ bao la như biển Thái B́nh, thiếu phụ Nam Xương, Anh phải sống, nuôi chồng trong tù cải tạo của cộng sản, và thành tín với vợ, chung thủy đợi chờ ngày đoàn tụ, dù tới chết cho gia đ́nh hay chết cho quê hương th́ cũng vẫn c̣n thương: “T́nh nhà t́nh nước chết chưa hết t́nh!”

Cũng do kinh nghiệm cuộc sống thân thương của gia đ́nh, con người nhận ra t́nh cảm giữa người với người, được xuất phát từ việc chúng ta nh́n nhận nhau là Anh Em, Giống nhau như đúc, và từ tâm thức ấy mà Quyết chẳng ĺa nhau. T́nh yêu thương ruột thịt đó lại nhận thêm nhiều kinh nghiệm khi gia đ́nh có thêm những người xa lạ, như người Anh trong truyền thuyết Trầu Cau cưới vợ, và cùng sống chung với người Em dưới một mái ấm gia đ́nh.


Với cuộc sống đầy biến chuyển và trắc trở hiện nay, con người nhận ra rằng, t́nh thân thương chỉ tồn tại khi ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống ḿnh cho những người ḿnh mến thương, Sẵn sàng chết cho nhau, chết v́ người thương. Và rồi dù yêu thương nhau khắng khít, dù vượt thắng mọi trở ngại để bảo vệ t́nh thân thương, con người cũng trải qua kinh nghiệm qua sự chết, qua việc người thân vĩnh viễn chia ĺa bởi đi t́m nhau mà chết, hóa thành trầu thành cau hoặc thành đá vôi.


Nhưng cũng do chính kinh nghiệm thăng hoa thành đá, trầu hay cau đó, do ḷng thương nhớ không nguôi, con người lại cảm nhận là sự chết chẳng những không chấm dứt hoặc ngăn cản, mà trái lại, c̣n giúp chúng ta thể hiện trọn vẹn t́nh Thân Thương Tột Cùng, Măi măi có nhau, và khi đó không c̣n bất cứ ǵ có thể ngăn cản chúng ta kết hợp với nhau trong yêu thương, trong bảo bọc.


3. Chử Đồng: Nếu như bài học Trầu Cau trong Chánh Thuyết Tiên Rồng đă rút tỉa từ “Bọc Mẹ Trăm Con” ra hai anh em, hai con người để áp dụng nguyên lư “Thân Thương Tột Cùng” của Nếp Sống Tiên, th́ để dạy bài học “B́nh Đẳng Tột Cùng” tức là Nếp Sống Rồng, th́ Tổ Tiên lấy lại h́nh ảnh Tiên Rồng nơi nàng Công Chúa Tiên Dung (đẹp, giầu, sang được yêu thương, kính trọng quyền thế cao cả… tột cùng trong xă hội). Ta thường nói sướng như tiên, theo chữ nho, chữ nhân ghép với chữ sơn thành chữ tiên, tiên là người ở núi, núi của tức là phần vật chất.


Nàng qủa là nàng tiên giáng trần đang khi chàng rồng Chử Đồng đói khổ lang thang bên bờ sông băi sú để kiếm ăn. Chàng nghèo khổ đến nỗi chỉ có một cái khố, mà chàng v́ hiếu đă cởi ra để liệm cho cha chàng lúc người ĺa trần, rồi đành với cảnh sống tồng ngồng! Tổ Tiên muốn dạy điều ǵ? Vâng muốn sống với nhau, trước tiên phải thấy nhau bằng con người thật, con người tinh tuyền, con người không bị vật chất lụa là, vàng bạc che phủ… Mặt khác, chàng là rồng th́ ẩn ḿnh trong ḷng đất (thủy phủ) để chờ đợi cho tới khi công chúa Tiên Dung vây màn tắm gội... Nàng từ trời xuống, chàng từ đáy sông lên... Nàng giầu sang tuyệt thế, chàng tệ hơn khố rách áo ôm! Xin hỏi, có ai hơn công chúa và ai thua chàng không khố… thế mà nên duyên, song hiệp… th́ thử hỏi, xă hội này c̣n kẽ hở nào để mà phân cách, phân chia giai cấp?


Chính nhờ sự Song Hiệp Tiên Rồng đó, con người mới được hạnh phúc. Tiên Dung Chử Đồng đă giúp dân. Họ có cả một chương tŕnh phát triển xă hội: giáo hóa dân chúng (dạy dân phép tiên), phát triển kinh tế (lập phố xá), ngoại thương (ra biển đi buôn), phát triển giao dịch, lưu thông (gậy thần rút đất)… và rồi khi họ Về Trời, dân chúng cũng được về theo, nghĩa là tất cả cũng được thành tiên… đẹp như tiên và sướng như tiên, hạnh phúc, cực lạc!


Nh́n lại cuộc sống càng kéo dài và càng có đông người, th́ con người càng thêm kinh nghiệm về những khác biệt trong tài năng, trong sức lực, cũng như trong may rủi của cuộc đời… như kinh nghiệm của Tiên Dung và của Chử Đồng. Do đó, do kinh nghiệm đối xử với nhau, và do tâm t́nh muốn bảo đảm cuộc sống tốt đẹp cho hết mọi người, con người nhận ra rằng mỗi người phải Nhận thực chính ḿnh.


Khi đă biết rơ thân phận Con Người của ḿnh, mỗi người lại phải nh́n nhận và sống với những con người khác như những con người tinh vẹn, không để bất cứ ngọai vật nào làm sai lạc h́nh ảnh đích thực của con người. Chỉ thấy con người. Cũng do kinh nghiệm san sẻ trong t́nh thân, con người nhận ra cách xử dụng thích đáng tài năng và của cải. Tài và của chỉ là những phương tiện để gíup nhau cùng phát triển, Tài của giúp người, để tất cả Mọi người cùng hưởng hạnh phúc và thăng tiến, không trừ ai. Những kinh nghiệm sống đó, Tổ Tiên đă gói ghém tuyệt vời trong truyền thuyết Chử Đồng.


Nhắc tới đây, chắc chắn có nhiều bạn đọc c̣n hiểu nhiều về chi tiết Văn Hóa Việt hơn cả người viết… c̣n bao điều muốn nói nữa, nhưng mà làm sao mà nói cho hết được. V́ mỗi con cháu Việt – Con cháu của Tổ Tiên ḍng giống Tiên Rồng siêu việt – th́ với tâm hồn Việt, với máu huyết Việt đang luân lưu trong chính con người của bạn, đó là cả một kho tàng Văn Hóa Việt tiềm ẩn trong bạn, xin hăy tự khai thác lấy gia tài Tổ Tiên?


Sau ba truyền thuyết làm Nền Tảng cho con người và cuộc sống con người trong xă hội, Tổ Tiên dạy về một cơ cấu quan trọng nhất, đă chi phối mạnh mẽ tới đời sống con người, đó là Nước, Quốc Gia.


4. Tiết Liêu: Nếu như bài học Chử Đồng đề ra nguyên tắc phát triển xă hội, th́ bài học Tiết Liêu dạy việc Trị Nước An Dân. Vua Cha muốn truyền ngôi dạy chúng ta dâng lễ vật thờ cúng tổ tiên, trong khi nhiều nền văn hóa khác lại dạy phải kiếm nhiều thủ cấp của dân láng giềng… Và Tiết Liêu v́ hiếu, thà lo cho mẹ hơn là làm vua… nên chàng ở nhà, Cầu Tổ… và được Tổ chỉ dạy làm bánh dày bánh chưng… và rồi chàng lại được làm vua! Đó không phải là nền tảng An Dân Trị Nước sao?


Tiết Liêu có tinh thần dân tộc (thờ cúng Tổ Tiên), hiếu thảo (gia đ́nh là gốc của nước, như trong Trầu Cau), không màng giầu sang, nhưng biết lo cho dân (lấy gạo làm căn bản sống của dân), có sáng kiến, phát triển kinh tế (gạo nấu cơm để lâu dễ bị thiu, nhưng làm thành bánh dày bánh chưng th́ để được cả tháng trời)… lại đủ đạo Trời đạo Đất (tṛn, vuông)… Con người như thế không đáng trị nước an dân?


Như vậy, Tiết Liêu được Tộc Tổ chỉ dạy, chính là người làm việc nước phải để Hồn Nước hướng dẫn, tức là phải học hỏi, phải thấm nhuần tinh thần và truyền thống dân tộc. Và do đó, làm việc nước cũng có nghĩa là làm cho người dân thể hiện Hồn Nước vào cuộc sống hằng ngày. Như thế cái tài của người làm việc nước là: Tài biết tin tưởng vào dân nước, tài giúp dân sống thực truyền thống dân tộc, tài thấu hiểu nhu cầu thực tế của dân, và tài cải tiến cuộc sống người dân. Trong những tài này, tài cải tiến cuộc sống người dân là công tác thực tiễn và đa đoan.


5. An Tiêm: Chuyện qủa dưa đỏ cũng h́nh thành bài học tương tự! Thà bị Vua Cha đày oan c̣n hơn phải trốn theo tầu buôn mà về đất liền làm giặc… Nhưng khi có qủa dưa đỏ, dưa hấu, một loại của ngon vật lạ nơi hải đảo đă gởi về dâng vua, biếu nước! Và từ đó dân ta, đặc biệt nơi miền khô cháy nóng bỏng, được thêm món ăn tươi mát thơm ngon… Chàng chẳng đáng mặt trị nước an dân?


Dưới khía cạnh kinh tế, chúng ta có thể nói, bài học Tiết Liêu phát triển trên đất, nội địa… th́ bài học An Tiêm phát triển vùng biển, ngoại thương… và đừng quên bài học Chử Đồng!


Tất cả đều là kinh nghiệm sống, và tất cả đều phát xuất từ t́nh thân ruột thịt gia đ́nh, từ mẹ, từ cha, từ anh chị em đối xử với nhau. Và cũng v́ vậy, mọi cuộc sống mang vết tích con người, mọi cuộc sống xứng đáng con người, mọi cuộc sống tràn đầy ư nghĩa, mọi cuộc sống ṭan vẹn đều là những cuộc bộc lộ và thể hiện t́nh thân giữa người và người. Bởi thế, Văn Hóa Việt bao gồm mọi con người trong t́nh thân của Gia Đ́nh. Đối với nếp sống Việt, Làng, Nước và cả Nhân Loại, cũng chỉ là một gia đ́nh!


6. Mỵ Châu: là bài học Giữ Nước! Xây thành làm ǵ (Cổ Loa Thành), cậy vào khí giới có ích chi (nỏ thần), chờ đợi chi người xa lạ (thần Kim Quy). Xây thành cho dân khổ. Phung phí làm dân cùng cực. Ỷ nỏ thần mà quên dân… Thành cao, khí giới tốt có ích chi khi chính người con gái yêu, con dân cuối cùng là nàng (tiên Việt) Mỵ Châu cũng c̣n đối nghịch?


Tổ Tiên dùng câu chuyện thương tâm An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng Thủy, là câu chuyện công chúa làm mất nước để dạy chúng ta về bài học Giữ Nước, tức là phải giữ Hồn Nước, giữ Dân Nước, giữ Sức Nước, và giữ Đất Nước.

7. Phù Đổng: là bài học Cứu Nước. Giặc chiếm đă ba (nhiều) năm, và trong ba năm đó, dân chúng sống như một đứa bé: không thể đi, không thể đứng, không thể nói, không thể cười! Nhưng Tổ hiện về (Cụ Ǵa áo đỏ, múa nhảy với bọn trẻ ngoài đầu xóm!) như trong Tiên Rồng, khi Cha Rồng xác tín: “Khi nào cần th́ gọi, ta về ngay!”


Vâng lời Tổ, Vua Hùng sai sứ đi t́m người cứu nước. Cậu bé của làng Phù Đổng lắng nghe sứ vua… vươn vai thành người cao lớn, nhảy lên ngựa sắt, cầm roi sắt để đánh giặc Ân. Khi giặc thua th́ cậu dùng tre làm roi mà đánh: Ôi! Bài học nhân thứ (từ roi sắt cậu chuyển sang roi tre để giặc bớt đau khi đă thua chạy).

Toàn dân toàn diện (dân làng mang gạo, áo giúp cậu ăn mặc, rồi to lớn đến nỗi phải dùng hoa mà kết). Ngựa sắt cũng hét ra lửa! Gốc tre làng cũng hữu hiệu hơn gươm đao… Và lũy tre xanh, hệ thống làng mạc, chẳng những giúp chúng ta thắng giặc cứu nước, mà c̣n giúp toàn dân Phù Đổng làm lại cuộc đời! Hạnh phúc như tiên, bay Về Trời!


Phù Đổng chẳng những chỉ phương cách cứu nước cho mỗi người, cho tổ chức, và cho cả một dân tộc, mà đồng thời, lồng trong đó c̣n có cả một kế hoạch vĩ đại cho việc Cải Hóa Con Người và Cải Hóa Xă Hội!


Cũng như Vua Hùng, bài học này xác định những đức tính thiết yếu của chúng ta là dám nhận thực hiện trạng phũ phàng, dám tin tưởng tuyệt đối vào sức sống, sức mạnh của dân tộc, dám “lột xác” để thích ứng với t́nh thế mới, dám quyết tâm dấn thân để làm đến thành công.


Bài học này khởi sự với việc nêu rơ những điều kiện, những đức tính cần thiết để cải hóa từng người, rồi từ một người tới một tổ chức, từ một tổ chức đến mọi người khác … Phù Đổng duyệt qua từng giai đoạn, từng công tác, từng hành động… từ việc vận động tinh thần, tới các điều kiện đoàn kết, qua phương thức phát hiện tiềm năng, tới cách thể hiện điều hợp, ứng biến và tập trung sức mạnh.


Phù Đổng c̣n nêu rơ vấn đề vai tṛ của các chủ lực, cả những thái độ và những phương thức để khỏi rơi vào tṛng độc tài, áp bức bất công. Tất cả được Tổ Tiên chỉ dẫn từng bước cụ thể, từng giai đoạn thực tế, để từng người, từng nhóm người và toàn thể nhân loại trở về với Con Người đích thực, và để Xă Hội cũng trở thành đích thực trọn vẹn là xă hội của loài người.


Vạn vật, con người, xă hội, đất nước đều có, nhưng Tổ Tiên vẫn không quên cá nhân từng người.


8. Trương Chi: với bài học Trương Chi, Tổ Tiên tả thẳng vào nỗi niềm thâm sâu nhất là trái tim Con Người, căn cội của hạnh phúc. Chuyện kể chàng lái đ̣ xấu trai Trương Chi, với mối t́nh của người đẹp nhà giầu Mỵ Nương. Nhưng nàng tương tư qua tiếng sáo của chàng, để khi gặp nhau, thấy thực tế h́nh dáng chàng th́ nàng lại bỗng dửng dưng…


Và tiếng sét ái t́nh kia, đă làm chàng Trương chết trong tẻ lạnh… Ôi! Mối t́nh đầu! T́nh lăng mạn, đẹp và buồn! 


T́nh tuyệt vời và tuyệt vọng! Đă biến trái tim chàng thành chén ngọc, và chàng vẫn măi chèo đ̣ trong chén ngọc… Đợi chờ cho được một giọt nước mắt của người ḿnh yêu, và chàng chết v́ nàng! Chính lúc ấy chén mới tan! T́nh mới trọn!

Ai dám bảo Tổ Tiên ta khô cằn sỏi đá? Hay ĺa xa tâm hồn con người?


9. Vọng Phu: Chồng ra đi giúp nước, nàng ở nhà ôm con chờ chàng đến hóa đá! Nghe sao thật đơn sơ! Nhưng biết đến bao giờ chúng ta mới sống trọn bài học “bổn phận làm dân,” và bài học “người nào việc nấy” của Chánh Thuyết Tiên Rồng! Vẫn biết mọi người b́nh đẳng. Nhưng Trời sinh ra mỗi người mỗi khác, và mọi người cũng phải tùy vào tài sức của riêng ḿnh mà góp phần vào việc chung việc nước!


Chàng là rồng th́ chàng phải làm mây, làm mưa với đời. C̣n phận thiếp là tiên, lư đâu lại đ̣i làm sấm, làm sét? Biết thế, thiếp đă lo ôm con gánh vác giang sơn nhà chồng… để giúp chàng an tâm mà đem tài năng ra giúp dân cứu nước! Và rồi biết bao h́nh ảnh, như mẹ ǵa cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc… vợ hiền ôm con, gồng gánh thăm nuôi chồng đang bị tù cải tạo... và Tổ Tiên đă thưởng công cho nàng, bằng cách cho nàng hóa đá!


Trong bài học Mỵ Châu, Tổ Tiên chém chết nàng công chúa làm mất nước! Nàng có tội với nước th́ bị xử phạt thích đáng, hầu răn dạy những người khác tránh tội. Làm mất nước là tội không thể tha thứ!


Nhưng t́nh nhà, nàng đă chung thủy với chồng, thương chồng và nghe chồng đến nỗi làm mất nước! Tổ Tiên ta xét đoán phân minh: Làm mất nước là tội tử h́nh! Nhưng trọn t́nh nhà th́ cho nàng thăng hoa thành ngọc (Máu Mỵ Châu chảy xuống biển, trai ăn thành ngọc). Và ngọc đó chỉ được rửa bóng khi lấy nước trong giếng sâu nơi chồng nàng, Trọng Thủy tự tử để đền tội với vợ! Đừng quên Tiên Rồng: Nước và Nhà! Và cũng đừng quên Trầu Cau: Thương nhau trọn t́nh, chết v́ người ḿnh thương, và dẫu có chết cũng vẫn c̣n thương!


- Ở cấp T́nh Nước, những người An Dân Trị Nước như Tiên Dung Chử Đồng thành Tiên, Phù Đổng thành Thần… Tiên, Thần là phần thưởng công, phần thăng hoa hay tinh túy của linh thiêng.


- Ở cấp T́nh Nhà, Trầu Cau qua chuyện người em hóa đá, máu Mỵ Châu trọn tín thác chồng th́ hóa ngọc, trái tim Trương Chi ôm mối t́nh câm, chỉ v́ con người phân chia đẹp xấu, giầu nghèo… th́ cũng hóa ngọc. Đá, ngọc là kết tinh, tinh túy của vật chất!


Và nói đến cả hai phần vật chất và tinh thần (siêu linh), Tiên Rồng trong mỗi Con Người, đều được thăng hoa thành đá, thành ngọc, thành Tiên, thành Thần… th́ chúng ta đă trở về với Chánh Thuyết Tiên Rồng gồm linh thiêng và vật chất của Con Người.


Vậy có sự an ủi và niềm hănh diện nào hơn, là được làm Con Cháu Tiên Rồng, mang Chánh Thuyết Tiên Rồng siêu việt của Tổ Tiên để đi xây dựng tổ chức chính trị Đảng Tiên Rồng, nhằm mục đích Giúp Dân Cứu Nước và thể hiện Sức Mạnh Hồn Việt trong thời đại mới, Thời Đại Tín Liệu của Con Người ngày nay. Đó là bổn phận và là trách nhiệm của mỗi người chúng ta vậy.

 

 

Phạm Văn Bản

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính