Vinh Danh những V́ Sao Đất nước

 

 

Tháng Tư về khơi mối hận thiên thu
Mây tang phủ lên bầu trời Quốc Tổ
Nhớ bao anh hùng thơm danh muôn thuở
NAM, PHÚ, VỸ, HƯNG, HAI, CẨN...tên Người!

 

Trước cọc bắn vẫn đanh thép ư lời:
“Muốn nh́n sông núi trước giờ gục chết!”
Lẫm liệt oai phong một trang hào kiệt
Cọp ba đầu rằn HỒ NGỌC CẨN lưu danh!

 

Tướng Biệt Động Quân liêm khiết, đa năng
Huấn luyện, tham mưu, chiến trận bao năm
Tên TRẦN VĂN HAI sử vàng ghi đậm
Vận nước suy tàn - tiết tháo hy sinh!

 

Xin nghiêng ḿnh chào NGUYỄN KHOA NAM hùng anh
Hổ Tướng miền Tây theo thành tự sát
Loạt đạn nổ vang thay lời thề “Sát Đát!”
Rừng núi chuyển rung bạt vía giặc thù!

 

B́nh Long, An Lộc - song Lê anh hùng

Gương tử thủ nêu cao, nức ḷng quân sĩ
NGUYÊN VỸ, VĂN HƯNG lừng danh thế kỷ
Bia khắc danh đề - thanh sử muôn thu!

 

Tiếc thương PHẠM VĂN PHÚ Kontum, Pleiku

Vị danh tướng của bao thời trận mạc
Khí hùng anh nào để lọt vào tay giặc ?
Kết liễu đời ḿnh - độc dược quyên sinh!

 

Hồn thiêng sông núi tiếp dẫn hương linh

Quư danh tướng và bao anh hùng dân tộc
Tháng Tư đại tang triệu hồn bật khóc
Thắp nén nhang ḷng tưởng niệm anh linh!

 

 

Phạm Hoài Việt

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính