Chánh đảng và băng đảng

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

 

 

Ngày 27-12-2014, đài BBC loan tin tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Công An cộng sản Việt Nam sử dụng bọn côn đồ để trấn áp những người bất đồng chánh kiến. Hành động bất xứng nầy đă xóa bỏ ranh giới ngăn cách nhà chức trách Cảnh Sát Công An với bọn lưu manh côn đồ và biến chất đảng Cộng Sản đang cầm quyền tại Việt Nam thành màu xám thay v́ chất xám. Nhân dịp nầy, với tư cách một người đă từng xử án tại Pháp đ́nh Sài G̣n trước năm 1975, tôi cần vạch một lằn ranh giữa đảng phái chánh trị (chánh đảng) và băng đảng tội phạm.

 

Chánh đảng khác băng đảng

 

Chánh đảng là một tổ chức chánh trị tập họp một số cá nhân đồng t́nh với nhau về một chủ thuyết (doctrine) hoặc một chương tŕnh hành động (platform) cần thực hiện để phát triển đất nước, tôn trọng tự do dân chủ và mưu cầu phúc lợi cho nhân dân. Trái lại, băng đảng là một tổ chức tội phạm qui tụ một số côn đồ, lưu manh, gian nhân hiệp đảng cấu kết với nhau để tống tiền, cướp của, giết người nhằm mục đích tư lợi và thỏa măn các nhu cầu vật chất thấp hèn của bản thân họ. Chánh đảng và băng đảng khác biệt nhau như ánh sáng và bóng tối, như đen và trắng. Chánh đảng, nhứt là đảng cầm quyền như đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay phải diệt trừ băng đảng chớ không thể giả dạng băng đảng hoặc sử dụng bọn lưu manh, côn đồ để đánh đập, trấn áp người dân lương thiện và yêu nước.

 

Vai tṛ của chánh đảng

 

Về mặt công quyền, chánh đảng là một thành tố của hệ thống cai trị trong một quốc gia dân chủ bao gồm các cơ chế hiến định (Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp, Giám sát), chánh đảng và báo chí. Tại các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhựt bổn, Đại Hàn, Đài Loan, chánh đảng nắm được vị trí cầm quyền ở cấp trung ương thông qua một cuộc tổng tuyển cử Quốc Hội tự do, công bằng và trong sạch. Căn nguyên của quyền lănh đạo quốc gia theo Xă Hội Ước (Le Contrat Social) của Jean Jacques Rousseau cho thấy rơ đảng Cộng Sản Việt Nam không phải là một đảng cầm quyền chánh danh. Thật vậy, đảng Cộng sản nắm quyền lănh đạo quốc gia căn cứ vào điều 4 Hiến Pháp 1992 thay v́ nhận được sự ủy quyền của toàn dân Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp 1992 sao chép nguyên văn điều 2 Hiến Pháp Liên Xô. Hơn nữa, đảng nầy luôn luôn thắng cử với tỷ lệ trên 95% nhờ kỹ thuật gian trá “đảng cử, dân bầu” bất chấp dư luận và ư chí của toàn dân.

 

Về mặt hiến chế, v́ sự trường tồn của nước Việt, đảng Cộng sản Việt Nam cần bắt chước Vương quốc Anh, một quốc gia dân chủ đầu tiên trên quả địa cầu với Đại Hiến chương Magna Charta ban hành năm 1215; các nhà trí thức ở trong và ngoài nước cần ra sức vận động thành lập một chế độ tam đảng: đảng có số phiếu bầu cao nhứt cầm quyền, đảng có số phiếu bầu cao thứ nh́ đứng đối lập, đảng có số  phiếu bầu cao thứ ba đứng làm trọng tài trong sự điều hành chánh quyền trong nước.

 

Thành lập chánh đảng tại Việt Nam

 

Người nghiên cứu chánh trị Việt Nam dễ nhận thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa đảng Cộng Sản và các chánh đảng quốc gia.

 

1- Đảng Cộng Sản Việt Nam do Đệ tam quốc tế cộng sản chi tiền thành lập tại Hong Kong năm 1930 sau khi đă tài trợ việc thành lập đảng Cộng Sản Pháp tại Tours năm 1920 và đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Thượng Hải năm 1921.

 

Từ khi ra đời ở ngoài nước Việt Nam đến nay, đảng Cộng sản không có một chủ thuyết nào khác học thuyết của Karl Marx, Frederick Enghels (Đức), Vladimir Lenin (Nga) được bổ túc bởi các kỹ thuật cướp và giữ chánh quyền vô cùng tàn bạo của Vladimir Lenin và Josef Stalin (Liên Xô) từ thập niên 1920 và các tư tưởng độc ác của Mao Trạch Đông (Tàu) từ 1950. Nhằm mục đích bành trướng hai đế quốc Liên Xô và Trung Hoa, các chủ thuyết của Marx, Lenin và Mao Trạch Đông là kim chỉ nam hướng dẫn mọi hành động của đảng Cộng sản Việt Nam từ 1931 đến nay mặc dầu chủ thuyết cộng sản (communism) đă bị cả thế giới vứt bỏ từ năm 1989.

 

Cương lĩnh chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Trần Phú soạn thảo cho thấy đảng Cộng sản bắt buộc phải tiến hành cách mạng xă hội chủ nghĩa sau khi hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng cách lừa bịp những người nông dân và công nhân ít học hy sinh mạng sống trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954) và Việt Nam (1955-1975). Học lực lớp Tư trường làng (cours Élémentaire de l!Enseignement Élémentaire),Tổng Bí thư Lê Duẫn đă công khai nh́n nhận:

 

“ Ta đánh đế quốc Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và đánh cho hệ thống các nước xă hội chủ nghĩa”.

 

Nô lệ chủ thuyết cộng sản, đảng Cộng sản Việt Nam đă sử dụng bạo lực cách mạng để tiến hành bốn (4) cuộc chiến tranh (Chiến tranh Đông Dương, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Biên giới Tây Nam, Chiến tranh Biên giới phía Bắc) hy sinh 10 triệu đồng bào, giết chết 10,000 trí thức và tinh hoa của dân tộc Việt. Hậu quả của 4 cuộc chiến tranh vô cùng tai hại: mất độc lập và lệ thuộc Hán tộc, tàn phá đất nước, dâng đất liền và biển đảo ở Biển Đông (South China Sea) cho thiên triều Bắc kinh, dẫn dắt dân tộc Việt vào đại họa mất nước và tiêu vong dân tộc.

 

Dưới tấm b́nh phong ư thức hệ cộng sản, quyền lợi tư riêng của các lănh tụ, cán bộ và đảng viên cộng sản là lư do và động lực duy tŕ chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam bất chấp nguy cơ Bắc thuộc lâu dài sẽ bắt đầu từ năm 2020 căn cứ theo Thỏa ước Thành Đô kư kết năm 1990 giữa một bên là Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Phạm văn Đồng và một bên khác là Giang Trạch Dân và Lư Bằng.

 

2- Khác hẵn đảng Cộng sản Việt Nam, các chánh đảng quốc gia đă được thành lập ngay trong nước và do chính người Việt chủ động với tinh thần yêu nước và tự lực cánh sinh.

 

* Tại Bắc kỳ, một số chánh đảng lớn sau đây đă ra đời trước và sau năm 1930, qui tụ đông đảo đảng viên là những người Việt yêu nước:

 

    - Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) đă được đảng trưởng Nguyễn Thái Học thành lập năm 1928. Chủ thuyết của VNQDĐ là Tam Dân Chủ Nghĩa: Dân tộc Độc Lập, Dân quyền Tự Do, Dân sinh Hạnh phúc.

 

Sau cuộc khởi nghĩa tại Yên Bái thất bại năm 1930, đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí đă hiên ngang lên đoạn đầu đài đền nợ nước. Từ ngày một số cán bộ cộng sản cướp chánh quyền tại Hà Nội (19-8-1945), vô số cán bộ và đảng viên VNQDĐ (Khái Hưng, Nhượng Tống v.v…) bị cộng sản ám sát, thủ tiêu.

 

    - Đai Việt Quóc Dân Đảng (ĐVQDĐ) đă được đảng trưởng Trương Tử Anh thành lập năm 1938. Chủ thuyết của ĐVQDĐ là Dân tộc Sinh tồn.

Đồng số phận với VNQDĐ, đảng trưởng Trương Tử Anh và rất nhiều cán bộ ĐVQDĐ đă bị nhà cầm quyền cộng sản ám sát, bắt giam và giết hại trong những năm đầu của cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945-1954).

 

    - Đại Việt Duy Dân Đảng (ĐVDDĐ) do Thái Dịch Lư Đông A thành lập trước năm 1945. Chủ thuyết của ĐVDDĐ là Duy Dân Chủ Nghĩa đă được Thái Dịch Lư Đông A tŕnh bày trong tập Huyết Hoa. ĐVDDĐ đă qui tụ một số đông trí thức trong đó có Thái Lăng Nghiêm. Cũng như Trương Tử Anh, Lư Đông A đă mất tích sau ngày 19-8-1945.

 

* Tại Nam kỳ, một số chánh đảng quốc gia đă được thành lập trước và sau năm 1945 với mục đích tranh đấu cho nền độc lập của nước Việt Nam. Tất cả các chánh đảng kể sau đều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ:

    

- Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng (gọi tắt là Dân Xă) do Giáo chủ Phật Giáo Ḥa Hảo Huỳnh Phú Sổ thành lập với sự cộng tác của Trần văn Ân và Nguyễn Bảo Toàn. Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đă bị cộng sản ám hại năm 1947.

   

-  Đảng Lập Hiến do Bùi Quang Chiêu và Trần văn Ân thành lập trước năm 1945. Bùi Quang Chiêu đă bị Nguyễn văn Trấn, Giám đốc Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (Công An của Việt Minh cộng sản) giết chết tại Chợ Đệm (Long An) năm 1945.

   

 - Đảng Quốc Gia Độc Lập của Giáo sư Hồ văn Ngà.

 

Sau ngày quân đội Pháp nhanh chóng chiếm lại Sài G̣n và các tỉnh miền Đông, Giáo sư Hồ văn Ngà bị Việt Minh cộng sản bắt giam và giết hại tại Cà Mau.

 

Ngoài các chánh đảng quốc gia c̣n có hoạt động của một nhóm cộng sản Đệ tứ quốc tế bao gồm các nhà trí thức Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Trần văn Thạch v.v…Tất cả lănh tu các chánh đảng quốc gia, nhóm cộng sản Đệ tứ quốc tế, nhân vật và trí thức nổi tiếng của Nam kỳ (Khâm sai Nguyễn văn Sâm, Luật sư Huỳnh văn Phương, Giáo sư Lê bá Cang, vợ chồng Bác sĩ Hồ Vĩnh Kư v.v…) đều bị Trần văn Giàu, Nguyễn văn Trấn và Việt Minh cộng sản lần lượt hạ sát ngay trong hai năm đầu của Nam bộ Kháng chiến để giành độc quyền lănh đạo chiến tranh chống Pháp.

 

Các hành động độc ác và đen tối của đảng Cộng Sản Việt Nam

 

1-Trong thời gian Chiến tranh Đông Dương (Indochina War), Việt Minh chưa thu được thuế của cư dân thành thị. Để gây quỹ Kháng chiến, Việt Minh cộng sản đă cướp của, tống tiền, đe dọa giết người và đốt nhà của đồng bào sinh sống tại nông thôn và thành phố. Họ gọi các hành động bất hợp pháp và độc ác nầy là làm “kinh tài mạo hiểm”. Việt Minh cộng sản đă làm “kinh tài mạo hiểm” không khác ǵ các băng đảng tội phạm cướp của, giết người, tống tiền, đốt nhà của lương dân.

 

Để đẩy mạnh các hành động giết người, cướp của, thủ tiêu những người không đầu phục cộng sản bị gọi là phản động, Việt gian, gián điệp của Pháp, Hồ Chí Minh và hai phụ tá đắc lực là Phạm văn Đồng và Vơ Nguyên Giáp đă trọng dụng một tên lưu manh là Trần Quốc Hoàn trong chức vụ Bộ Trưởng bộ Công An suốt thời gian 40 năm Phạm văn Đồng làm Thủ tướng. Lúc c̣n ẩn trốn trong rừng núi Thái Nguyên, Hồ Chí Minh đă tuân lịnh Mao Trạch Đông phát động Cải Cách Ruộng Đất, xử bắn trước tiên người ơn đă cưu mang các lănh tụ đảng Cộng sản là bà Nguyễn thị Năm tức bà Cát Hanh Long trước khi tiến hành đấu tố, cướp đất, giết địa chủ và thân hào nhân sĩ ở nông thôn miền Bắc. Các hành động phản phúc, tráo trở, giết người vô tội để cướp tài sản của họ có khác ǵ tội phạm của các băng đảng!

 

2- Sau hội nghị Geneve 1954, Hồ Chí Minh trở về Bắc bộ phủ ngự trị miền Bắc nhờ quân viện to lớn của Mao Trạch Đông tốt bụng đến mức “xin một, cho mười” giúp chiến thắng quân Pháp tại Điện Biên phủ.

                       (Xem Trần Đĩnh, Đèn Cù I và II )

 

Tiến nhanh lên chủ nghĩa xă hội, Hồ Chí Minh ban hành Hiến pháp 1959 để chánh thức cho phép đảng Cộng sản chuyên chính trong mọi lănh vực, tiến hành các chánh sách bắt người, cướp của, đổi tiền, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hoá nông nghiệp nhằm mục đích trấn lột nhân dân miền Bắc. Nhà nước cộng sản Bắc Việt cướp ngày như vậy có khác ǵ các băng đảng!

 

3- Sau khi vô sản hóa nhân dân miền Bắc, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh c̣n muốn cướp luôn nước Việt Nam Cộng Ḥa, vơ vét thêm tài sản của Nhà nước và nhân dân miền Nam dưới chiêu bài thống nhứt đất nước Việt Nam. Thế là chiến tranh lại tái phát. Con em miền Bắc hăng hái tham gia chống Mỹ cứu nước, quyết tâm sinh Bắc tử Nam. Liên Xô, Trung Quốc và Hoa Kỳ ào ạt đỗ vơ khí vào Việt Nam để giúp thanh niên hai miền Nam Bắc bắn giết nhau không chút thương tiếc và hối hận. Cuối cùng, Việt Nam Cộng Ḥa bị Bắc Việt cộng sản thôn tính ngày 30-4-1975 trước sự lạnh lùng của Hoa Kỳ và trở thành một chiến lợi phẩm quư giá của đảng Cộng sản, một thuộc địa giàu có cung cấp nhiều tài nguyên cho kẻ chiếm đóng..Lănh tụ, cán bộ và đảng viên cộng sản tha hồ cướp đoạt tài sản của Nhà nước Việt Nam Cộng Ḥa, quân cán chánh và “ngụy dân” miền Nam. Lê Duẫn và bộ Chánh trị đảng Cộng sản chiếm hữu 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia do thực dân Pháp chuyển giao cho chánh quyền Bảo Đại năm 1948. Lănh tụ và cán bộ cộng sản cưỡng chiếm các công thự, cộng ốc và biệt thự sang trọng. Cán bộ và đảng viên cộng sản thụ hưởng nhà cửa, ruộng đất và tài sản của những nhà tư sản, tiểu tư sản và thương gia bỏ nước ra đi trước làn sóng đỏ tràn ngập miền Nam.

 

Hiến pháp 1959 và các pháp lịnh bất nhân của miền Bắc cộng sản được đem áp dụng ngay cho miền Nam tự do để bắt giam không xét xử trên ba trăm ngàn (300,000) sĩ quan, viên chức, cán bộ của các chánh đảng quốc gia và nhân viên các Sở Mỹ, xử bắn không bản án vài chục ngàn nhân viên Cảnh Sát và viên chức xă ấp. Kẻ xâm lăng từ miền Bắc xuống đă đập tan nền kinh tế thị trường của miền Nam và trấn lột ngay “ngụy dân” Nam kỳ bằng các biện pháp đổi tiền, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp dưới quyền chỉ đạo của ông thợ thiến heo Nguyễn Cống (lấy bí danh Đỗ Mười v́ đă chui xuống cống số 10 ở Hỏa Ḷ để thoat thân). Các tội ác kể trên của đảng Cộng sản Việt Nam có khác ǵ hành vi cướp của giết người và cưỡng đoạt tài sản của các băng đảng tội phạm!

 

Dưới thời trị v́ của Vương triều Nhị Lê (Lê Duẫn và Lê Đức Thọ), đảng Cộng sản c̣n áp dụng chánh sách bài Hoa và tổ chức bán người ra ngoại quốc dưới h́nh thức Ra Đi Bán Chánh Thức của người gốc Tàu để lấy vàng, nhà cửa và cơ sở kinh doanh của những người trốn chạy “Thiên đường” cộng sản và “Mùa Xuân Của Nhân Loại”

 

Từ khi Lê Duẫn và Lê Đức Thọ lần lượt nhắm mắt buông tay đi chầu Karl Marx, Vladimir Lenin, Josef Stalin và Mao Trạch Đông, đảng Cộng sản bắt buộc phải cởi mở kinh tế nửa vời để cứu đảng và giúp cho các lănh tụ, cán bộ và đảng viên trở thành những ông nhà giàu mới (tiếng Pháp gọi là les parvenus). Bắt chước Trung Quốc đi theo nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, đảng Cộng sản vẫn bám giữ độc quyền ngự trị nước Việt Nam khốn khổ với đặc quyền chuyên chính của một giai cấp mới, giai cấp tư bản đỏ. Thân nhân của các vua quan cộng sản ngày nay đă trở thành các đại gia nắm chặt các Nhóm Lợi Ích nhờ quyền thế của gia tộc. Khai thác các dự án đầu tư của các công ty ngoại quốc, các Nhóm Lợi Ích thẳng tay cướp ruộng đất của lương dân với lực lượng Công An, bộ đội, dân pḥng và xă hội đen. Sự cưỡng chế thu hồi ruộng đất quá dễ dàng v́ luật pháp xă hội chủ nghĩa không công nhận quyền tư hữu ruộng đất như duới chế độ thưc dân Pháp. Toàn bộ luật pháp do Quốc Hội cộng sản làm ra để tăng cướng quyền hành của đảng Cộng sản và giúp đở cán bộ đảng viên.

 

Dưới chế độ cộng sản Việt Nam ngày nay, nhà giàu không c̣n là kẻ thù của nhân dân. Ngược lại, các doanh nhân giàu có c̣n được mời tham gia đảng Cộng sản, đảng của giai cấp mới, giai cấp tư bản đỏ.

 

Nói tóm lại, các dẫn chứng kể trên đưa tới kết luận:

 

   - Đảng Cộng sản Việt Nam không có chánh danh v́ đă được thành lập theo chỉ thị của Stalin để phục vụ chủ nghĩa xă hội thay v́ phục vụ dân tộc Việt Nam;

 

   - Trước khi cướp được chánh quyền và trong khi là một đảng cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam đă có quá nhiều hành động cướp của, giêt người không khác ǵ những băng đảng tội phạm. Đảng nầy đúng là một Mafia Việt Nam. 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính