Chết bảo là chết, chưa chết bảo chết rồi, ấy là chết vậy!

 

Ông Bút

 

 

Cộng Sản rất hấp dẫn, hấp dẫn nhờ sở trường bí mật. Hầu như những tai to, mặt bự CS, đều có một lư lịch khiến nhiều người ṭ ṃ, từ ngày sinh tháng đẻ, ngày tháng chầu Diêm Vương, đều trật bà ch́a, vợ con gái gú kín như bưng.

 

Đứng đầu cái gọi là "quốc hội" "đồng chí con rơi" Nguyễn Thị Kim Ngân, toàn dân cũng không thể biết là con của "đồng chí" nào, Nguyễn Tấn Dũng, Vơ Văn Thưởng và c̣n rất nhiều, toàn những đồng chí rơi.

 

Coi bộ người dân ḿnh đang buồn, và đang "qưởn" cứ ngồi quán cóc, nhắm vào cán bộ mà trù, trước đây nhắm vào Nguyễn Bá Thanh, khiến đảng phải mất công tạo ra màn kịch "tao có chi mô", thế rồi xác Thanh chuyển thẳng về nhà. Cái chết mang nhiều huyền bí, b́nh sinh Thanh cuớp đất, xây chùa làm khu du lịch, trục lợi, con gái Thanh, Nguyễn Thị Hoài An, cho là "ba thác oan, đời phụ bạ" HCM và đảng CSVN giết hại, giết oan hàng triệu dân vô tội, nào ai dám oán than, theo CS như theo Mafia, v́ quyền lợi đến khi khử là khử, "đời" nào mà phụ Thanh.

 

Trần Đại Quang, dân cũng đồn rum một dạo, báo đảng cũng cho là tuyên truyền xuyên tạc thế lực thù địch, công nhận thế lực thù địch, linh ứng, trù ông nào, ông nấy ngủm, Phùng Quang Thanh, không biết bây giờ "tâm tư" chốn nào.

 

Mấy tháng trước, một tin xuất đi từ một người rất đáng tin, cho rằng Nguyễn Phú Trọng, đă tiêu diêu miền địa ngục, chờ hoài đến nay mới linh nghiệm, thường ngày bạn bè nói điều xui xẻo, bị rầy la: "Coi chừng cái mồm ăn mắn, ăn muối nói bậy" người ta hay sợ miệng phàm rất dễ bị xui, hoá ra ăn chay c̣n hiệu nghiệm hơn. Lú chưa chết, nhưng c̣n xác phàm, cũng vui.

 

Nhiều người chờ Lú được ăn cháo lú, sẽ mở tiệc mừng, nào là đốt pháo, mời hết xă phường chung vui, thiết nghĩ quá đáng, một thằng tay sai cỡ Lú, bên Tàu nó dự pḥng hàng ngàn, nếu Lú ngỏm, tụi đảng cướp tranh giết nhau đoạt ghế, khiến chúng tiệt ṇi, khi đó mới đáng mừng.

 

Cộng sản tuyên truyền "dân làm chủ, tự do gấp triệu tư bản", kỳ thật xem dân như con nít, chúng chết sắp lớp trong ngăn đông lạnh, khi nào thích công bố, th́ người dân mới được phép biết. Báo đài của vẹm là một lũ gia nô, chưa cho sủa phải tịt mỏm.

 

Xưa nay cứ nghe đồn những tên Cộng sản cầm đầu chết rồi, đâu có tin, giờ th́ tin như kinh, chết rồi bảo là chết, chưa chết bảo chết rồi, ấy là chết vậy, nhất định hễ đồn trước sau cũng theo "bác" theo max... khoái chi lạ!

 

 

Ông Bút

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính