Biến khúc áo trận

Bên ly rượu, khói nhang. Mày có ấm?
Gởi cho Mày trong ḷng đất âm u
Chỗ Tao ngồi vẫn c̣n màu đất thẫm
Dấu máu Mày… đi về chốn thiên thu

Lệnh buông súng! Tao với Mày vẫn bắn…
Cho dân ḿnh c̣n được sống ngày mai
Cho em thơ đến trường vui với nắng
Cho người yêu môi huyễn hoặc ḷng ai

Không buông súng bởi v́ ḿnh là lính!
Không đầu hàng, Tướng cầm súng hủy thân
Màu Cờ Vàng vẫn hiên ngang trên đỉnh
Chuyện mất c̣n, sống chết chỉ phù vân …

Đây biến khúc của giày Saut, áo trận
Viên đạn thù xóa sổ tuổi thanh xuân
Tao gói xác. Poncho buồn, khóc ngất
Bờ đất này: Mày Vị Quốc Vong Thân


Như Thương
TV&BH

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính