Đă có ba ‘đền thờ hồi-giáo’ (mosquées) bị đóng cửa ‘tạm thời’ ở Pháp.

 

Nhữ Đ́nh Hùng

 

 
 

 

 Sau vụ tấn-công khủng-bố ngày 13.11.2015 tại Paris, Nhà Nước Pháp đă ban-hành t́nh-trạng khẩn-trương và bắt đầu có những kiểm-soát chặt chẽ những đền thờ hồi-giáo. Trong tuần lễ cuối tháng 11, đă có hai đền thờ hồi-giáo bị đóng cửa tạm thời,một ở Arbresle (Rhône) và một ở Genevilliers(Hauts de Seine) đến ngày thứ tư 02.12, đến lượt đền thờ Lagny-sur-Marne ở Seine-sur-Marne bị đong cửa tạm thời, theo tuyên-bố của tổng-trưởng nội-vụ Bernard Cazemeuve.
 

 Nghị định đóng cửa đền thờ Lagny-sur-Marne đă được ban-hành sau khi có cuộc lục-soát đền thờ nêu trên, ‘các cuộc lục-soát đă đưa đến việc có 22  việc cấm rời khỏi lănh-thổ, 9 việc chỉ định cư trú đối với những người trở thành cực-đoan (radicalisés), cũng như việc tịch thu một súng lục 9mm  đưa đến việc bắt giữ người sở-hữu; tịch thu một đĩa cứng dấu trong tường, khám phá một trường dạy kinh Coran không khai-báo và các tài liệu về djihad trong các chỗ dành cho các người điều khiển đền thờ này.

 

 Ba đền thờ này đă bị đóng cửa trong khuôn khổ t́nh-trạng khẩn cấp sau cuộc khủng-bố ở Paris. Theo tổng-trưởng Cazaneuve ‘quyết-định đóng cửa một đền thờ v́ lư do trở thành cuồng tín chưa bao giờ được một chánh-quyền thực-hiện..T́nh-trạng khẩn-trương là điều luôn luôn cần-thiết. Chính là khủng-bố đă đe dọa tự do, không phải t́nh trạng khẩn-trương’.

 

 Trong một phỏng vấn dành cho đài truyền-h́nh France 3 vào chiều thứ tư, 02.12, Thủ-tường Valls nói rằng đền thờ ở Lagny ‘cho thấy một nguy hiểm thực sự’ và đ̣i hỏi ‘luật lệ phài được áp-dụng chặt che nhất là việc đeo mạng che kín mặt ở nơi công cộng. Vẫn theo ông Valls, việc  đóng cửa các đền thờ đă được dự trù trước khi có cuộc khủng-bố ngày 13.11 nhưng nhờ ở t́nh trạng khẩn-trương nên đă có thể can-thiệp nhanh hơn nhiều’ Về đền thờ Lagny, ông Valls cho biết đền thờ này là một đe dọa thực sự. Ở đâu có rao giảng sự hận thù có thể đem đến sự cực-đoan-hoá một số thanh-niên, phải co những hành-động. Phải có mặt cùng khắp, chính là ư nghĩa của những vụ khám xét hành-chánh  đưa ra trong lúc này...Không có chỗ cho những ai chuẩn-bị cho những hành-động cực đoan có thể đưa đến  khung-bố...không có chỗ trên nước Pháp cho những kẻ thù của cộng-hoà Pháp.. Những hầm kho phải được lục soát...Và ở mọi nơi có sự rao giảng sự thù hận, ở những nơi t́m thấy những trường học không dính liú ǵ đến những trường học của Cộng-Hoà, rao giảng chủ nghĩa hồi-giáo cực đoan, không thể có những chỗ như thế này trên đất nước chúng ta’.

 

 Việc đóng cửa ba đền thờ hồi-giáo là điều xảy ra lần đầu tiên ở Pháp và xảy ra dưới một chánh-quyền tả phái cho thấy thực-sự có sự đe dọa. Tổng-trưởng Cazaneuve cho biết các hành-quân cảnh-sát đă được thực-hiện ở các đền thờ này trong khuôn khổ t́nh-trạng khẩn-trương, đă cho thấy có những ngờ vực về việc ‘cực đoan hoá hồi giáo’. Báo Express dẫn nguồn tin chánh-quyền nói ‘những người rao giảng thù hận thúc đẩy người khác thù hận đă được báo’.

 

 Những đền thờ hồi-giáo bị đóng cửa đă bị cáo buộc những ǵ?

 

 *Đền thờ ở Lagny-sur-Marne. Đền thờ này là đền thờ thứ ba bị đóng cửa. Trong cuộc lục soát, đă t́m thấy một súng lục, một ‘đĩa cứng’ dấu trong tường cũng như các tài-liệu về djihad. Cũng nhận ra một trường dạy coran không khai báo. Nhiều viên chức điều khiển đền thờ đă bị chỉ định cư trú tại nhà hoặc cấm không được rời khỏi Pháp. Người sáng lập và là chủ tịch đền thờ đến 2014 được biết đến như là một người hồi giáo cực đoan, đă có những rao giảng chống Do Thái và thân Djihad, người này đă sang Ai-Cập.

 

 * Đền thờ ở Genevilliers (Haut de Seine). Đền thờ này bị đóng cửa ngày 25.11. Các cuộc lục soát ở đây đă cho thấy có một số tiền mặt và các vũ-khí ‘trắng’ (dao, vũ khí bén nhọn). Nhà cầm quyền nghi ngờ đền thờ làm những công việc dấu diếm và không có phép. Lư do viện dẫn để đóng cửa là ‘điểm tập hợp chánh của những phong-trào hồi-giáo cực-đoan’ . Theo hội-đồng dân-chủ hồi giáo Pháp ‘ở đền thờ nay có những imams không rơ ràng và không đủ tŕnh-độ.

 

 *Đền thờ ở Arbresle (Rhône). Bị đóng cửa ngày 26.11 v́ có ‘hiểm tai gây rối trật tự công’ và ‘hiểm tai cực-đoan-hoá những người trẻ’. Toà hành chánh tỉnh cho biết có nhiều người salafiste lui tới đền thờ mà một số có liên-hệ với những người ở Syrie, c̣n toà hành chánh thị-xă nói có nhiều thanh niên để râu, mặc áo ‘djellaba’ và phụ nữ mang khăn choàng mặt!

 

 Ngoài ba đền thờ đă bị đóng cửa tạm thời, nhà chức-trách c̣n đang xét tới việc đóng cửa bốn nhà nguyện khác không khai báo ở Nice.

 

 Các đền thờ bị đóng cửa với tính cách tạm thời và trong thời gian có t́nh trạng khẩn cấp. Có thể các đền thờ này sẽ được mỏ cửa lại, theo giới chức thân cận với tổng-trưởng nội vụ ‘ trách nhiệm về việc cực-đoan-hoá không phải là nơi chốn hay các bức tường mà là các hiệp-hội,các con người’.Được biết các hiệp hội coi ba đền thờ này đă bị giải tán.

 

 Hiện ở Pháp có 2200 đền thờ hồi giáo, theo báo Le Figaro, 89 đền thờ do những người ‘fondamentaliste’ quản trị và 41 đền thờ bị những người ‘salafistes’ tấn-công.

 

 Trong khi đó, người ta đưọc biết Algérie đang làm thủ tục để sở-hữu-hoá  Đền thờ Hồi Giáo ở Paris. Tổng trưởng bộ tôn giáo của Algérie cho biết ‘Algérie đă bắt đầu các thủ tục về việc sở-hữu hoá đền thờ lớn hồi giáo ở Paris (Grande Mosquée de Paris). Trong một điều trần về các nơi thờ phụng của cộng-đồng quốc gia tại nước ngoài, tổng trưởng bộ tôn-giáo của Algérie cho biết đă cho ngưng các trợ cấp dành cho đền thờ lớn hồi-giáo ở Paris v́ các hỗ trợ tài chánh đă được thực hiện ‘trong lúc thiếu thoả thuận ấn định các cách chi-tiêu nguồn vốn này’.Nguồn vốn này được đặt trong chương mục toà đại sứ Algérie tại Pháp để chuyển cho đền thờ. Nhưng v́ có những ‘mờ tối’ nên tạm ngưng trong lúc này cho đến khi tíh trạng được sửa đổi. Theo Mohamed Aïssa, ngân khoản trợ cấp cho đền thời lớn hồi giáo ở Paris lên đến 206 triệu dinars, sẽ được giải toả khi việc điều hành được theo đúng qui-tắc, và ngân khoản được phân phối một cách rơ ràng, trong suốt. Ông này không nói rơ khi nào các trợ cấp sẽ được tái lập, có nghĩa là trong lúc này đền thờ lớn hồi-giáo ở Paris không có ngân-sách để hoạt động!

 

 Vẫn theo Mohamed Aïssa, tham vọng của Algérie vượt xa việc kiểm soát các trợ cấp. Toà đai sứ Algérie được lệnh làm các thủ tục để sở hữu hoá đền thờ lớn Paris, biến nơi đây thành tài sản của quốc gia Algérie, dựa trên một điều luật của Pháp cho phép ‘một nước ngoài đă tài trợ cho một hiệp hội theo luật của Pháp có thể, sau 15 năm, đ̣i quyền sở hữu của thực thể này, đó là trường hợp của đền thờ lới hồi giáo tại Paris, do công ty Habous quản-trị’. Được biết trong một thoả hiệp hợp tác giữa Pháp và Algérie vào năm 2001 đă đưa đến việc thành lập ‘Société des Habous’ theo luật lệ Pháp. Nhằm chuẩn bị cho việc này, một ‘tuyên cáo dự định’ (déclaration d’intention) đă được đưa ra trong thoả hiệp hợp tác  được kư kết năm 2014 đặt trên ba trục là đào luyện các imams, các đoàn văn hoá, các hợp tác tôn giáo chống lại chủ nghiă tôn giáo cực đoan.

 

 Điều này liệu có mở ngỏ cho những nước hồi-giáo khác có được các đền thờ hồi giáo tại Pháp đặt dưới sự quản-trị của nước họ không nếu như họ cũng đă tài trợ cho các đền thờ này cùng kiểu với Algérie?

 

 

Nhữ Đ́nh Hùng/tổng hợp/06.12.2014.

 

 Nguồn:

 

 http://www.lexpressiondz.com/actualite/230801-l-algerie-lance-la-procedure-d-appropriation.html
 

 http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/etat-d-urgence-bernard-cazeneuve-annonce-la-fermeture-de-trois-mosquees-depuis-la-semaine-

 derniere-7780712535
 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/ce-que-l-on-sait-de-la-fermeture-de-trois-mosquees-pour-radicalisation_1741800.html

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính