Bộ Thương Mại Hoa kỳ bắt buộc Walmart phải xóa bỏ nhăn giả “Sản xuất tại Hoa kỳ” cho các sản phẩm từ Trung cộng

Sunday, October 25, 2015

 

 

 

Nguy Hiểm: Mua sản phẩm của Tàu làm giúp vốn cho Tàu xâm lăng các lănh thổ mà chúng không làm chủ.

 

 

 

Sản phẩm của Walmart do Tàu cộng sản xuất dùng Logos Cờ Mỹ hay chữ USA để lừa gạt khách hàng

 

 

VietPress USA (25-10-2015): Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vừa cảnh cáo Walmart không được dùng Logos dấu hiệu của Hoa Kỳ in lên các loại sản phẩm đặt sản xuất của TQ để lừa bịp khách hàng ở Mỹ. Ví dụ áo quần do TQ sản xuất, nhưng in h́nh ảnh Cờ Mỹ và chữ USA thật lớn để lừa dân chúng Mỹ đó là hàng Mỹ. Năm rồi Walmart tuyên bố sẽ không mua hàng hóa TQ nhập vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng họ đă không làm như vậy mà giở mánh lừa dân chúng Mỹ và khách hàng bằng cách in các lá cờ Mỹ hay các chữ USA thật nỗi bật trên các sản phẩm do TQ sản xuất (Xem tin tại Link:

 

http://www.dailykos.com/story/2015/10/21/1436982/-Walmart-forced-to-remove-Made-in-the-USA-logos# ).

 

Hăy chú ư đừng mua hàng hóa của Trung Quốc rất độc hại với các Mă Code các số đầu ở Mă Vạch gồm: 6 90, 6 91, 6 92, 6 93, 6 94 và 6 95. 

 

Tất cả Bar Codes từ 6 90 đến 6 95 th́ xin đừng mua v́ đó là hàng của TQ; nếu có ai cho th́ vứt vào sọt rác.

 

V́ bị nhiều người tẩy chay hàng TQ có Bar Codes từ "6 90" đến "6 95" nên nay TQ và một số hăng buôn Hoa Kỳ bày ra cách lừa bịp mới mà bà con nên cẩn thận đừng bị nhầm. Những hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ phải ghi rơ "Made in USA". C̣n hàng TQ nay lừa bịp ghi là "Packed in USA" (Đóng gói tại Hoa Kỳ) hoặc ghi "Prepared for USA" (Thực hiện cho Hoa Kỳ) đều là hàng của TQ nhằm lừa bịp dân chúng và khách hàng Hoa Kỳ thay v́ họ phải ghi Mă Vạch có số Bar Codes. Những loại hàng đó đều nguy hiểm, độc hại, phẩm chất tồi do TQ sản xuất.

 

Chia sẻ tin nầy cho mọi người càng nhiều càng tốt để mọi người tránh mua hàng hóa và thực phẩm của Trung Quốc sản xuất nhằm vơ vét tiền bạc của thế giới nhưng giết chết nhân loại.

 

 

Như Anh ghi.

www.vietpressusa.com 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính