Bản chất thật chính xác của UBĐKCGVN 1945 - 1983 - 2023 hiện nay

 

 

Việt Nam, Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu 14.9.2023

Kính thưa Quư Vị! ...................................

Ủy Ban Đoàn Kết CGVN là thành viên Mặt Trận Tổ Quốc VN của VC. Vậy thực chất UBĐKCGVN phục vụ ai, tác hại ai và tác hại thế nào?

Chúng tôi xin góp nhận thức cách chân thực về các tác hại rơ nhất do UBĐKCGVN gây ra:

 

 

I. Khởi đầu là tổ chức VNCG Cứu Quốc Hội T.8.1945 & Thần học giải phóng thời 1960:

...........................

...........................

 

 

II. Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN / UBĐKCGVN:

..........................

..........................

* Hiện nay 27 Giáo phận CGVN, trử ra TGP Huế, Ban Mê Thuột & vài GP, c̣n lại tất cả đều có UBĐKCGVN, đang dự bị Đại hội VIII Đại Biểu Toàn Quốc Người CGVN xây dựng & bảo vệ tổ quốc, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

III. Các báo chính của UBĐKCGVN & các hội CG theo VC, do các LM chủ nhiệm:

 

1. Chính Nghĩa. Tuần báo của UB Liên Lạc những người CGVN yêu tổ quốc yêu ḥa b́nh, tại Hà Nội.

Tên báo Chính Nghĩa do HCM gợi ư đặt từ 1955, một sĩ quan Công an VC làm chủ nhiệm, bịp lừa CG miền Bắc ủng hộ VC. Từ 1984-nay, đổi thành báo Người CGVN.

 

2. Công Giáo và Dân Tộc. Báo tháng xuất bản ở Paris từ 1968-1975. Giám đốc là Lm Nguyễn Văn Công, các Lm trụ cột là Nguyễn Đ́nh Thi, Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần,...

 

3. CG và Dân Tộc. Tuần báo & Nguyệt san của UBĐKCG tp HCM, từ 10.7.1975 đến nay, do các LM đă đưa ṭa soạn báo CG và DT từ Paris về Sài G̣n.

 

Tổng biên tập đầu tiên là Lm Trương Bá Cần. Các Lm trụ cột là Vương Đ́nh Ái, Phan Khắc Từ, Trần Xuân Mạnh,...

 

IV. Các Tổ chức chính trị của VC được các Lm yêu CNCS & CNXH thi đua tham gia:

 

1. Đại biểu Quốc Hội Cộng Ḥa XHCNVN, như Lm Nguyễn Đ́nh Thi là Đại biểu QH khóa 5, Lm Huỳnh Công Minh Tổng Đại Diện TGP tp HCM, Đại biểu QH khóa 6, Ủy viên Mặt Trận TQVN tp HCM, Lm Giuse Vương Đ́nh Ái Đại biểu QH khóa X...

 

2. Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc. Các Lm UBĐKCGVN đương nhiên thành viên của UBMTTQ các cấp tỉnh, tp ngang tỉnh, thành phố, huyện, tp ngang huyện, phường, xă.

 

3. Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân. Một số Lm không thuộc UBĐKCGVN, nhưng là thành viên của Hội Đồng Nhân Dân là dạng Quốc Hội cấp tỉnh, tp ngang tỉnh, thành phố, huyện,tp ngang huyện, phường, xă.

 

4. Đại biểu UB VNCG Cứu Quốc Hội, UBLLCG yêu nước từ 1945, thuộc Mặt Trận Việt Minh, UB Liên Lạc những người CG yêu Tổ Quốc, yêu ḥa b́nh từ 1955, thuộc Mặt trận Tổ Quốc VN, UBĐKCG yêu nước từ 1983, UBĐKCGVN từ 1990 - nay. Một số Lm là Chủ Tịch UBĐKCGVN cả nước, như các Lm Nguyễn Công Danh, Nguyễn Thế Vịnh, Trần Xuân Mạnh...; Lm Vương Đ́nh Ái là Đại biểu QH khóa X, kiêm CT UBĐKCGVN; 1 số Lm là CT  UBĐKCGVN của tỉnh, hoặc là thành viên của UBĐKCGVN.

 

 

V. Giáo Luật GHCG toàn cầu 1983 hiệu lực hiện hành, cấm Giáo Sĩ tham gia các hoạt động chính trị công quyền tại Điều 278, 3:Cấm các Giáo Sĩ không được lập hay tham gia các hiệp hội có mục đích và hoạt động không hợp với nghĩa vụ của bậc Giáo sĩ”; Điều 285, 3: “Cấm các Giáo Sĩ đảm nhận các chức vụ công quyền, bao hàm tham gia vào việc hành sử quyền bính dân sự” & Điều 287, 2: “Các Giáo Sĩ không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị, hoặc lănh đạo nghiệp đoàn,...”.

(Bản dịch của HĐGMVN T.6.2006).

 

 

VI. Thánh Bộ Giáo Sĩ ra Tuyên Cáo ngày 8.3.1982 do Đức Hồng Y Silvio Oddi kư:Cấm tất cả Giáo Sĩ tham gia các hiệp hội hoặc phong trào có tính chính trị,

hoặc lập các hiệp hội kiểu nghiệp đoàn”.

 

 

VII. Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền Tổng Giáo phận Huế nhiều lần công khai công bố thực thi Giáo Luật cấm Giáo Sĩ tham gia các hoạt động chính trị công quyền. Trích 4 Văn Thư tiêu biểu:

 

1. Thư gửi Lm Nguyễn Thế Vịnh CT UBLLCG Toàn Quốc ngày 19.10.1983: “CG đă Hội Đồng GMVN có các ban đặc trách... về toàn bộ Dân Chúa ở VN... Vậy tại sao UBLLCG lập 1 UB riêng rẽ? UBLLCG tự chọn mời họp 1 số LM trong mỗi Giáo Phận không có sự chấp thuận trước của đa số GM bản quyền là điều làm giới CG thắc mắc và lo sợ... UBLLCG ở Trung Quốc đă biến thành giáo hội tự trị, tách ĺa khỏi Hội Thánh Tông truyền Rôma...”.

 

2. Thư Chung gửi Tổng Giáo phận Huế ngày 17.10.1984: “Tôi (TGM P.NKĐ) trả lời công an VC thẩm vấn ngày 15.10.1984 tại Sở Công an B́nh Trị Thiên ở Huế, trong đợt công an VC khảo cung tôi 120 ngày từ 5.4.1984 - 15.10.1984: “Tôi chống đối UBĐKCG yêu nước VN,... căn cứ vào Tuyên Cáo của Thánh Bộ Giáo Sĩ ngày 8.3.1982 theo Giáo Luật cũ và mới của Ṭa Thánh... Khi luật pháp thế trần nghịch với Luật Thiên Chúa và Luật Hội Thánh,

 

TH̀ TÔI PHẢI VÂNG LỜI THIÊN CHÚA HƠN VÂNG LỜI NGƯỜI PHÀM” (Cv 5, 29).

 

3. Thư gửi ban Việt ngữ đài phát thanh Vatican và Veritas ngày 10.5.1985: “Những lư do tôi phải chống UBĐKCGYNVN là: 1) Chính sách Mác-Lênin dùng UBĐKCGYNVN để phá Hội Thánh. 2) UBĐKCGYNVN đă tỏ ḿnh độc lập với Giáo Hội. 3) UBĐKCGYN đă biên thư mời trực tiếp các LM họ nhắm vào UBĐKCGYN mà không qua các Giám Mục, lại nhờ Nhà nước CS áp lực các GM phải tạo điều kiện cho các LM tham gia UBĐKCGYN đi họp...”.

 

4. Thư gửi ban Việt ngữ đài phát thanh Vatican và Veritas ngày 20.5.1985: ... Tại GP Huế tuyệt nhiên không có UBĐKCGYN, v́ đă có LM tự ư đi họp UBĐKCGYN đă bị tôi phạt vạ treo chén... C̣n ở Ban Mê Thuột, Đức GM bản quyền đă tuyên bố công khai và tuyên bố với chính quyền CS, là nếu LM nào gia nhập UBĐKCGYN th́ trả Giáo xứ lại cho Ngài...”.

 

 

VIII. LOGO chính thức của UBĐKCGVN từ 2013-2014 - 2023 hiện nay

      

 

LOGO chính thức MTTQVN - LOGO chính thức UBĐKCGVN 2013-2014 - 2023 hiện nay

 

LOGO UBĐKCGVN từ 1983 - 1990 - 2013 - 2014 - 2023 ḅ lết theo LOGO MTTQVN

 

1. Từ 1983, 1990, 2012, Biểu tượng LOGO UBĐKCGVN chưa thống nhất rơ cả Nước, tùy mỗi địa phương tác tạo, đa số mô phỏng các nét cơ bản của LOGO UBMTTQVN.

 

2. Đại hội VI tại Hà Nội 19-20.11.2013, bắt đầu xuất hiện LOGO hàm chứa rơ NỘI DUNG các SỨ MẠNG & PHẬN VỤ của UBĐKCGVN thời 1945-1955-1983-1990-2013 truyền đạt.

 

3. Từ năm 2014, LOGO chính thức của UBĐKCGVN xuất hiện đồng bộ tại tất cả mọi nơi có UBĐKCGVN trong cả Nước, tự nó diễn đạt xác thực quá rơ BẢN CHẤT ĐÍCH THẬT của UBĐKCGVN mọi lúc mọi nơi, cốt lơi 2 điều:

 

3.1. LOGO UBĐKCGVN diễn đạt UBĐKCGVN là tay sai nô lệ ḅ lết ngu nịnh VC quá rơ.

 

3.2. UBĐKCGVN mù tối bạo ngược PHẠM THÁNH: đặt Thánh Giá  V Chúa Kitô dưới cờ đảng VC.

 

Cảm ơn Quư Vị đă quan tâm t́m hiểu. XIN LUÔN HY SINH HIẾN THÂN HIỆP NGUYỆN.

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu 14.9.2023.

 

Đại diện Nhóm Linh  Mục Nguyễn Kim Điền:

- Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế,

- Lm Tađêô Nguyễn Văn Lư, Tổng Giáo phận Huế.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính