hầm hố trên không

 

 

 

 

 

sau mậu thân lũ ma sống túm tụm bàn căi về hiệu lệnh
đứa nào cầm chịch giết hết chôn hết
mày mày mày thằng này
không phải tao tao không có mặt
rơ ràng tao thấy mày sờ báng súng
tên kia lảy c̣
không. không phải đó chỉ là hai cái bóng chập một
ma quỷ hay người cũng chẳng rơ
thu lu bóng đèn
c̣n mày tay thọc túi quần tay chỉ năm ngón
rơ là ra lệnh
chỉ huy đấy nhá
mậu mậu. không phải ngộ đâu
tớ chỉ ẩn nấp cơn sướng rên đồng nhập
chấp chới bài thơ xuân
phen này phục thù được rồi
kách mệnh đồng bào kíu quốc
cái cuốc chày vồ nện thấy mẹ nó
cứ lưỡi lê xốc tới
lấp nông vùi cạn
kệ mẹ nó
giết. giết hết máu mủ vinh danh
hết đất ta đào huyệt trên không
đố đứa nào t́m ra sạn đạo

50 năm sau dây kẽm gai c̣n rớm máu
bọn quỷ sống vẫn cứ ḷi cḥi
đứa diếm kỹ cái đầu lâu
đứa đẩy xe bán dạo linh hồn
duy chỉ một tên ma mị láu cá
đào trúng mỏ sách tự phong

 

 

hoàng xuân sơn
cận tết mậu tuất

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính