Lời Ba dạy

 

 

Ngy Ba đi ...Việt Nam cn lửa khi

Giặc vẫn cn dy xo nt qu hương

Chng bun dn, bn đất thật khn lường

Thật tủi nhục bọn cn đồ ch si

 

Dn Việt ta giờ như người lở li

Quằn quại đau rn xiết thật đau thương

Tiếng khc than nghe đau xt đoạn trường

Bầy quỷ đỏ chng ton phường ăn hại

 

Ba ra đi c bao giờ trở lại

Giọt lệ no vi lấp nỗi thương đau

Tiếc thương thay vận Nước bởi giặc Tu
Đang xm chiếm bởi thằng ngu trị Nước

 

Ba ra đi số phần đu biết trước

Khi Qu ngho vẫn phủ một mu tang

Bọn Cng n loi quỷ dữ ngang tng

Ba đ khc bằng vần thơ tranh đấu

 

Con tim Việt từng đm di rỉ mu

Tiếng than từ ngục tối vẫn chưa ngui

Con sao qun giy pht cuối la đời

Ba đ dạy: "Đừng bao giờ li bước "

 

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh