“đạo Khổng là đạo bịp bợm!”...

 

Nguyễn Văn Loan

 

 

 

Nhân nhận được bài viết về câu chuyện đối thoại của Khổng và Lăo Tử từ một thân hữu gởi cho đọc. Đọc xong, tôi có vài ư nghĩ sau xin gửi quư bạn đọc về cái nh́n sao cho công bằng, hợp lư và quan trọng là áp dụng đúng cái hay cho xă hội, đất nước của chúng ta hiện nay.

 

Đúng như Lăo Tử đă phê phán, đạo Khổng là đạo bịp bợm. V́ chủ trương “trọng nam khinh nữ” và  chủ trương “dù có phục vụ cho bạo chúa cũng phải trung thành”.

 

Khổng Khâu người nước Lỗ, dạy học, v́ loạn lạc chạy qua Tề, được Tề Cảnh Công ban thưởng nhưng bị  Thái Tể Án Anh chống đối, bài bác. Khổng Khâu ở Tề, 14 năm sau thầy tṛ trở về nước Lỗ, chu du khắp nơi nhưng không được trọng dụng và mất năm 73 tuổi.

 

Cuộc đời của Khổng Tử là cuộc đời của người thất bại.

 

Khổng Tử chủ trương:

- Gia đ́nh: Trọng Nam khinh Nữ: người chồng và con trai được ngồi ăn quanh bàn ở nhà trên c̣n người vợ và con gái “chỉ được ăn ở dưới bếp”. BẤT CÔNG!

 

Hồi ở VN vào khoảng năm 1956 - 1957 Phong trào Nam Nữ b́nh quyền được khởi xướng.

 

- Triều chính: “Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung”, nghĩa rằng vua phán kẻ bầy tôi phải chết, nếu không tự sát là bất trung, mà đă bất trung rồi th́ là đồ bỏ không dùng được. Dù rằng đó là lệnh của KẺ BẠO CHÚA.

 

Trong tuồng cải lương TÂY THI GÁI NƯỚC VIỆT chúng ta đă thấy  Ngô Phù Sai say đắm nàng Tây Thi, Quốc Phụ Tể Tướng Ngủ Tử Tư là người đă pḥ Tiên vương xây dựng lên cơ nghiệp nhà Ngô, đă khuyên can Ngô Phù Sai rất nhiều lần nhưng Phù Sai không nghe và lần sau cùng Phù Sai đă MÊ ĐẤM ÂN ÁI với Tây Thi 9 ngày đêm trong pḥng the bỏ bê triều chính. Quốc phụ Tử Tư lên án và Phù Sai đă liệng thanh kiếm cho Tử Tư tự xử, kết quả Tử Tư phải tự sát.

 

Thế mà trong chương tŕnh giáo dục môn Quốc Văn ở bậc Trung học trước năm 1975 lại có những bài ca ngợi Khổng Tử, chẳng thấy ai phản bác???

 

Xin quư bạn đọc cho biết ư kiến.

 

Tập cận B́nh của Hán tộc phương Bắc, cách đây khoảng 4 năm phát động phong trào tôn thờ Khổng Tử và tung tiền ra xây dựng những Viện Khổng Tử khắp nơi, đặc biệt ở tất cả các Viện Đại Học ở Mỹ, ở VN cũng có Viện KT với dụng ư áp dụng Quan điểm của Khổng tử là “trung thành với đảng và nhà nước cộng sản dù chúng có DỐI TRÁ và BẠO ÁC”.

 

Ngày nay mọi người đă nh́n thấy GIAN Ư của HÁN tộc và người ta đă dẹp bỏ các viện Khổng Tử đó, đồng lúc thế giới đă cảnh giác “Loài người chết dưới tay tàu cộng”. v́ đồ độc hại của tàu.

 

Trái lại Thầy MẠNH TỬ là học tṛ của Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử chủ trương:

 

“Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh”, nghĩa rằng: “Dân là trên hết, rồi mới đến đất nước và sau cùng là vua”. Nói lên quan điểm “ư dân là ư trời”. Hợp với chế độ Tự Do, Dân Chủ với Tam quyền phân lập ngày nay. Ngài là người chủ trương chế độ Dân Chủ cách đây gần 2500 năm.

 

 

Nguyễn Văn Loan

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính