Một thời chinh chiến

 

 

 

 

Hy vọng mai nầy tan Giặc Cộng
Thầy về Xun Lộc nhớ thằng em
Xưa mang Nỏ Thần trn vai o
Lội nt miền Đng chữa đ thm

 

Một pht lui qun cn luyến tiếc
Tn Triều bưởi ngọt tri thơm tho
Chm chm Long Khnh căng mọng nước
Đồng Nai in bng dng con đ

 

Qua ngang An Điền rồi Rạch Bắp
Về lại C Lao uống nước dừa
Gh lại La Ng nghe sng vỗ
ng Đồn, Rừng l đn cơn mưa

 

Nhiều lắm kể sao m cho hết
Nhơn Ha hm ấy gọi về em
Đường dy chan chứa lời hn gi
Vọng gc đang chờ phin gc đm

 

 

Nguyễn Tnh Cờ

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh