Lm thn Vợ Lnh

 

 

Thương em phận gi thời chinh chiến

C chồng m mi bận hnh qun

Nay Đồng Thp Mười U Minh

Hạ Mai lội Xẻo R lc Rạch Bần

 

Thư gởi dnh phn thơm mi đất

Chắc mới dừng qun ở chiến ho

Em yu! Hai chữ sao tru mến

Em p vo tim nn lệ tro

 

Ght gh chờ mi thư mới đến

Qu nh mỏi ngng anh biết khng?

Lm thn vợ lnh anh c hiểu

Đm di chiếc bng lạnh vo đng

 

Viết cnh thư đi thơm mi tc

Nồng nn hơi ấm gửi về anh

Mong anh về php d đi bữa

Hai tri tim yu dệt mộng lnh.

 

 

Nguyễn Tnh Cờ

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh