Điệu buồn thng Tư

 

 

 

 

 

Thng Ba 75 mầy nằm xuống

Xứ buồn mun thuở đất Ban M

Mu tuổi Hai Mươi chan lng đất

Đạn th cy xới chẳng chn ch
Dưới hầm Truyền Tin mầy ln my

Giặc cộng trn v p qui hng

Khng lm nhục mu o trận

Bạn b Sơn Trấn vẫn hin ngang.

Thng Tư 75 đường lui qun

Bnh Gi qua ngang một đoạn đường

Đạn th bắn sẻ ghim v c

Mầy gục trn xe mu nhuộm đường

Thằng Long chết trước đm Long Khnh

Tăng cường phng thủ chỗ Bến Xe

Lửa loạn chiu hồn anh lnh trẻ

N đ ra đi bỏ bạn b
Bỏ lun người vợ vừa mới cưới

n i đi cu chữa vẹn trn

Khăn s đẫm lệ người c phụ

Trời nổi phong ba phận m hồng.

Ngy cuối thng Tư tao bung sng

Theo cng vận Nước khc lm chung

Qun dn, cn chnh cng chua xt

Ai đ đo chn một kiếp hng
Cũng phải! Đnh thi v hn tướng

Cn mơ, cn tin tưởng su xa

Bn giao hết cả trời Nam ấy

Cho lũ vong n một cht qu!!!Nguyễn Tnh Cờ

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh