Bao giờ nối lại một ging sng

 

 

 

 

Đất nước Vua Hng c u Cơ

C cả Lạc Long giống Tin Rồng

Trăm con chia biệt đường đi ng

Một nửa non ngn, nửa biển đng

 

Ngn năm sau nữa dấu chn xưa

Tiếp nối ra đi bỏ qu nh

Tha hương vạn dặm v vận nước

Một thời binh lửa dấu can qua

 

Trời Ty ng lại đau lng nước

Cố Quốc nhn sang nn lệ lng

Qu hương cn đ hnh chữ S

Bao giờ nối lại một ging sng

 

Mẹ Việt đau lng tim quặn thắt

Giặc cn ngự trị chốn Qu Hương

Cha đi v ngựa mờ bin ải

i Tử Vọng Phu nỗi đoạn trường!!!

 

 

Nguyễn Tnh Cờ

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh