Hùng Ca Sư Đoàn 18

 

 

 

Sau năm 1973 Sư Đoàn 18 của tôi có thêm bản Hùng ca mới (rất tiếc tôi đă quên mất tựa bài hát). Và chúng tôi vẫn thường hay hát mỗi khi sinh hoạt văn nghệ với đơn vị. Nhưng sau nầy trên trang nhà SĐ 18 BB sau 43 năm tôi không c̣n nghe thấy nữa. Nhân vào những ngày đầu tháng Tư tôi xin viết lại để nhớ về SĐ 18 với những ngày tháng hào hùng.

 

 

Nguyễn T́nh Cờ

 

*  *  *

 

 

Từ Miền Đông hùng anh gang thép dựng trường thành dứng lên

Đây Sư Đoàn 18 đă vươn cao đầu

Quân ta tiến sóng La Ngà ḥ reo đón

Đường về B́nh Long cờ phơi phới Phú Miêng anh hùng

Đồi Gió chiến công vang núi rừng cao su mênh mông

Mưa suối ḷng đâu xá bao chí hùng

Về Phương Lâm em thơ mừng vui tiếp đón

Đất Gia Lộc bao lần thư đến với bao niềm tin

Sư Đoàn 18 thề ghi thêm chiến công

Qua Túc Trưng hát chào mừng gươm súng không nao ḷng

B́nh Cơ…Ơi! B́nh Cơ anh dũng

Lối về Cẩm Mỹ tin chiến thắng vang Miền Đông An Điền

Cờ Trị Tâm c̣n bay trong gió, c̣n diệt thù giữ quê

Đây Sư Đoàn 18 cất cao câu thề

Đem xương máu gắng công t́m ngày no ấm

Ḥa b́nh về đây trên đất mẹ Việt Nam

 

 

Nguyễn T́nh Cờ

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính