Ba Mươi Thng Tư, đi dng tm Sự

 

 

Người Quốc Gia

 

 

Quốc thi an bnh sống ấm no

Gia đnh ha thuận giữ nếp nho

Việt quốc lừng danh rừng ngọc lẫm

Nam h nức tiếng la vng kho

Cộng lực đấp xy nền dn chủ

Ha tm gn giữ nước tự do

Mun đời sch sử cn ghi tạc

Năm di thng rộng mi thơm tho

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Người Da Lợn

 

"Thương thn ch cộng chan dầm

Vo sanh ra tử mắc lầm kế ai"

(Tứ Thnh)

 

Thưa ng, con ở bụi nầy

Con xin vạch o cho ngi xem lưng

Gi hồ ở mi trong quần

Sao vng cờ đỏ dy lưng thắt vng

Ba liềm dn chặt dưới mng

X hội chủ nghĩa lch nng kẹp vo

Mặc o da lợn bo nho

Nghị quyết ba su tht go trong khu

Cn nhiều thứ nữa lu bu

Ni ra mắc cổ giữ mai xi dần

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Người Việt Quốc Gia l ai?Hồi ln năm ln su

Cắp cặp đệm, học Trường Lng

Cậu tui học Lớp Nh Trường Tỉnh

Ku chu lại dặn d

Nếu v lớp m thấy hai chữ

Quốc Gia l phải nhớ cho thật kỹ

Quốc l NƯỚC, Gia l NH

Quốc Gia l NƯỚC NH mnh

ƠN TẤC ĐẤT, NGỌN RAU

Phải rng lo học, mai sau đp đền

Từ bấy nhẩn nay vẫn đau đu trong lng

Lời ch thiết Cậu dạy, khng dm qun

Người Việt Quốc Gia l như vậy đo

Bắt nguồn từ truyền thống Dn Tộc

Truyền lại từ đời nầy sang đời khc

Lng chỉ hẹn với lng, trả cht nghĩa:

Ơn Tấc Đất Ngọn Rau

Người Việt Quốc Gia đu phải chỉ l

Người đơn thuần theo Chủ Nghĩa Quốc Gia

Chống Chủ Thuyết Cộng sản, thời chiến tranh Quốc Cộng

Danh nghĩa chỉ dng trong một thời

Nhưng ngẫm lại tnh thế hiện nay

Chữ Quốc Gia theo nghĩa hẹp Chủ Thuyết

Nhập một cng chữ Quốc Gia theo nghĩa rộng:Dn tộc

Vẫn cứ thch hợp v đng với tnh thế

Hai nghĩa nhập một l chỉ r ch

Người Quốc Gia-Dn tộc quyết một lng

Cng với ton dn vng ln

Đnh đổ bạo quyền Việt Cộng

Thực hiện CUỘC CCH MẠNG DN TỘC

Ginh lại Quyền Sống, Quyền Lm Người

Tự Do, Dn Chủ cho Dn Tộc

Người Việt Quc Gia l như vậy đ

 

 

Lo bất tử

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh