Việt Nam thuộc địa mới của Tầu Cộng

 

Nguyễn Thành Trí 

 

Đảng Việt Cộng đă tŕnh diễn xong một màn độc diễn, độc thoại “Hài Kịch Chính Trị Việt Cộng”, bởi v́ cho dù ai là “tổng bí thư, đảng trưởng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng”, thực chất của họ cũng đều là các quan Thái Thú của mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng để tiếp tục kèm kẹp người dân Việt Nam, thống trị nước Việt Nam vẫn c̣n là một thuộc địa kiểu mới bị lệ thuộc Bắc Kinh, bởi v́ Việt Cộng vẫn c̣n cho rằng dân trí, sức hiểu biết của người dân Việt Nam “chậm tiến, ngu muội, đần độn” chưa biết rơ đất nước của họ thực sự đă đang là một thuộc địa kiểu mới của Hoa Lục Tàu Cộng. Đảng Việt Cộng cứ tiếp tục làm theo kinh nghiệm phát triển độc tài đảng trị của Hoa Lục Tàu Cộng.

 
Chúng ta là người Việt Nam, Công Dân Việt Nam đang ở trong nước, tại sao chúng ta lại không nh́n thẳng vào hiện tại của nước Việt Nam để nói lên một sự thật dưới chế độ độc tài đảng trị của đảng Việt Cộng đă đang là một đảng chư hầu của đảng Tàu Cộng và làm cho nước Việt Nam trở thành một thuộc địa kiểu mới của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng?  Chẳng lẽ người Việt Nam c̣n chờ những người nước ngoài ở nơi nào sẽ nói hộ, làm giùm chuyện của chính người Việt Nam?


 

V́ nhiều người Việt Nam cho tới bây giờ c̣n tỏ vẻ chưa hiểu hết hiện trạng nước Việt Nam là một “Thuộc Địa Kiểu Mới” của “Đế Quốc Hoa Lục Tàu Cộng”, vậy chúng ta cũng nên nhắc lại cái tính chất chính sách của một nước lớn như Hoa Lục Tàu Cộng áp dụng lên một nước nhỏ như Việt Nam để khống chế về chính trị - nhất là Tàu Cộng và Việt Cộng có cùng một ư thức hệ cộng sản - đồng thời Tàu Cộng đă đang ngấm ngầm bí mật có quyền khai thác toàn phần về kinh tế thương mại, cũng như Tàu Cộng đă đang có thể gây ảnh hưởng mạnh và lâu dài về văn hóa-giáo dục-đào tạo của Việt Cộng, và sử dụng lănh thổ Việt Nam như một bàn đạp để mở rộng vùng kiểm soát địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á.

 
Rất rơ ràng trên thực tế nước Việt Nam dưới sự cai trị độc tài đảng trị của một đảng Việt Cộng đă đang mất hết chủ quyền quốc gia, v́ đảng Tàu Cộng đă rơ ràng hoàn toàn khống chế đảng Việt Cộng để chi phối nặng nề lên sự “lănh đạo đảng” và “quản lư nhà nước, nhân sự chính phủ”, và kể cả “chỉ huy quân đội Việt Nam”. Người ta có thể nói chắc chắn rằng đảng Việt Cộng là một đảng chư hầu tay sai của đảng Tàu Cộng; sự thật rơ ràng không cần phải bàn căi ǵ nữa.

 
Hơn ai hết, chính là đảng Tàu Cộng đă không muốn nh́n thấy một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và đoàn kết lại thành một lực lượng mạnh chống lại sự xâm lăng của một đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng. Chính là đảng Tàu Cộng đă sử dụng đảng Việt Cộng để gây chia rẽ trong toàn thể Nhân Dân Việt Nam. Mặc dù đảng Việt Cộng luôn miệng kêu gọi người dân Việt Nam “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, nhưng họ cứ tiếp tục có những hành động ngược lại để làm cho các thành phần người dân Việt Nam bị phân hoá trong một xă hội Việt Nam bị băng hoại trầm trọng để dễ cai trị.

 
Có những sự kiện rơ rệt hiển nhiên chứng minh được đảng Việt Cộng hoàn toàn bị lệ thuộc vào đảng Tàu Cộng, đó là họ đă bắt giam những người Việt Nam tỏ thái độ chính trị chống đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng xâm lược. Chỉ là một bè lũ tay sai nguỵ quyền Việt Cộng không dám có hành động mạnh chống đối lại mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng, nên bọn chúng chỉ có những phản ứng nhẹ bằng lời phản đối chiếu lệ có mục đích che mắt, tiếp tục lường gạt người dân Việt Nam.

 
Đă qua 41 năm Bắc Việt Cộng đă “thống nhất nước” Việt Nam bằng một cuộc lường gạt, lường gạt đối phương VNCH và kể cả lường gạt những người anh em Nam Việt Cộng cộng tác với họ. Sau khi chấm dứt chiến tranh VN, giữa hai miền Nam-Bắc VN cũng cần phải có một thời gian ổn định, chuyển tiếp thích hợp để thống nhất trong hoà b́nh.  Ngược lại, Bắc Việt Cộng đă tạo ra một chiến thắng quân sự gian xảo bằng cách cưỡng chiếm chính quyền VNCH, ép buộc đối phương đầu hàng thay v́ thực hiện một giải pháp chính trị, và rồi sau đó xoá bỏ Nam Việt Cộng.  Điều này cũng chứng tỏ sự thiếu tự tin vào bản lĩnh chính trị và chính nghĩa của đảng Việt Cộng khi Nhân Dân Miền Nam VN thực hiện quyền Dân Tộc Tự Quyết, quyền tự do chọn lựa chính thể giữa cộng sản độc tài và cộng ḥa tự do. Đảng Việt Cộng đă gian manh xảo quyệt cưỡng chiếm chính quyền VNCH, nhưng họ không thể chiếm được ḷng tin yêu của toàn thể người dân Việt Nam để thống nhất trái tim và khối óc của người Việt Nam. Điều này cho tới nay đă đang được chứng minh rơ ràng ngụy quyền Việt Cộng là tay sai của đế quốc Hoa Lục Tàu Cộng, và thực sự không có Lập Trường Độc Lập Dân Tộc, Tự Do Việt Nam. 

 
Hiện tại đảng Việt Cộng được sự bao che, trợ giúp, huấn luyện, và nuôi dưỡng của đảng Tàu Cộng mà cả hai bè lũ cầm quyền ở mẫu quốc Hoa Lục và thuộc địa Việt Nam đều chủ trương độc tài đảng trị, độc tôn và độc quyền lănh đạo xă hội, không chấp nhận có sinh hoạt chính trị đa đảng thực sự đối lập, chia sẻ quyền lực, th́ t́nh trạng ḥa giải quốc gia, ḥa hợp dân tộc rất khó thực hiện ở cả hai nơi Hoa Lục và Việt Nam. Trên thực tế ở Hoa Lục đă đang thực sự không có cuộc sống hài hoà, b́nh đẳng, phát triển đồng đều giữa các nhóm chủng tộc lớn như Hán, Măn, Mông, Hồi, Tạng. Cũng như ở Việt Nam sự hoà hợp dân tộc chưa bao giờ thực sự được thực hiện triệt để, nghiêm chỉnh. Ở Hoa Lục và Việt Nam chỉ có toàn là những h́nh ảnh người dân tộc thiểu số trong bộ quần áo màu sắc rực rỡ tốt đẹp phải được chụp h́nh vào dịp ngày lễ hội trong nước để tuyên truyền cho chế độ Tàu Cộng và Việt Cộng; hoàn toàn khác với thực tế của người dân tộc thiểu số ở Hoa Lục và Việt Nam đă đang chịu đựng nghèo khổ đói khát.


Chúng ta hăy khách quan xem xét t́nh h́nh hiện tại của Hoa Lục và Đài Loan, trong khi Đài Loan là một đảo quốc đang có một nền kinh-tài vững mạnh, một quân đội hùng hậu, một nền chính trị dân chủ và Lập Trường Dân Tộc Độc Lập, Tự Do Đài Loan kiên định mới có đủ sức mạnh đấu tranh và thương lượng ḥa giải với đảng Tàu Cộng khi có cải tổ chính trị ở Hoa Lục. Một cách rơ ràng cụ thể vào ngày 16/1/2016 toàn thể Nhân Dân Đài Loan đă tỏ thái độ dứt khoát chống lại sự lệ thuộc Bắc Kinh; họ đă tích cực ủng hộ lập trường độc lập dân tộc, Một Đài Loan Một Hoa Lục, và đă bầu cử cho nữ Tổng Thống Tsai Ing-wen (Thái Anh-Vân) và Quốc Hội Đài Loan có đa số đại biểu thuộc Đảng Dân Tiến có lập trường tự do, độc lập dân tộc Đài Loan. Như vậy là quá rơ ràng Đảo Quốc Đài Loan độc lập, tự do, dân chủ đă đang và sẽ không lệ thuộc Hoa Lục Tàu Cộng độc đảng, độc tài đảng trị.


Tại sao Đài Loan đă có thể thành công không lệ thuộc Bắc Kinh, v́ Đài Loan có sinh hoạt chính trị đa đảng, tự do, dân chủ, và lập trường độc lập Dân Tộc Đài Loan. Tại sao Việt Nam đă đang và sẽ c̣n lệ thuộc Bắc Kinh, v́ Việt Cộng có cùng một ư thức hệ cộng sản với Tàu Cộng, ở cả hai nơi Việt Nam và Hoa Lục đều không có sinh hoạt chính trị đa đảng, tự do, và dân chủ. Hơn nữa, những tay Việt Cộng cầm quyền ở nước Việt Nam vẫn c̣n nổ lực duy tŕ chế độ độc tài đảng trị để tiếp tục áp bức, kèm kẹp người dân Việt Nam.  Một cách rơ ràng cụ thể như cuộc bầu cử những người lănh đạo đảng Việt Cộng và quản lư nhà nước, chính phủ Việt Nam trong tuần lễ vừa qua không có sự trực tiếp tham gia bầu cử của người dân Việt Nam; không có tự do ứng cử bầu cử như ở đảo quốc Đài Loan.   

 
Như vậy, đảng Việt Cộng đă tŕnh diễn xong một màn độc diễn, độc thoại “Hài Kịch Chính Trị Việt Cộng”, bởi v́ cho dù ai là tổng bí thư, đảng trưởng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, thực chất của họ cũng đều là các quan Thái Thú của mẫu quốc Hoa Lục Tàu Cộng để tiếp tục kèm kẹp người dân Việt Nam, thống trị nước Việt Nam vẫn c̣n là một thuộc địa kiểu mới bị lệ thuộc Bắc Kinh, bởi v́ họ vẫn c̣n cho rằng dân trí, sức hiểu biết của người dân Việt Nam chậm tiến, ngu muội, đần độn chưa biết rơ đất nước của họ thực sự đă đang là một thuộc địa kiểu mới của Hoa Lục Tàu Cộng. Đảng Việt Cộng cứ tiếp tục làm theo kinh nghiệm phát triển độc tài đảng trị của Hoa Lục Tàu Cộng./.

 

Nguyễn Thành Trí 

Sài G̣n, 30/1/2016

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính