Thức dậy đi em

 


Thức dậy đi em
Sao ngủ vi lu vậy?
Biển Đng kia, giặc đ cướp lấy Hong Trường Sa...
Thức dậy đi em
Bọn tham quan đ thu đất, lấy nh 
Đừng để mẹ m ngoại gi than khc.
Thức dậy đi em
Dn chng mnh đ bị ha thn n bộc
Cho lũ phản bội Qu Hương, tng bốc ngoại xm
Hy mau thức dậy đi em, đời chng ta nay đ bị giam cầm
Kể từ dạo ấy, 30 thng Tư 75 n cộng.
Thức dậy đi em để đứng ln ginh cuộc sống
Đất mẹ 40 năm?
Nay như đống tro tn
Thức dậy đi em, gia đnh mnh giờ khốn khổ lầm than
Mau thức dậy, kẻo muộn mng n lệ.
Thức dậy đi v nghe anh kể 
Chng ta giờ đy phận giun dế thấp hn
Đảng đ biến chng ta thnh khối dn đen
Để cho chng dễ chn dễ trị.
Hy thức dậy cng anh rn Tinh Thần V y
Ta cng nhau nung ch chống ngoại xm
Dn tộc giờ đy?
Hng hng lớp lớp đ bị giam cầm
Để lm n bộc cho giặc ngoại xm tặc Hn.
Mau thức dậy em ơi cng anh em b bạn
Mau vươn vai sng đạn ln đường
Đừng ngủ vi trn thống khổ của dn tộc của Qu Hương
Hy thức dậy v can trường chiến đấu.


*


Thức dậy đi anh

 


Thức dậy đi anh mai ln đường chinh chiến
Phận lm trai phải dng hiến cho non sng
Dn Tộc 
Qu Hương?
Nhn tan nt ci lng
Mẹ rướm lệ chờ mong con cứu nước.
Hỡi những mảnh đời lầm than xui ngược
40 năm di, hỏi dn được g chăng?
Kh́ rch, o m, cơ cực, nhọc nhằn...
M cuộc sống vẫn kh khăn tiếp nối.
Thức dậy đi anh, cng anh em đồng đội
Cng ton dn mở lối thot đọa đy
Trng điệp đau thương khắp chốn bủa vy
Vận mệnh đất nước?
Trong tay anh, tay chị.
Ngọc bất trc th ngọc kia no qu
L thanh nin, ch nhẽ lng qun?
Nợ nước, con dn, h chẳng phải đp đền?
Vai u thịt bắp...ngại lằn tn mũi đạn?.
Thức dy đi anh, chớ ngủ vi năm thng
2020 giặc Hn chiếm non sng
"Mật Nghị Thnh Đ", đảng đ đồng lng
Đẩy dn tộc vo cm gng n lệ.
Nhẽ ci mặt chịu qui hng đồ tể?
H sinh ra lm giun dế phận hn?
Lẽ no m mẫm mi trong tăm tối đm đen?
Kiếp tru ngựa...dần quen cuộc sống!.
Hy thức dậy dẹp Hn phản động
Noi gương cha ng diệt Hn Tống Mng Nguyn
Vng ln đấu tranh hỡi trai gi khắp ba miền
Xa bỏ cộng sản, đem bnh yn cho đất mẹ.
Mau thức dậy v đứng ln anh nh
L thanh nin chớ l kẻ ci đầu
Việt tộc kiu hng, chẳng l ngựa, chẳng l tru
H chấp nhận kiếp n hầu nhục nh?.
Hy thức dậy để giữ gn non sng biển cả
Thức dậy đi v vội v tiến ln đường
Gp bn tay để gn giữ Qu Hương
Dựng nước Việt trn con đường Dn Chủ.
Mai thanh bnh hương hoa đơm nụ
Đ sạch tan bng cờ rũ mưa sa
Cứu lấy Việt Nam, gn giữ sơn h
Khắp đất nước vang lời ca chiến thắng.

 


Nguyn Thạch

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh