Thin thu Mẹ buồn!


 

 


Trăng Đng soi dng bng di

Nửa in đất Mẹ, nửa ci song thưa

Nhớ ai, nhớ mấy cho vừa...

Bao Đng cch biệt vẫn chưa thấy về

Người đi biền biệt mải m

Buồn ln mu mắt, Mẹ qu vẫn chờ.


Qu nh mẹ vẫn ước mơ

Đn con trở lại DỰNG CỜ giữ qu

Con đi, khắc một lời thề

Con đi ch nguyện vẹn bề nước non


Tuổi trai, ngy ấy cn son

40 năm vắng mỏi mn mẹ trng

Sng Hồng ha nhịp Cửu Long

Dậy nn ngn sng Lạc Hồng hng anh.


Tiễn con, mắt mẹ cn xanh

Vẫn in tiếng nhạc Qun Hnh hm nao

Con đi xy lũy dựng ho

Cho ngy đất Mẹ Xun tao trng phng.


Dng con, ngy ấy kiu hng

Giờ đy cn c vẫy vng như xưa?

Mẹ gi như chuối đong đưa

Gi lay chuối rụng... con chưa thấy về.


Nổi tri một dải sơn kh

Giặc Tu trn ngập, tứ bề bủa vy

Qu hương một dải đọa đy

Đất nước giờ lọt vo tay qun th!.


Dn mnh ngậm đắng m u

Xt xa dng lệ... thin thu mẹ buồn.

 


05/01/2016
Nguyn Thạch

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh