LTS: Nạn gây mâu thuẫn, bôi nhọ, vu khống, chụp mũ, gây chia rẽ, ... những thành phần từ cá nhân, đến tập thể thực sự tỵ nạn Việt-gian cộng-sản và cũng thực tâm chống lại chính sách cai trị khủng bố dă man, tàn độc của cái gọi là đảng Cộng-sản Việt Nam (CSVN) trên tám chục triệu đồng bào trong nước của cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS ngày càng lan rộng và phổ biến.

 

Việc lợi dụng sự mềm mỏng, lỏng lẻo trong luật pháp của các xứ tạm dung, h́nh thức thưa kiện nhắm vào những ai trong cộng đồng tỵ nạn VGCS, có những thành tích chống lại chính sách buôn dân bán nước ngày càng lộ liễu của tập đoàn VGCS, đă được những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc, từng bước một, dùng như một chiến thuật khủng bố tinh thần cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS.

 

Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS, đă ngày càng cảnh giác hơn trước mọi h́nh thức, âm mưu đen tối mà tập đoàn VGCS chỉ đạo đám tay sai, "triệt để" áp dụng cái Nghị quyết 36 của chúng trong mọi lănh vực sinh hoạt từ xă hội, giáo dục, tôn giáo và nhất là truyền thông đối với Cộng đồng chúng ta.

 

Hồn Việt UK online nhận được "Thư Hồi Âm của Ts. Nguyễn Phúc Liên trả lời Bs Ts. Nguyễn thị Thanh và nhà văn Chu Tất Tiến", chúng tôi trân trọng gởi tới quư độc giả khắp nơi để rộng đường dư luận.

 

 

 

HỒI ÂM BsTs N.T. THANH

& NhàVăn C.T. TIẾN 

Nguyễn Phúc Liên

Geneva, 11.01.2012

 

Trọng kính:

 

=>       Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH

=>       Nhà văn CHU TẤT TIẾN,

 

Những điều mà Bác sĩ Tiến sĩ THANH mạ lỵ tôi, th́ tôi cũng thỉnh thoảng thấy trên Diễn Đàn. Nhưng đó là từ một vài người dùng Nicknames mà tôi chưa quen biết với những Nicknames này, nên tôi không hồi âm v́ sợ làm lộn xộn Diễn Đàn đang cần phải chuyên chú vào những vấn đề quan trọng trong thời gian Đất Nước bị nguy hiểm. Có những Nicknames, những Bút hiệu mà tôi đă quen biết Tên thực của những Vị dùng Nicknames hay Bút hiệu, th́ tôi sẵn sáng trả lời để góp ư cùng nhau xây dựng. Tôi cũng nhận được cùng trong một E-Mail những lời góp ư xây dựng về chữ NGỢM của Nhà văn CHU TẤT TIẾN dưới Bút hiệu Bắc Kỳ Di Cư. V́ biết Tên thực của Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH và Nhà văn CHU TẤT TIẾN viết với trách nhiệm những ǵ ḿnh nói, nên tôi viết hôm nay để Hồi âm trong xây dựng cùng quư Vị.

 

Nếu mỗi Vị viết riêng cho tôi mà không phổ biến trên các Diễn Đàn, th́ tôi cũng viết hồi âm từng Vị với E-Mail riêng tư. Nhưng v́ hai Vị đă phổ biến những điều viết về cá nhân tôi trên các Diễn Đàn, tôi cũng xin phép hai Vị được phổ biến những hồi âm của tôi trên các Diễn Đàn.

 

 

HỒI ÂM BÁC SĨ TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ THANH

 

 

            Để Hồi âm cho Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH, tôi xin viết về những điểm sau đây:

=>       Mạ lỵ cá nhân tôi bằng những từ tồi tệ nhất

=>       Vu khống việc tôi “chửi “ toàn thể Giáo Hội  Công Giáo Việt Nam

=>       Mạ lỵ cá nhân một cách chủ quan, thiếu bằng chứng

=>       Kết luận: Bàn về hai chữ “MẤT DẬY”

 

 

Mạ lỵ cá nhân tôi bằng những từ tồi tệ nhất

 

Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH viết ngày 6/1/2012, và Ông DO QUANG đưa lên Diễn Đàn với tựa đề là “Nguyễn Phúc Liên tiến sĩ nhà thổ ?”. Sở dĩ Ông DO QUANG lấy tựa đề như vậy là do nội dung bài viết của Bác sĩ Tiễn sĩ đă mạ lỵ tôi chính yếu là thằng Ma cô và viết rơ rệt là “Đúng là nó đă đậu tiến sĩ nhà thổ“ (Lời của Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH).

 

            Tôi xin trích lại những lời mạ lỵ của Bác sĩ Tiến sĩ THANH dành cho tôi như sau:

“ Một con người đă từng là ma cô, từng là thằng truỵ lạc, sa đoạ, coi việc làm đĩ làm điếm, chơi đĩ chơi điếm là cái nghề kiếm sống. Coi thân xác đàn bà như nguồn vui của bao tên đàn ông bê tha truỵ lạc (trong đó có hắn truỵ lạc hơn), coi đồng tiền dơ bẩn là miếng cơm bỏ vào miệng, coi sự sống lặn ngụp trong đáy quần của những nạn nhân của những phần tử tội ác, những thằng đực chơi bời dâm dục, dùng tiền phá hoại thân xác của những người đàn bà đau khổ, là cuộc sống khoái trá của hắn ta.”

Tiếng Việt không có chữ để tặng cho nó rồi.

Đúng là nó đă đậu tiến sĩ nhà thổ.”

(Hết trích)

 

 

Vu khống việc tôi “chửi” toàn thể Giáo Hội  Công Giáo Việt Nam

 

            Đoạn tiếp sau là Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH nói rằng tôi chửi cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và coi tôi là quỷ vương ra đời. Về điểm này, th́ trong tất các bài viết của tôi từ năm 2003 đến nay, tôi không hề “chửi“ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, mà ngược lại tôi c̣n viết để bảo vệ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, thậm chí Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hăy đọc lại những bài mới nhất của tôi trong tuần vừa rồi, th́ thấy tôi bênh đỡ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tôi chỉ kêu gọi hăy loại trừ đám Giáo gian quốc doanh đang len lỏi vào Giáo Hội, vào Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhằm chia rẽ Giáo Hội, làm tê liệt Hội Đồng Giám Mục VN theo chủ trương của CSVN.

 

            Nếu Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH thực sự đọc những bài tôi đă viết từ trước đến nay, th́ Bác sĩ Tiến sĩ không thể nói rằng tôi là quỷ vương ra đời và “chửi“ toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Ngược lại Bác sĩ Tiến sĩ nhận thấy rơ rệt rằng tôi chỉ đi săn lùng đám Giáo gian quốc doanh để bảo vệ Giáo Hội.

 

            Do đó, những lời Bác sĩ Tiến sĩ kết án là tôi “chửi“ toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chứng tỏ ba điều:

=>       Một là Bác sĩ Tiến sĩ chưa đọc kỹ những bài tôi viết đă từ năm 2003 đến nay, nhất là những bài mới viết gần đây về Hội Đồng Giám Mục VN.

=>       Hai là Bác sĩ Tiến sĩ đă đọc mà không hiểu những ǵ tôi viết

=>       Ba là Bác sĩ Tiến sĩ đă đọc, đă hiểu hết, nhưng cố t́nh đánh phá tôi một cách không ngay thẳng với lương tâm ḿnh (Malhonnête). Tôi là người đang săn lùng loại trừ đám Giáo gian quốc doanh để BẢO VỆ GIÁO HỘI CGVN. Trong trường hợp này, có thể nói là Bác sĩ Tiến sĩ đứng về phe Giáo gian quốc doanh và CSVN để phá Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chứ không phải là tôi.

 

Mạ lỵ cá nhân một cách chủ quan, thiếu bằng chứng

 

Trên đây là hồi âm cho những kết án của Bác sĩ Tiến sĩ liên hệ đến Giáo Hội CGVN. Bây giờ tôi trở lại những điều mà Bác sĩ Tiến sĩ mạ lỵ cá nhân tôi bằng những từ: “ma cô“, “thằng truỵ lạ“, “sa đoạ“, coi việc làm đĩ làm điếm”, “chơi đĩ chơi điếm là cái nghề kiếm sống“… “Đúng là nó đă đậu tiến sĩ nhà thổ.”

 

            Bác sĩ Tiến sĩ là người Khoa học. Để kết luận một điều ǵ, nhất là những điều quan trọng, phải có bằng chứng và những bằng chứng này nếu có, th́ phải phải phân tích đắn đo cho kỹ trước khi rút ra kết luận.

 

Đối với cá nhân của tôi, trước những kết luận mạ lỵ chủ quan, thiếu t́m kiếm có tính cách khoa học, th́ tôi không hề xung động t́nh cảm giận nóng bực tức hay buồn thảm ủ rũ yếm thế. Thực vậy, nếu những kết luận mạ lỵ chủ quan của Bác sĩ Tiến sĩ là đúng, th́ tôi nhận và chỉ nói với chính ḿnh rằng : “đáng kiếp bị chửi ! “. C̣n nếu những kết luận mạ lỵ này là sai, th́ Bác sĩ Tiến sĩ tự nói và tự nghe, tôi vẫn b́nh tâm như vại thảnh thơi với cuộc sống của ḿnh.

 

            Điều đáng tiếc cho Bác sĩ Tiến sĩ là nhân danh người có học vị, mà phán đoán thiếu khoa học, nghĩa là thiếu t́m hiểu để đưa ra những bằng chứng rơ rệt.

 

Tôi xin đặt ra cho Bác sĩ Tiến sĩ những câu hỏi sau đây để Bác sĩ Tiến sĩ đi t́m hiểu cho có tính cách Khoa học, đừng làm xấu hổ cho cái học vị của ḿnh:

=>       Bác sĩ đă thấy tôi là thằng ma cô chưa ?  

=>       Nếu Bác sĩ Tiến sĩ không thấy tỏ tường, th́ Bác sĩ Tiến sĩ dựa vào những tài liệu nào ?

=>       Cho dù Bác sĩ Tiến sĩ có dựa vào một tài liệu viết nào đó, th́ Bác sĩ Tiến sĩ đă kiểm chứng tài liệu đó chưa ?

 

            Bác sĩ Tiến sĩ là con người có học vị mà tôi cảm thấy Bác sĩ Tiến sĩ kết luận hồ đồ, thiếu kiểm chứng tài liệu làm dữ kiện một cách khoa học, th́ tôi cảm thấy tủi cho cái học vị của Bác sĩ Tiến sĩ. Vậy nên, tôi Nguyễn Phúc Liên mà Bác sĩ Tiến sĩ gọi là “thằng ma cô “, … “tiến sĩ nhà thổ “ này xin nhân danh Khoa học giúp đỡ Bác sĩ Tiến sĩ phân tích hai tài liệu sau đây để kết luận cho đúng, cho xứng danh học vị Bác sĩ Tiến sĩ:

*          Tài liệu thứ nhất là BẢN TÓM LƯ LỊCH của chính tôi được đăng công khai trong Website VietTUDAN.net. Xin bấm vào Hồ sơ dưới đây để đọc BẢN TÓM LƯ LỊCH cá nhân của tôi và cả CURRICULUM VITAE (Professional Information):

                                   http://viettudan.net./36984/index.html   

 

Tôi viết tỏ tường, không dấu đút ǵ cả. Mọi người có thể vào đọc để kiểm chứng. Tôi cũng đăng chính LƯ LỊCH ấy kèm dưới đây nếu có quư Vị nào vào không được.

 

*          Tài liệu thứ hai là Bài viết của một người kư với Nickname NGUYỄN TƯỜNG UYỂN, tự nói là viết từ Boston. Người này viết từ thời Luật sư TRẦN THÁI VĂN ra cùng đơn vị để tranh cử với Bà Loretta SANCHEZ. Tôi đă viết tŕnh bay quan điểm tại sao tôi lên tiếng ủng hộ Bà Loretta SANCHEZ. Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN, phe ủng hộ Ls TRẦN THÁI VĂN, đă đọc Bản Tóm Lư Lich của tôi, nhưng đă viết bài nhằm mạ lỵ cá nhân tôi mà không phân tích những ǵ tôi giải thích lư do tại sao tôi ủng hộ Bà Loretta SANCHEZ. Như vậy bài viết của Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN chỉ nhằm:

=>       Nhặt nhạnh một vài chữ trong Bản Tóm Lư Lịch của tôi để mạ lỵ rằng tôi là “thằng trốn lính“, “tôi là thằng ma cô“â

=>       Viết xuyên tạc mạ lỵ cá nhân như vậy cốt ư để hạ giá trị bài của tôi viết để ủng hộ Bà Loretta.

 

Tôi đă hồi âm liền cho Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN và trích dẫn chính Bản Tóm Lư Lịch để cho Ông biết rằng:

*          Năm 1965, tôi là Sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài G̣n và hồi ấy được quyền xin hoăn dịch để học xong chương tŕnh Đại Học. V́ vậy lời mạ lỵ “thằng trốn lính” là vô căn cứ. Vả lại, cũng năm ấy, tôi tham gia cuộc Chỉnh Lư chống lại Tướng NGUYỄN KHÁNH. Tướng KHÁNH ra đi, nhưng phe Tướng NGUYỄN CAO KỲ lật lại cuộc Chỉnh Lư và kết án Nhóm làm Chỉnh Lư. Tôi bị kết án khiếm diện 10 năm khổ sai. Chính Luật sư NGUYỄN VĂN CHỨC trông nom Hồ sơ của tôi thời ấy. Bị kết án khiếm diện rồi, tôi buộc ḷng phải vượt biên giới Cao Mên, rồi bị tù ở Nam Vang 5 tháng. Sau cùng Cao Mên trục xuất tôi qua Làọ Tại đây tôi xin tỵ nạn và có tự do tạm với điều kiện làm việc cho Công an An Ninh Lào (Police de Sécurité) dưới quyền của Đại tá VATHA.

*          Từ Nam Lào, Công an Lào giải tôi về Vạn Tượng. Khi nghe tin tôi là người bị kết án khiếm diện tại Sài G̣n và nay đă lên tới Lào, Ông Đại sứ PHẠM TRỌNG NHÂN yêu cầu Chính quyền Lào cho dẫn độ tôi về Sài G̣n để ngồi tù. Ông NGUYỄN THIỆU GIỐC (anh ruột Giáo sư NGUYỄN THIỆU LÂU tại Hà Nội) làm tại Công an An Ninh Lào dưới quyền Đại tá VATHA, thấy t́nh cảnh tôi chỉ là một sinh viên, chỉ liên hệ đến vụ Chỉnh Lư Tướng Nguyễn Khánh mà chính Tướng Khánh cũng phải ra đi, nên thấy việc dẫn độ tôi về Sài G̣n để ngồi tù là việc đáng thương tâm cho một sinh viên trẻ không có chút quyền lực, nên Ông NGUYỄN THIỆU GIỐC đă đề nghị với Đại tá VATHA nhận tôi làm việc cho Công an An Ninh Lào, như vậy có thể tránh được việc xin dẫn độ của Đại sứ PHẠM TRỌNG NHÂN. Chính Công an An Ninh Lào chỉ định cho tôi làm Thư kư cho Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC, người Việt gốc Hoa. Ông này làm Chủ Hotel SOMBOUN và bị t́nh nghi là buôn lậu thuốc phiện. Ông này lại có Lido Night Club Bar Dancing nằm ở tầng trệt của Hotel. Đây là công việc do Công an An Ninh Lào chỉ định nhằm mục đích lấy thông tin về việc buôn lậu thuốc phiện, đồng thời điều khiển các cô gái chiêu đăi tại Lido Night Club Bar Dancing để xếp nói chuyện trong Bar với những nhân vật đến đó, cốt  ư lấy thông tin cho Công an An Ninh Làọ Nhận công việc này, tôi được Công an An Ninh che chở, nhất là để chống lại việc xin dẫn độ của Đại sứ PHẠM TRỌNG NHÂN. Tôi đă viết rơ rệt về công việc này trong Bản Tóm Lư Lịch của tôi như sau:

“Cơng an Lào yêu cầu tơi làm cơng an mật cho họ. Họ xếp tơi làm việc tại Lido Night Club Bar Dancing Vientiane, điều khiển 22 cơ gái làm trong Bar để xếp cho các nhân vật và thu tin tức. Tơi áy náy lương tâm về việc này và đến hỏi Cha Linh, Cha chính xứ Vạn Tượng, tŕnh bầy rằng tơi đă đi tu, đă dậy giáo lư, bây giờ đi xếp đặt gái cho người ta. Cha Linh khơng dám khuyên tơi thế nàọ Ngài chỉ nĩi: “Hồn cảnh của con như vậy, th́ tùy lương tâm con’’. (Sau này tơi cĩ gặp lại Cha Linh tị nạn tại Mets, Pháp). Cố vấn Mỹ th́ yêu cầu tơi lui tới Sứ quán Cộng sản Bắc Việt để chơi thân và lấy tin tức. Thời ấy là thời kỳ Ong Đại sứ Lê Văn Hiến của Bắc Viê.t. Cĩ lần một nhân viên cao cấp của Sứ quán dụ tơi vào Đảng Cộng sản và sẽ cho sang Nga học. Tơi từ chối và nĩi rằng chính trị làm tơi sợ rồi, nên muốn làm ăn yên thân.

            Hai người Lào gốc Việt lo liệu cho tơi nhiều vấn đề. Đĩ là Ông Nguyễn Thiệu Giốc (anh của Giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu Hà nội) và Ông Lê Trọng Khương.

            Trong cái xui cĩ cái may. Thực vậy, lúc ấy, tại Lido Night Club, cĩ một Ông Phĩ Giám đốc Cơng an mê cơ gái số 10, rất xinh. Tơi luơn luơn xếp cơ này cho Ông ta. Chuyện hy hữu là con trai của Ông này cũng mê cơ số 10.  Tơi tính tốn cơng việc vượt biên lần nữa. Tơi đề nghị với Ông Phĩ Giám đốc này cho một Thơng Hành giả của Làọ Tất nhiên Ông ấy nể và ‘’sợ’’ tơi v́ cơ gái số 10. Cuối cùng Ông ta đồng ư làm Giáy giả ấy, nhưng yêu cầu tơi phải trả tiền 500 đo la Mỹ. Số tiền này khá lớn v́ tỉ dụ để ngồi trong Bar nĩi chuyện với một cơ gái, chỉ cần trả 1 đô-la.”

 

            Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN dựa vào đoạn viết này và nhặt mấy chữ rời ra “điều khiển 22 cô gái làm trong Bar” để mạ lỵ tôi là “thằng ma cô“. Tôi đă cắt nghĩa với Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN rằng các cô gái làm trong Bar Dancing khác với các cô làm “măi dâm“ trong nhà Thổ. Hotel SOMBOUN và Lido Night Club Bar Dancing nằm trong giữa thành phố, chỉ cách dinh Thủ tướng Souvanna PHOUMA thời ấy có 200 thước. Nếu ai đă ở Vạn Tượng th́ biết rằng Khu nhà Thổ nằm ở ngoại ô, thuộc vùngh Dongpalane mà người Việt tại Vạn Tượng gọi là Động Bà. Tại Lido Night Club Bar Dancing, các cô chiêu đăi được xếp cho các nhân vật ngoại giao, tướng tá đến đó để ngồi thủ thỉ trong Bar. C̣n việc những nhân vật ngoại giao, tướng tá hẹn ḥ “hoa liễu“ với các cô là riêng tư và ở nơi khác ngoài Hotel do tự họ rủ nhau đi.

 

            Trong những ngày gần đây, khi tôi viết về Gm KHẢM với bài Chánh Chung Luận Marx vô thần, th́ có người chủ ư mạ lỵ tôi để hạ giá trị những bài tôi viết và để bênh đỡ Gm KHẢM, nên lại lôi bài của Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN ra phổ biến trên Diễn Đàn. Họ chỉ phổ biến bài của Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN mà không phổ biến bài tôi đă viết Hồi âm cho Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN. Tôi biết cái thâm ư này, nhưng v́ đă trả lời rồi và bận rộn viết những ǵ hữu ích hơn, nên tôi yên lặng không mất giờ hồi đáp làm ǵ.

 

Có lẽ Bác sĩ Tiến sĩ dựa vào bài viết của Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN xuyên tạc mạ lỵ tôi  để rồi Bác sĩ Tiến sĩ xuyên tạc thêm và mạ lỵ tôi c̣n gấp bội Ông NGUYỄN TƯỜNG UYỂN bằng những từø: “ma cô”, “thằng truỵ lạc”, “sa đoạ”, coi việc làm đĩ làm điếm”, “chơi đĩ chơi điếm là cái nghề kiếm sống“… “Đúng là nó đă đậu tiến sĩ nhà thổ.”

 

            Tiện đây, tôi cũng chú thích thêm rằng tôi không gọi những cô, những bà là “điếm“, mà tôi gọi họ là “măi dâm“. “Măi dâm” có ư nghĩa thương mại (Măi), buôn bán về SEX, có môn bài. Mà nói đến buôn bán dâm, th́ phải có CUNG và CẦU dâm. Khi một cô, một bà đứng ở phía CUNG mà ṣng phẳng tiền trao, giao hàng đàng hoàng, cô hay bà “măi dâm” ấy ṣng phẳng, có thể gọi là chính danh chính nhân mà chúng ta phải tôn trọng. Có những bà, nghèo quá, để có phương tiện một ḿnh nuôi ba bốn đứa con, không c̣n ǵ để bán mà chỉ c̣n “cái đó” để bán, th́ chúng ta phải thương tâm cho bà ấy nữa. Nếu cô hay bà măi dâm nhận tiền mà ăn qụyt không giao hàng, th́ chúng ta mới gọi là “điếm chảy” được. Về phía CẦU, nếu có ông lấy hàng rồi mà không trả tiền, th́ đó là không chính danh và chính nhân, chúng ta gọi là “đồ quit điếm“. Bà Jacqueline KENNEDY nhận lấy ông Tỷ phú Hy Lạp ONASIS, có lẽ cũng chỉ v́ tiền chứ không phải v́ t́nh, chúng ta không thể gọi bà là “điếm” nhưng có thể xếp Bà vào “Măi dâm” hạng sang. Thiếu ǵ những Bà đánh bạc thua, cũng dễ làm “Măi dâm“.

 

            C̣n Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH gọi tôi là “tiến sĩ nhà thổ”.Tôi làm Luận án Tiến sĩ về Thị trường Chứng khoán Thụy sĩ, chứ không làm Luận án Tiến sĩ về nhà thổ. Nếu có Sinh viên nào làm Luận án Tiến sĩ về nhà thổ, tôi cũng khen cho vị Tiến sĩ ấy. Nhà thổ thuộc vấn đề Gia đ́nh, Xă hội, Phong tục. Luận án Tiến sĩ về nhà thổ cũng là một đề tài như mọi đề tài khác.

 

Kết luận: Bàn về hai chữ “MẤT DẬY”

 

            Theo VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của  LÊ VĂN ĐỨC và LÊ NGỌC TRỤ, th́ hai chữ MẤT DẬY có nghĩa như sau: “Thất giáo và Vô giáo dục, không được dậy dỗ về luân lư, lễ nghĩa. Vô phép, hỗn hào”.

 

            Theo PHÁP-VIỆT TỰ ĐIỂN của THANH NGHỊ, th́ chữ  Tây MALHONNÊTTE được dịch là: “Gian, gian giảo, bất lương, MẤT DẬY”.

 

            Như vậy hai tiếng MẤT DẬY không phải là thiếu học vấn về Kiến thức. MẤT DẬY là hai tiếng dùng để nói về việc đối xử với chính ḿnh và với người khác trong xă hội về phương diện luân lư. Có những người không có phương tiện, hoàn cảnh học Kiến thức, nhưng không phải v́ đó mà ḿnh gán cho họ hai tiếng MẤT DẬY. Ngược lại, có những người có phương tiện, có hoàn cảnh học hành Kiến thức đến Tiến sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ, mà vẫn có thể áp dụng hai chữ MẤT DẬY cho người đó. Người chỉ có Kiến thức đến một mức độ, nhưng họ thành tâm không bịa đặt, và chỉ phán đoán thành thực trong tầm hiểu biết của ḿnh, th́ chúng ta phải ca ngợi là người THÀNH TÂM, LƯƠNG THIỆN. Người có nhiều Kiến thức, biết con đường suy luận chín chắn cho có Khoa học mà không chịu làm, rồi kết luận những điều mà họ biết là trái, nhưng chỉ v́ muốn công kích người khác nên đi vu khống mạ lỵ người khác, th́ đó là kẻ MẤT DẬY.

 

            Trong những đoạn đă viết dài trên đây, chúng tôi để Độc giả rút ra Kết luận xem những điều mà Bác sĩ Tiến NGUYỄN THỊ THANH mạ lỵ tôi có phải là MẤT DẬY hay không.

 

            Riêng phần tôi, tôi chưa Kết luận vội Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH là MẤT DẬY hay không. Sở dĩ tôi chưa Kết luận vội là bởi v́ tôi cắt nghĩa cho Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH rằng có những điều Bác sĩ Tiến sĩ mạ lỵ tôi là không đúng bởi lẽ chưa có bằng chứng, chưa kiểm soát những Tài liệu để đưa đến Kết luận mạ lỵ như vậy.

 

            Nếu sau bài viết cắt nghĩa của tôi ngày hôm nay mà Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH vẫn tiếp tục những điều mạ lỵ trên đây, th́ lúc ấy tôi Kết luận rằng Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH là MẤT DẬY, MALHONNETE!

 

 

HỒI ÂM NHÀ VĂN CHU TẤT TIẾN

 

Bài viết của Nhà văn CHU TẤT TIẾN không phải là những lời mạ lỵ tôi khi tôi dùng chữ NGỢM cho Giáo gian quốc doanh, mà là những lời đề nghị để xây dựng. Tôi chân thành cảm ơn Nhà văn CHU TẤT TIẾN.

 

Chính lẽ tôi chỉ Hồi âm tư riêng đến Nhà văn CHU TẤT TIẾN, nhưng v́ bài viết đă được phổ biến công khai trên Diễn Đàn, nên tôi Hồi âm qua Diễn Đàn. Tuy nhiên tôi chỉ viết vắn gọn để nói lên quan điểm của tôi khi dùng chữ NGƠM và sau đó đề nghị một số chữ để dùng thay chữ NGỢM.

 

Quan điểm của tôi khi dùng chữ NGỢM

 

            Tôi đă suy nghĩ nhiều từ năm 2003 cho đến nay khi dùng chữ NGỢM và sử dụng hữu hạn như thế nào, chứ không phải là sử dụng xả láng theo xung động tức bực nhất thời.

 

            Trước hết, chức GIÁM MỤC (Sacerdos) là do Chúa Giêsu thiết lập. Chức LINH MỤC chỉ là thông phần vào chức GIÁM MỤC. Một người được truyền chức GIÁM MỤC hay LINH MỤC, th́ chức đó có tính cách gắn liền đời đời với người đó: TU ES SACERDOS IN AETERNUM. Chính v́ vậy, nếu Nhà văn đọc kỹ những bài viết về Giáo gian quốc doanh từ trước đến giờ, tôi không bao giờ dùng chữ NGỢM trước chữ GIÁM MỤC hay LINH MỤC. Tôi không bao giờ viết Ngợm Giám mục BÙI TUẦN hay Ngợm Linh mục PHAN KHẮC TỪ. Khi tôi dùng Ngợm Giám mục, Ngợm Linh mục, th́ có ư nghĩa là tôi nói chức GIÁM MỤC, chức LINH MỤC là Ngợm. Tôi không có quyền nói như vậy v́ chức GIÁM MỤC, LINH MỤC (Sacerdos) do chính Chúa Giêsu lập ra và luôn luôn cao đẹp muôn đời. Tôi chỉ gọi những cá nhân con người nhận lănh chức vụ cao trọng như vậy mà làm hoen ố chức vụ do Chúa lập ra. Lấy tỉ dụ ngay đối với Linh mục Phan Khắc Từ chẳng hạn. Khi dùng chữ NGỢM, tôi chỉ viết Lm.Phan Khắc Từ, Ngợm Giáo gian quốc doanh. Chữ NGỢM dùng sau Tên PHAN KHẮC TỪ để chỉ cá nhân Phan Khắc Từ đă trở thành NGỢM, chứ không phải chức LINH MỤC của Phan Khắc Từ. Đối với Giám mục KHẢM hay Giám mục NHƠN, tôi luôn viết Gm.KHẢM Ngợm Giáo gian quốc doanh, Gm.NHƠN Ngợm Giáo gian quốc doanh, nghĩa là tiếng NGỢM đi với cá nhân KHẢM và cá nhân NHƠN, chứ không đi liền với chức GIÁM MỤC để công kích v́ tôi không được quyền công kích chức vụ GIÁM MỤC.

 

            Nếu Nhà văn CHU TẤT TIẾN đọc kỹ nghững bài tôi viết, th́ nhận thấy sự suy nghĩ chin chắn và ư tứ của tôi khi dùng chữ NGỢM.

 

Đề nghị những chữ khác

 

Tôi đă nhiều lần tự hỏi đối với những cá nhân mang chức cao cả GIÁM MỤC, LINH MỤC mà làm hoen ố chức vụ cao cả ấy, th́ tôi phải dùng chữ nào?  Việc làm hoen ố chức vụ cao cả GIÁM MỤC, LINH MỤC là phục vụ cho CSVN vô thần để một mặt làm hại Giáo Hội và mặt khác giúp cho CSVN kéo dài chế độ làm khổ Dân Tộc.

 

Tổi xin đề nghị thay thế chữ NGỢM bằng những chữ sau đây để hỏi ư kiến Nhà văn CHU TẤT TIẾN. Khi CSVN bị gọi là CÔN ĐỒ cướp của giết người và bán nước, th́ những người phục vụ cho CÔN ĐỒ phải gọi bằng chữ nào để lột hết nghĩa. Tôi đă nghĩ đến những cách gọi sau đây, tỉ dụ:

*          Lm.Phan Khắc Từ tay sai Côn Đồ CSVN cướp của giết người và bán nước.

*          Lm.Phan Khắc Từ  luồn trôn Côn Đồ CSVN cướp của giết người và bán nước.

*          Lm.Phan Khắc Từ đầy tớ Côn Đồ CSVN cướp của giết người và bán nước

*          Lm.Phan Khắc Từ ṭng phạm với tội ác Côn Đồ CSVN cướp của giết người và bán nước.

 

Theo tôi, khi sử dụng Lm.Phan Khắc Từ Ngợm giáo gian quốc doanh, tôi thấy chữ Ngợm có phần nhẹ nhàng hơn những chữ trên đây. Khi chúng ta nghĩ đến Cơ chế của CÔN ĐỒ CSVN cướp của giết người và bán nước đă kéo dài bao chục năm trường, th́ những kẻ tiếp tay cho chúng để kéo dài Cơ chế có thể được gọi bằng những tiếng nặng nề nhất. Khi 8000 dân Huế bị giết hại, chôn sống Tết Mậu Thân, th́ chúng ta phải sử dụng chữ nào cho những kẻ c̣n làm cho Tội ác CSVN kéo dài thêm nữa.

 

 

Quyền loại trừ những kẻ làm tay sai cho Côn Đồ CSVN

 

Chúa Giêsu dậy phải thương yêu hết mọi người. Chúa cũng dậy phải có ḷng tha thứ. Nhưng có những trường hợp sau đây, Chúa Giêsu đă thẳng tay:

*          Khi quỷ Satan cám dỗ Ngài trên sa mạc, Chúa đă quát lên đuổi nó phải cút đi. Côn Đồ CSVN vô thần là quỷ Satan. Đuổi quỷ Satan CSVN, cũng phải đuổi những kẻ làm tay sai nó để phá Giáo Hội.

*          Trong Đền Thờ Giêrusalem, Chúa quát mắng những kẻ buôn bán trong Đền Thờ rằng Nhà Cha Ta là Nhà Cầu Nguyện, không phải là nợi trộm cướp. Vậy những giáo gian tiếp tay rước kẻ trộm cướp CSVN vào Nhà Thờ để phá hoại, th́ chúng ta cũng phải xua đuổi chúng.

*          Chúa khuyên chúng ta phải có ḷng tha thứ, nhưng có một cái tội mà Chúa không thể tha thứ, đó là tội phạm đến Thánh Linh. Thánh Linh là Lương Tâm. Tội phạm đến Thánh Linh là tội làm trái Lương Tâm ḿnh. Những giáo gian quốc doanh làm trái với Lương Tâm ḿnh khi mang chức Giám Mục, Linh Mục cao cả mà tiếp tay cho CSVN vô thần phá Giáo Hội.

*          Có một loại người trong Phúc Âm mà hễ gặp đâu là Chúa mắng chửi chúng. Đó là đám Pharisiêu giả h́nh. Những Giáo gian mặc áo tu tŕ cho thiên hạ nghĩ là ḿnh có Ḷng Tin Tôn Giáo, trong khi ấy chúng phục vụ cho CSVN vô thần đến phá hoại chính Ḷng Tin Tôn Giáọ Chúa mắng đám giả h́nh này như sau:

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả h́nh ! Các người giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong th́ đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài th́ có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả h́nh và gian ác “ (Mt 23, 27-28)

 

Kính Bác sĩ Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH và Nhà văn CHU TẤT TIẾN,

 

Nguyễn Phúc Liên

Geneva, 11.01.2012

 

-------------------------------------------------------

 

 

TOM TAT LY LICH/ SUMMARY OF CURRICULUM VITAE

 

Sinh năm 1939 tại Làng Văn Đức, Tổng Tân Phong, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Gia đ́nh có 8 người con: 7 trai và 1 em gái út. Cha tôi nhận thêm 3 ngươi con nuôi trai nữa. Như vậy tổng cộng là 10 trai. Cha mẹ những người con nuôi này bị chết hồi tháng ba đói ngoài Bắc, nên Cha tôi nhận làm con nuôi. Một người con nuôi theo Cộng sản và về nhà cùng với một số người Cộng sản khác để bắt Cha tôi đưa vào tù Lam Sơn, Chiến khu IV. Cha tôi chết mất xác trong tù năm 1952.

 

Học chương tŕnh Tiểu học tại Nga sơn, Thanh Hóa.

 

Di cư vào Nam năm 1954. Đi tu, học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Bảo Lộc, thuộc địa phận gốc Thanh Hóa. Đầu tiên Cha Hân là Cha đỡ đầu của tôi. Sau khi Cha Hân qua đời, Cha Phan Du Vịnh là Cha đỡ đầu.

Xong Tú Tài II, đi giúp xứ Thanh Hải, Phan Thiết. Cha Chính Phạm Ngọc Oanh làm chính xứ. Dậy học Trường Thanh Hải mà Cha Đinh Hữu Phương làm Hiệu trưởng.

                Trở về Đại chủng viện Bùi Chu, Đường Làng 21, Gia Đi.nh. Sau một năm, tôi xuất tu và tiếp tục học Đại Học Văn Khoa Sài g̣n về Ban Triết Học.

                Tôi nhập vào đời sống chính trị sinh viên thời ấy, liền sau năm 1963. Tôi có thiện cảm với Đảng Cần Lao v́ những người họ hàng hoặc quen thân, thuộc hoặc gần kề với Cần Lao: Giáo sư Roch Cường, Thẩm Phán Trần Trọng Ḥa, Luật sư Nguyễn Văn Chức, Bác sĩ Trần Kim Tuyến, Giáo sư Phạm Việt Tuyền… Tham dư tổ chức cuộc Biểu t́nh về vụ Đặng sĩ. Tham dự đấu tranh chống Hiến Chương Vũng Tầu thời Tướng Nguyễn Khánh. Cùng thời hoạt động song hành có Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho, nhưng tôi đứng về phía Sinh viên Liên khoa chống Cộng.

 

                Hồi này, tôi cùng một số anh em xin lập đảng chính trị trẻ lấy tên là TỰ DÂN (viết tắt của TỰ do DÂN chủ). Ong Bộ Trưởng Nội Vụ Hà Thúc Kư cho phép. Những anh em trong nhóm có những người như Nguyễn Phúc Tài, Phạm Xuân Cảnh, Phạm Hữu Giáo (Măc Giao), Vũ Công, Nguyễn Văn Cẩm, Nguyễn Văn Bảo, Vũ Thái Hoàn... Tôi làm Chủ tịch của TỰ DÂN và tham gia cuộc Chỉnh Lư chống lại Tướng Nguyễn Khánh.

 

                Sau cuoc Chỉnh Lư (Đảo chánh) 19/3/65 lật đổ Tướng KHÁNH, tôi bị bắt vào Tổng Nha Cảnh sát, thời Ong Phạm Văn Liễu. Chính đêm tôi bị bắt là đêm giải Ong Tôn Thất Dương Kỵ khỏi Tổng Nha để trục xuất ở Cầu Bến Hải. Họ nhốt tôi cùng pḥng với Ong Mă Tuyên. V́ vậy tôi có đồ ăn ngon do Ong Mă Tuyên chia chọ Hồi ấy tôi là Sinh viên nghèo lắm, không ai tiếp tế đồ ăn vào tù cho tôi.

 

                Nhờ cuộc biểu t́nh của Sinh viên, Ong Liễu nhượng bộ và cho tôi tự do ta.m. Ban Chấp Hành Sinh viên phải kư giấy với Ong Liễu. Tôi ở ngoài, chỉ đi hoạt động ban đêm, cho đến ngày nghe Ṭa án Mặt Trận Vùng III Chiến Thuật do Tướng Đặng Văn Quang làm Chánh án thời Thủ tướng Phan Huy Quát, đă kêu bản án khiếm diện 10 năm khổ sai cho tôi.

 

                Tôi nhờ Trung Ương Công Giáo Đại Đoàn Kết lo liệu dùm cho tôi thoát ra nước ngoài. Tôi biết là có những Nhân vật Cần Lao được hưởng sự lo liệu ấy. Nhưng đến lần tôi, th́ v́ tôi chỉ là một sinh viên nghèo, nhỏ bé, nên không ai lo liệu cho tôi cả.

 

                Tôi nhờ một anh sinh viên rất thân và hết mực trung thành, Anh Đinh Văn Minh, t́m đường cho tôi lên Chợ Trời Tây Ninh. Đêm trước ngày đi, Anh và tôi ăn một đùi thịt chó và uống bia để sáng sớm Anh dẫn đường cho tôi lên Chợ Trời. Tôi luôn luôn nhớ ơn Anh. Nếu không ai lo liệu cho ḿnh v́ ḿnh nghèo và chưa có chức phận ǵ trong xă hội, th́ ḿnh tự lo liệu lấy. Tôi làm tờ cớ mất căn cước , đổi tên là Lm Nguyễn Văn Thanh. Đi xe đ̣ từ Ngă Tư Bẩy Hiền lên Tây Ninh. Nghèo quá, các anh em sinh viên thân tín góp vào cho tôi được 2400 đồng Viê.t-Nam (bằng 2 tháng lương Lính binh Nh́ thời ấy). Một anh cùng tu xuất, Anh Đỗ Văn Hóa, sắm cho chiếc áo chùng thâm để ra đi.          

     

Tôi biết rằng ra đi như vậy là liều chết và đă viết thư từ giă những người thân nhất, xin họ rằng nếu không có tin, th́ xin cho một lễ mồ.

 

Tôi rời Việt Nam ngày 01 tháng 11 năm 1965.

 

                Gần Chợ Trời, tôi cởi áo chùng thâm chôn xuống ruộng, vào Chợ Trời, rồi bước qua biên giới Cao Mên. Tôi bị bắt tại biên giới. Họ chở tôi về Swairieng, rồi 15 ngày sau, chở về Nam Vang. Họ nghi tôi là gián điệp cho Mỹ và nhốt hỏi cung trong ṿng 5 tháng. Sau cùng họ trục xuất tôi qua Lào, thả ở giữa rừng ở Nam Làọ Tôi sống trong rừng 3 ngày, sau cùng t́m thấy một đồn lính của Lào, tôi vào tŕnh diện để xin tị na.n. Họ nhốt và nghi rằng tôi là Lính Bắc Việt đào ngũ tại Atopeu v́ theo lư lịch, tôi sinh ra ở Thanh Hóa (Bắc Việt). Họ nhốt  ba tháng tại Vạn Tượng để điều tra. Trong lúc ấy, Ong Đại sứ Phạm Trọng Nhân muốn xin dẫn độ tôi về Miền Nam theo kư kết trước đây thời Oâng Vũ Văn Mẫu. Nhưng Cố vấn Mỹ và Công an Lào muốn xử dụng tôi, nên việc dẫn độ không xẩy ra.

 

                Công an Lào yêu cầu tôi làm công an mật cho họ. Họ xếp tôi làm việc tại Lido Night Club Bar Dancing Vientiane, điều khiển 22 cô gái làm trong Bar để xếp cho các nhân vật và thu tin tức. Tôi áy náy lương tâm về việc này và đến hỏi Cha Linh, Cha chính xứ Vạn Tượng, tŕnh bầy rằng tôi đă đi tu, đă dậy giáo lư, bây giờ đi xếp đặt gái cho người ta. Cha Linh không dám khuyên tôi thế nàọ Ngài chỉ nói: ‘’Hoàn cảnh của con như vậy, th́ tùy lương tâm con’’. (Sau này tôi có gặp lại Cha Linh tị nạn tại Mets, Pháp). Cố vấn Mỹ th́ yêu cầu tôi lui tới Sứ quán Cộng sản Bắc Việt để chơi thân và lấy tin tức. Thời ấy là thời kỳ Ong Đại sứ Lê Văn Hiến của Bắc Viê.t. Có lần một nhân viên cao cấp của Sứ quán dụ tôi vào Đảng Cộng sản và sẽ cho sang Nga học. Tôi từ chối và nói rằng chính trị làm tôi sợ rồi, nên muốn làm ăn yên thân.

 

                Hai người Lào gốc Việt lo liệu cho tôi nhiều vấn đề. Đó là Ong Nguyễn Thiệu Giốc (anh của Giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu Hà nội) và Ong Lê Trọng Khương.

 

                Trong cái xui có cái may. Thực vậy, lúc ấy, tại Lido Night Club, có một Ong Phó Giám đốc Công an mê cô gái số 10, rất xinh. Tôi luôn luôn xếp cô này cho Ong ta. Chuyện hy hữu là con trai của Ong này cũng mê cô số 10.  Tôi tính toán công việc vượt biên lần nữa. Tôi đề nghị với Oâng Phó Giám đốc này cho một Thông Hành giả của Làọ Tất nhiên Oâng ấy nể và ‘’sợ’’ tôi v́ cô gái số 10. Cuối cùng Ong ta đồng ư làm Giáy giả ấy, nhưng yêu cầu tôi phải trả tiền 500 đo la Mỹ. Số tiền này khá lớn v́ tỉ dụ để ngồi trong Bar nói chuyện với một cô gái, chỉ cần trả 1 đo-la.

 

                Tôi cầm Thông hành giả với tên là Thao BOUNSOU.

 

                Làm thế nào xin được Visa qua Pháp ? Cũng may, trong thời gian này, tôi dậy học tiếng Anh cho người Mẹo của Lào do các Cha Thừa Sai Paris tổ chức. V́ nghĩ đến Chủng viện trước đây, ăn cơm Nhà Chúa, tôi đă dậy học không lấy tiền công. Chính v́ vậy mà lúc này Đức Giám Mục Thừa sai muốn giúp tôi. Đức Giám Mục đă cầm Passport giả của tôi lên Ṭa Lănh sự để lấy Visa cho kín đáọ

 

                Nhưng làm thế nào để có tiền mua vé máy bay sang Pháp ?

 

                Thực t́nh là nghèo quá. Tôi đánh liều định đi đường bộ. Tôi sắm một chiếc xe đạp, mua thuốc Aspirine, sắm một bộTondeuse, kéo để cắt tóc. Tôi định liều ra đi bằng xe đa.p. Đi đến đâu, xin cắt tóc cho người ta và xin ăn, xin ngủ. Nếu người ta có tiền đi máy bay, th́ mất hai ngày mới sang Pháp; c̣n ḿnh không có tiền th́ đành phải đi hai năm !

 

                Nhưng may mắn, gặp tuần cấm pḥng tại Vientiane, cha Hồng Phúc từ Sài g̣n lên giảng. Tôi đă ngầm nhờ Ngài gửi một lá thư về cho một anh sinh viên thân tín nói là tôi sẽ ra đị đường bộ như vậy v́ không tiền mua vé máy bay. Anh sinh viên thân tín này đi vận động rất nhanh và hăng say để cho tôi một cái vé ‘’Aller sans retour’’. Cha Chính Oanh cho tôi 500, Cha Vịnh 200, Thanh Lăng 200, phần c̣n lại là anh em sinh viên đóng góp.

 

                Tôi thường nhắc lại cho đến bây giờ rằng: ‘’Thời c̣n trẻ sinh viên, hăng say làm việc, những người có chức phận hưởng. Khi gặp hữu sự, th́ tụi trẻ phải hy sinh chịu trận, những người có chức phận lại được săn sóc. Những người trẻ đùm bọc lấy nhau, chia sẻ cho nhau từng đồng nghèo khổ’’.

 

                Tôi vượt biên qua Thái Lan. Rồi sang được Pháp, hành lư không có ǵ hết, ngay cả không có một chiếc áo veste để bận cho có vẻ ‘’đi du học bên Tây!’’ 

 

                Sang đến Tây, Paris, không quen biết ai, không biết ngủ đâu. Tôi lang thang ở gần tour Eiffel, leo bộ lên tour cho cao để nh́n rơ Mẫu quốc.

 

                Tôi gặp một người Viê.t-Nam đi đường, thuật cho họ nghe câu chuyện và xin họ xem có chỗ ngủ và cho ăn cơm. Ít ngày sau, tôi tỏ ư muốn sang Thụy sĩ. Họ lại đi xin giùm Visa du lịch cho tôi. Họ mua cho tôi một vé xe lửa cũng ‘’Aller sans retour’’. Rời Viê.t-Nam cho đến giờ, tôi chỉ ‘’Aller sans retour’’. Tôi nghĩ đến Phim mà Marilyn  Monroe đóng với Robert Mitchum: ‘’River without Return !’’. Có lẽ chính v́ vậy mà tôi nhất định giữ lại Quốc tịch Việt Nam để có ngày ‘’Retour’’.

 

                Sang đến Thụy sĩ với Visa du lịch, nhưng tôi ở luôn và xin tị na.n. Tôi là người Viê.t-Nam tị nạn đầu tiên tại Thụy sĩ. Tôi c̣n sức làm lại việc học hành. Tôi phải thi nhập Đại học v́ ḿnh mang Tú tài Viê.t-Nam. Nhưng may mắn tôi đă đỗ Thủ khoa nhập Đại học. Cái Triết lư học được ở Viê.t-Nam và đời sống vật lộn với cảnh nghèo đă dậy tôi rằng phải xoay sang học Kinh tế, may ra có làm được nhiều tiền. Lúc đầu tôi theo Kinh tế Chính trị. Nhưng Khoa nay bàn căi nhiều quá, nên tôi ghét và đă chuyển hẳn sang học Kinh tế Toán học để đỡ phải nói nhiều, mà chỉ dùng những con số. V́ học Toán, nên theo luôn máy Điện tử để tính toán cho nhanh. Xong Cử Nhân Kinh tế Toán học, xong Tốt nghiệp Đại học Điện toán, tôi thấy Đại học đề nghị với Sinh viên chủ đề Luận án Tiến sĩ là ‘’Thị Trường Chứng Khoán Thụy sĩ’’, có sự tài trợ nghiên cứu của Ngân Hàng Thụy sĩ. Không sinh viên Thụy sĩ nào muốn làm đề tài ấy v́ họ ngán những Oâng Ngân hàng gia cáo già. Tôi bực ḿnh xin làm đề tài này. Họ khá ngạc nhiên. Nhưng đây là tự ái dân tộc Viê.t-Nam ḿnh. Tôi nhất định làm đề tài ấy để ‘’kiêu ngạo’’ với Thụy sĩ. Tôi đă làm xong với Mention SUMMA CUM LAUDE và Luận án Tiến sĩ được chọn liền vào Collection Universitaire. Chính v́ vậy mà tôi mới xin dậy học dễ dàng. Từ 1976 đến nay, tôi đă liên tục dậy học tại Geneva, Thụy sĩ.

 

Trong suốt thời gian hoc Đại học, nghèo quá. Tôi biết những con Ong lớn sang đây có nhiều tiền chuyển ngân. Mỗi buổi sáng tôi đi phát báo, kiếm đựoc tiền thuê được cái pḥng nhỏ. An uống th́ đi xin ăn cơm thừa tại nội trú của các Soeurs Ste URSULE. Muốn đi ciné, th́ xin đi làm xếp ghế tại các Rạp chiếu bóng. Mùa hè th́ đi rửa chén bát ở các Nhà Hàng.

 

                Cái nghèo trước đây và tính ham hoạt động tranh đấu khiến tôi lập gia đ́nh rất muộn. Tôi không muốn lấy đầm. Khi Sai gon bị Cộng sản chiếm, th́ sợ không có các cô gái Viê.t-Nam sang đây nữa. Nhưng rồi đợt vượt biên bắt đầu.

 

                Tôi lân la đến các trại tiếp cư để thăm đồng bào và thấy nhiều cô tị nạn trong các trại thực xinh xắn. Đồng bào ở trong các trại thèm đồ ăn Viê.t-Nam, nhờ tôi đi mua. Tôi phải chạy sang Paris để mua nước mắm… Cuối cùng tôi mua sẵn để tiện mỗi lần đồng bào nhờ mua, th́ ḿnh đă có để đưa cho họ. Tôi gọi đó là Asia Stock.

 

                Tôi quen một gia đ́nh  trong trại tị na.n. Tôi mua hàng cho gia đ́nh và quen luôn cô gái trong gia đ́nh mà hiện nay là Bà Xă của tôi.

 

                Cách đây chừng 10 năm, khi Viê.t-Nam bắt đầu ‘’đổi mới’’. Tôi có ư tưởng làm tài chánh cho Viê.t-Nam. Tôi làm với một Group Hoa kỳ.

 

                Nhưng làm với Viê.t-Nam rất khó khăn v́ những lư do sau đây:

-- Một số lớn những Oâng giữ Công ty là do cái công đánh nhau, nên họ thiếu hiểu biết

-- Họ lo tham nhũng và lăng phí

-- Guồng máy quyết định hành chánh, thủ tục  phải lệ thuộc nhiều trung tâm quyết định khiến họ phải ngồi đợi nhau và dè chừng nhau.

 

                Chính v́ việc tài chánh này mà tôi mới biết đến vụ Ong Phan Văn Khải, Ong Phùng Khắc Kế. Nhiều người của Đảng đă làm Đại diện cho tôi để làm việc với Viê.t-Nam như Ong Nguyễn Ngọc Lương (cựu Tổng Lănh sự VN ở Thụy sĩ), Ong Đỗ Công Minh (đương kim Đại sứ tại Singapore), Giáo sư  Bạch Minh Sơn (Hà nội)…

                Họ biết rơ tôi là chống Cộng.

 

                Hiện giờ tôi vẫn làm tài chánh, nhưng làm với những nước khác.

 

                Về dậy học, sau khi học xong và suốt từ 1976 đến nay tại Geneva, tôi liên tục dậy chính yếu những Cours sau đây:

=> Kế Toán Kỹ Nghệ và Phân tích Chi Tiêu Xí Nghiệp

=> Kinh tế Chính trị

=> Quản trị và Tổ chức Xí nghiệp

=> Tài chánh Xí nghiệp

=> Thị trường Tài chánh và Tiền tệ quốc tế

=> Thị trường Chứng khoán

 

Đối với Việt Nam, tôi đă thẳng thắn công kích các Công ty quốc doanh và nói rằng tôi chỉ làm với Phạm vi Công ty tư nhân. Tôi tuyên bố thẳng rằng tôi muốn các Công ty tư nhân lớn mạnh để có một lực lượng đặt điều kiện với chế độ Cộng sản.

 

Sau trên 15 năm không tham gia bất cứ Hội đoàn nào, tôi tái nhập cuộc tranh đấu mới đây, sau khi được một người bạn cho biết những tin tức về cuộc đấu tranh anh dũng của Cha Nguyễn Văn Lư. Đảng Cộng sản Viê.t-Nam, để cố thủ giữ Chế độ chuyên chính, đă chủ trương giết cái DŨNG của người Dân mà Tiền nhân đă nêu gương trong Lịch sử. Tôi ngưỡng mộ cái DŨNG nơi Linh mục NGUYỄN VĂN LƯ mà Cộng sản cố giết, nhưng không giết được.

 

 

SUMMARY OF CURRICULUM VITAE

For professional information

 

I.         GENERAL INFORMATION

A.        IDENTIFICATION---------------------------------------------------------------------------

            Name:                                        NGUYEN PHUC LIEN         

            Nationality:                              Vietnam

            Passport Number                    315779

            Country of Issue:                    Switzerland

            Date & Place of Birth:            17 June 1939

                                                               Van Duc, THANH HOA, VIETNAM

B.        CONTACT COORDINATES---------------------------------------------------------------

            Home Coordinates:                 => 22 Rue du Prieureù

                                                               1202 GENEVA, Switzerland

            Home Fax Number:                  0041 22 738 28 08

            Mobile:                                     0041 79 766 65 83 (For weekdays)

                                                                => 43 Heideweg

                                                               2503 BIEL/BIENNE, Switzerland

            Home Fax Number:                 0041 32 365 24 49

            Mobile:                                     0041 79 766 65 72 (For weekend)

            Ađress for Courrier:               22 Rue du Prieureù

                                                               1202 GENEVA, Switzerland

II.        SUMMARY OF CURRICULUM VITAE

A.        EDUCATIONS------------------------------------------------------------------------------

           Primary School:                        Until 1953:

                                                                In Nga Son School (Thanh Hoa) & Hanoi

                                                               1954:

                                                               Refugee to the South of Vietnam

           Secondary School:                  From 1954 to 1960

                                                                Seminary St.Joseph (College)

                                                               with intent to become a Catholic Priest.

                                                               GRADUATED:         

                                              * Baccalaureat (1st part)

                                              * Baccalaureat (2nd part)

                                                               LANGUAGES :

                                               * Vietnamese (Mother Language)

                                               * French (First foreign language)

                                              * English (Second foreign language)

                                              * Latin (Obligatory language for Priest)

          Saigon University:                    From 1960 to 1965

          Vietnam                                      Letter & Philosophy Faculty

                                                                Philosophy Branch

                                                               From 1965 to 1967

                                                               Interruption of Education because of political events

          Fribourg University:                 From 1967 to 1976

          Switzerland                                Law & Economy Faculty

                                                               Mathematical Economy (Econometry)

                                                               GRADUATED:

                                              * Licence in Mathematical Economy (Econometry)

                                                               Memory work:

                                                               Monetary Theory of DON PATINKIN (Tel Aviv)

                                               * Graduate at University in Computer Sciences

                                                               Memory work:

                                                               Cybernetics System for Limit of Growth    

                                              * Doctor in Economy/Finance

                                                               Thesis:

                                                                Empirical Study on Swiss Stock Exchange

                                                               (By APT Method (Chicago) applied

                                                                to Top 90 Swiss Companies)

                                                               Special Study: Two years of Special Studies on:

                                              * Descriptive and Theorical Statistics

                                               * Matrix Calculus

                                              * Special Matrix OMEGA of Variance-Covariance

                                                               of Errors in Regression

B.        TEACHING IN GENEVA, SWITZERLAND:--------------------------------------------

                                                               From 1976 until now:

                                                               Successive & Alternative Matters:

                                              - Microeconomy & Macroeconomy

                                                - Accounting

                                                - Industrial Cost Analysis

                                                - Mathematics & Statistics for Economists

                                               - Mathematic Operations Research Models applied to

                                                               Economy & Computer Sciences

                                                                .    Linear & Quadratic Models

                                                                .     Stock Management Models

                                                                .     Transport Models

                                                                .     Simulation

                                                                .     Multicriterion Analysis

                                              - Enterprise Organization

                                                - Corporate Finance Analysis

                                              - International Trade: Theory & Exchange

                                               - International Monetary Market

                                              - International Financial Market

                                                - Stock Exchange

C.        FINANCIAL & BUSINESS ACTIVITIES------------------------------------------------

                                               Parrallel to the teaching: Successive Activities:

                                           1988-1992:

                                             * Financial Adviser to Bongo Group (Africa)

                                             * Director of LOBOGNON-NGUYEN & Cie

                                               Import-Export of Asian Souvenirs 

                                             * Director of COMPUCEPT S.A.

                                               Import-Export of Computer Hardware

                                           1992->…….:

                                             * Director of WIM-IMPACT Inc. (S.Ạ)

                                                Finances

                                             * Director of PAN ASIA Corporation

                                                Project Development

                                             * Director of LISA CORPORATION-NGUYEN & Cie

                                               Trading

D.            HOBBIES-------------------------------------------------------------------------------------

                                              Painting & Writing 

GENEVA, Switzerland, 30.10.2001

Prof.Dr.NGUYEN PHUC LIEN, Economist

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links