Tiếng Ḷng Thổn thức trên Biển Đông

 

Nguyễn-Nhơn

 

  

 

Tư Chính ḿnh Tàu Cộng lấn con ơi!

 

 

Tư Chính ḿnh Tàu cộng lấn con ơi! 

“Để Việt-Trung cùng tiến lên cộng sản” 

Xây “dân chủ ngh́n lần hơn Tư Bản” 

Như “bác Mao từng dạy dỗ bác Hồ”

 

“Biển Đông ḿnh của Tàu tự ngàn xưa” 

Tàu nói: “trước cả ngh́n năm Bắc thuộc” 

“Đường 9 đoạn có từ ngàn năm trước” 

Mà nhà Thanh “quên chưa vẽ bản đồ”?! 

 

“May thời nay Việt Nam có bác Hồ” 

“Được d́u dắt bởi bác Mao vĩ đại” 

“T́nh hữu nghị Việt-Hoa thêm sáng măi” 

Nên Mao-Hồ có “chung một Biển Đông”? 

 

Con ơi xưa Công Hàm Phạm Văn Đồng 

Đă trao Tàu Trường Hoàng Sa yêu dấu 

Nên Hải Chiến năm Bảy Tư tắm máu 

Cả bảy tư đồng đội Ngụy Văn Thà! 

 

Cam tâm theo Tàu cộng để làm “cha” 

Cả dân tộc bốn ngàn năm vĩ đại 

Bảy tư năm hàng triệu hồn oan trái 

Bên “ngai vàng ướp xác thối”, ngu chưa? 

 

Ngu vừa thôi hỡi lũ ngựa óc lừa 

Không Biển Đông dân lấy ǵ mà sống? 

Mất Tư Chính lấy dầu đâu tham nhũng? 

Hay nay mai bay qua liếm trôn Tàu? 

 

Ôi đâu rồi xương máu các anh đâu? 

Bảy tư năm chục triệu người ngă xuống 

Mà chưa thỏa lũ thân Tàu tham nhũng 

Đang đọa đầy dân tộc Việt thương đau! 

 

Hăy vùng lên, hỡi chiến sĩ đồng bào! 

Diệt tham nhũng, lũ Việt gian bán nước 

Đuổi cộng Tàu, giặc truyền đời xâm lược 

Để Biển Đông, Trường Hoàng... khải hoàn ca! 

 


Đặng Huy Văn Danlambao

 

 

Trường Ca Hoàng Sa Trường Sa

 

 

Tôi, cán bộ Hành chánh Quốc gia

Được huấn luyện và phục vụ

Suốt hai nền Cộng Ḥa

Cho đến ngày mất nước đi tù VC

 

Là người làm việc Hành chánh

Biết rất rơ có ba Sắc Lịnh, Nghị Định

Do Chánh phủ VNCH ban hành

Qui định địa giới hành chánh

 

 

HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

Là Lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa

 

Hoàng Sa nằm trên vỉ tuyến

Ngang với Tỉnh Quảng Nam

Nên thuộc địa phận Tỉnh nầy

Chịu trách nhiệm quản trị

 

Trường Sa cùng vỉ tuyến Tỉnh Bà Rịa

Địa giới và quản trị HC thuộc Tỉnh nầy

Sau cải tổ Hành chánh

Trường Sa là Đặc Khu HC thuộc Tỉnh Gia Định

 

Trên đây là thể chế Hành chánh

Sau đây việc thi hành

Hoàng Sa do một Đại Đội

Địa Phương Quân trấn giữ

 

Từng định kỳ viên chức Hành chánh

Thuộc hai Tỉnh kể trên

Vẫn tháp tùng tàu HQ vận lương

Ra thị sát việc Hành chánh và dân t́nh

 

HAI ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH

HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

 

Có người bạn Hải quân kể cho nghe

Cảnh trí tuyệt đẹp trên hai Hải Đảo

Nhiều giống chim chóc lạ và đẹp

Bay lượn thong dong trên bầu trời Tự Do

 

Riêng tại Đảo lớn Hoàng Sa

Băi phân chim rộng lớn và thật dày

Có thể lập nhà máy biến chế Phốt phát

Dân sở tại được thêm chút huê lợi

 

Việc Hành chánh, việc dân mới ổn định

Khinh tốc đỉnh Trung cộng đă ào tới

Ngày ngày biểu dương uy hiếp

Đại đội Địa Phương quân trú pḥng

 

Bốn chiến hạm VNCH được phái tới

Tăng cường bảo vệ Hoàng Sa

Khinh tốc đỉnh Tàu cộng tối tân, hỏa lực mạnh

Đánh ch́m ngay một chiến hạm ta

 

Hải quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà vị quốc vong thân

Binh sĩ thuộc quyền lớp tử vong, lớp bị bắt sống

Chánh phủ VNCH trong cơn bối rối

Liền phái ngay Ngoại trưởng Vương Văn Bắc

 

Sang Hoa Thạnh Đốn cầu viện

Chỉ nhủn nhặn cầu xin việc nhỏ xíu

Cấp cho ngay một phi đội phi cơ Phantom

Để Không Quân VN triệt hạ

 

Đám khinh tốc đỉnh phỉ Tàu

Câu phúc đáp thật là chua chát

Vũ khí, quân cụ được cấp cho đó

Là để chống Cộng sản Bắc Việt

 

Chớ đâu phải để chọc ghẹo NƯỚC LỚN TÀU

Thôi mau về tự lo liệu đi

Những ngày tù đày trên rừng núi Hoàng Liên

Những khi phẩn chí Hải quân Trung tá Phát (?)

 

Dùng tiếng Đức ngùng ngoằng kể

Đánh chác cái mẹ ǵ khi họ a ṭng xếp đặt cả rồi

Đám Hải quân tụi tui bị bắt sống

Đem về ngay Thành Phố Thượng Hải

 

Cho tạm trú ngay Trường học sở tại

Sáng sớm phát mỗi đứa hai trăm NDT

Cho tự do ra ngoài phố cơm nước, tiêu xài

Chiều về, lục túi, tiền c̣n dư, lấy lại

 

Sáng mai lại phát hai trăm, xài tiếp

Cứ thong dong như vậy cho đến ngày

C130 Không lực Hoa Kỳ

Đáp xuống Thành Phố Thượng Hải

 

Rước “Quí vị Tù binh” về xứ

Chúc quí vị thượng lộ b́nh an

Sướng vậy, sao quan năm c̣n sạc tiếng Đức?

Là sĩ quan QLVNCH, biết rơ nước sắp mất rồi

 

Nhưng v́ TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

Biết đánh chác cái mẹ ǵ nhưng vẫn đánh, thế thôi

Cậu tôi là chiến sĩ Liên Tôn Phục Quốc

Ngày nay không c̣n nữa

 

Thuở sanh tiền thường dặn cháu:

“Ḿnh là con dân đất nước,

Thấy “Việc Nghĩa” hết ḷng làm

Nên hư, thành bại trời đất biết”

 

Ngày nay trước vận nước ngặt nghèo

Bên trong lũ quan lại VC hư hèn, nhu nhược

Bên ngoài Tàu phù lẫy lừng uy hiếp

Toàn dân khốn khổ biết tính lẽ nào?

 

Sách có chữ rằng:

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Nhưng lại cũng có câu rằng:

Tận nhân lực, tri thiên mạng

 

Nếu toàn dân đồng ḷng, vùng lên lật đổ ách quỉ Cộng

Thành lập Chánh Phủ ĐOÀN KẾT QUỐC GIA

Trên dưới cùng một ḷng theo truyền thống DIÊN HỒNG

Ắt có câu trả lời khẳng định: Hoàng Sa Trường Sa là của ai?

 

HAI MẢNH VIỆT NAM TRÔI GIẠT NỔI CH̀M TRÊN BIỂN ĐÔNG

LÀ LĂNH THỔ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 

 

Nguyễn-Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính