Oan Hồn Uổng Tử ngăn đường Castro

 

 

Hơn sáu mươi năm siết cổ dân

Castro hấp hối chuyển từ trần

Trai vui cờ xí quơ phấp phới

Gái mừng xon chảo gơ vang rân

Xe gần địa ngục đành tắt máy

Xác khiếp diêm vương cố bám thân

Tam vô đến chết c̣n cố vị

Vô thần nghiệp báo thấy rơ bân

 

 

BD Nguyễn Thị Ngoan

 

Giết người nhiều quá chừ chết cũng không yên

Đưa đám với xe Jeep Ma dờ In Putin, dọc đường ma chận đường làm cho xe hư để đ̣i nợ máu.

Thành tựu 60 năm xây dựng xă hội chủ nghĩa!!!

 

 

Jeep Carrying Castro’s Ashes Breaks Down  Procession

 

December 4, 2016  By Robert Gehl 58 Comments

 

 

http://thefederalistpapers.integratedmarket.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/12/jeep-castro.jpg

 

In one final dose of Karma, the jeep pulling Fidel Castro’s ashes through the final funeral procession broke down and needed to be pushed by soldiers.

 

Castro’s ashes were interred in a private ceremony Sunday, nine days after the official mourning period began.

 

The breakdown came in the midst of throngs of “adoring fans” chanting “Long Live Fidel!” in state-mandated displays of emotion.

 

The breakdown of the Russian-made jeep was ironically symbolic of the barbaric decades of Castro’s rule on the island nation.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính