Hiện nay, tàn dư giao điểm

và bọn cỏ đuôi chó ăn theo

đang khuấy động trên một số diễn đàn

“gây hiềm khích Tôn giáo”

 

Xin cho tái đăng để lưu ư công luận

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Nhà Sư và Giáo Dân

 

Dẫn

 

Ngồi buồn thơ thẩn
Lần tay dở vần thơ cũ
Nhớ chuyện xưa
Gẫm chuyện nay

Những ngày gần đây
Khi giặc cọng trong nước
Bị biểu t́nh chống đối
Lớp chống cướp đất
Lớp chống Tàu xâm lăng

Trong khi bọn phỉ trong nước
gặp cơn bối rối
Bọn nằm vùng hải ngoại
Mưu mô đánh lạc hướng
Bày tṛ gây hiềm khích tôn giáo

Xin nhắc lại chuyện xưa
Những ngày tôn giáo
bị vc đàn áp bạo tàn
Bà con bất phân tôn giáo
Cậy dựa nhau trong lúc khốn cùng

 

NHÀ SƯ VÀ GIÁO DÂN

 

Tù trong nơi núi rừng Việt Bắc vừa măn
Tù ngoài Kinh Tế Mới Bảo Lộc liền theo
Kiếp cùng khốn nhọc nhằn, máu đào ḥa nước mắt
Nhà cạnh An Lạc Tự hoang phế

Câu kinh Phật vỗ về, ḷng cũng được b́nh yên
Bỗng một buổi sáng nọ, có người mặc áo bà ba
Tựu hợp Phật tử quanh chùa lại giảng kinh
Cuộc nói Pháp vừa xong, Thầy c̣n đang hỏi han Phật tử

Bỗng chiếc xe Honda xẹt đến
Cậu thanh niên vừa chạy vừa hô
Công an đă tới đó, sao c̣n dềnh dàng ở đây
Rồi kéo Thầy lên xe dọt như biến

Bọn công an kéo đến hùng hỗ
Cậu nọ chở Thầy chạy xa rồi
Ai nấy đều vui mừng
Ḷng mang ơn Cậu kia khôn xiết

Về sau hàng Phật tử th́ thầm
Cậu thanh niên hào hiệp ấy
LÀ GIÁO DÂN LÀNG BÊN
Thấy chuyện bất b́nh ra tay nghĩa hiệp

Việc làm can trường đó
Chẳng những nguy hại ḿnh Cậu
C̣n có thể gây hại cả gia đ́nh
Nên ai nấy đều lo âu, cầu nguyện

Cầu cho Cậu tai qua nạn khỏi
Gia đ́nh Cậu được Chúa cho b́nh yên
Con Chúa, con Phật đồng một ḷng
Cậy dựa nhau trong cuộc sống khốn cùng

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính