Ngậm ngùi thân phận lưu ly

 

 

“Sông Núi Miền Nam Dân Nam ở

Rành rành đă định tại sách Trời

Cớ sao Bắc Cộng vào xâm lấn

Chúng Bây sẽ bị đánh tơi bời”

(Đinh Tường chuyển)

 

--0--

 

hai mươi mốt năm chiến đấu ṛng ră

hai trăm năm mươi ngàn tử sĩ

vị quốc vong thân

chỉ giữ được cho

mười tám triệu đồng bào Miền Nam

hai mươi mốt năm tự do no ấm

Ngày nay

sau những năm tù đày ô nhục

sống thân phận lưu vong

trên xứ người

Điều an ủi duy nhất là

Chánh nghĩa Quốc gia

Việt Nam Cộng Ḥa

ngày càng tỏ rạng

xứng hợp với châm ngôn

“Mất đất mà giữ được ḷng người là thắng

Lấy được đất mà mất ḷng người là thua”

Chỉ cầu mong trời phật

phù hộ độ tŕ

cho dân Việt lấy lại khí thế

vùng lên giải trừ ách nạn cọng sản

đưa dân nước qua cơn lầm than

 

 

tiểu dân già hải ngoại

hết ḷng cầu mong

Nguyễn Nhơn

Mùa Xuân Canh Tư

16/3/2020

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính