Lũy tre làng Việt Nam

 

Thân tặng

Nhóm Đồng Tre Xanh

 

 

 

Nước Việt ta từ ngày lập quốc

Lũy tre tiêu biểu thôn làng Việt Nam

Truyền thống “Phép vua thu lệ làng”

Tinh thần tự trị thôn làng dân ta

“Luật vua dừng lại ngoài lũy tre làng”

Theo truyền thống “cái đ́nh” làng ta

Đ́nh là nơi kỳ hào, hương lư

Họp dân bàn việc làng, việc nước

Lũy tre làng biểu lộ ư chí

Bên trong tự pḥng, tự quản

Bên ngoài chống xâm lăng

Kể từ ngày hồ tinh cọng sản cướp nước

Dựng lên nền vô sản chính chuyên

Truyền thống tự trị thôn làng lạc mất tiêu

Ngày nay nơi hải ngoại lưu ly

Tuổi trẻ nước Việt nung nấu truyền thống

Dựng lại Lũy tre làng Việt Nam

Mong cho Đồng Tre Xanh mau phát triển

Gây hứng khởi cho tuổi trẻ trong nước

Kết hợp Đồng Tre Xanh thành Lũy tre làng

Bên trong triệt hạ nội gian  cọng sản

Bên ngoài chống tàu xâm lăng

Chúc cho tuổi trẻ nước Việt

Ṇi giống hùng cường Lạc Long

Kiên tŕ “Chân cứng, đá mềm”

Đoàn kết dựng lại Quê Nhà Tiên Long

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính