Không phải Chia Năm Xẻ Bảy

 

 

ĐÂY LÀ TỐ GIÁC MƯU TOAN

Xóa nḥa làn ranh Quốc - cọng

Xập xí xạp ngầu gây ngộ nhận

Đẩy lùi tinh thần tranh đấu

Chống việt cọng phản nước hại dân

Phổ biến chiêu bài trá ngụy dụ khị

Giới trẻ hải ngoại ít kinh nghiệm thực tế

về họa cọng sản tàn phá Non Sông

Ru ngủ đi từ “Không cọng sản” tới

“Không chống cọng”

Cuối cùng là bắt tay “ḥa hợp ḥa giải”

Kết thúc “công cuộc hải ngoại CHỐNG CỌNG”

Thu hồi “trong - ngoài” về một mối

dâng cho “ông chủ” việt cọng

Những kẻ bại hoại đó là ai?

Đó là bọn chánh trị hoạt đầu chủ trương:

“Tranh đấu BẤT BẠO ĐỘNG”

Mà thực chất là tiêu ḷn thỏa hiệp với vc

cho ra công khai “đấu tranh chánh trị” (?!)

ĐỐI LẬP CUỘI VỚI VIỆT CỌNG

Thực tế là ăn ké liếm dĩa việt gian cọng sản

bất chấp tiếng đời rủa sả

Thôi đi ĐỪNG NGỤY BIỆN nữa!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

Một quân chính VIÊT NAM CỘNG H̉A

Xiển dương CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA

Xóa bỏ GIAN TÀ VIỆT GIAN CỌNG SẢN

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính