Ư kiến sau khi đọc tin: “Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga được đến Mỹ tị nạn”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tôi nêu lên một vụ “xuất cảng cái gọi là 'tù nhân lương tâm':

 

ĐÍU CÀY Nguyễn văn hải

 

Khi tôi viết một bài viết ngắn, mượn đất “comment” của Danlambao phát tán.

 

Ai cũng biết đó là Đất của Philip Huỳnh Vũ Đông Hà việt tân

 

Tôi chơi bạo tố rằng: Khi đíu cày gạt lá cờ Vàng ra không chịu cầm, gă không bao giờ đứng với người Việt Quốc Gia VNCH “chống cộng”.

 

Suốt một đêm tới 2 giờ sáng, tôi bị 300 câu chửi!

 

Trước khi cáo thoái, tôi xuống xề: Thằng cựu bộ đội cụ hồ là DÂN CHỦ CUỘI Quy mă với ư đồ LIÊN KẾT TRONG NGOÀI H̉A HỢP H̉A GIẢI

 

Về sau tôi phân tích những lời tuyên bố của thằng kéo điếu cày ro ro là:

 

Lấp lửng nhằm ĐÁNH DỒNG CỜ VÀNG VÀ CỜ MÁU NHẰM XÓA NH̉A LÀN RANH QUỐC CỌNG

 

Ai cũng biết một khi mà làn ranh Quốc - cọng bị xóa nḥa Danh nghĩa Tị nạn cọng sản không c̣n nữa. Tập thể Tị nạn việt cọng sẽ tiêu vong

 

Xem vậy một “t́nh báo viên biệt phái” kêu là “Đặc phái viên” (an ninh phản gián)

 

CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

 

Đó là chưa kể chiện mai sau, khi có vụ chú phỉnh BA BỀ BỐN BÊN

 

Đíu cày ta là candidat sáng giá thủ lĩnh PHE THỨ 3

 

Mà thực chất là cọng sản biệt phái

 

Cứ gơ googgle: Nguyễn Vũ B́nh - DÂN CHỦ CUỘI

 

Th́ biết thực chất của cái gọi là:

 

BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN - TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LÀ G̀?

 

Hoặc vào mục: Thơ của tù nhân lương tâm trứ danh TRẦN HUỲNH DUY THỨC gởi cho gia đ́nh th́ biết CÁCH ÔNG TÙ DUY THỨC Ở TÙ ÁC ÔN VIỆT CỌNG NHƯ THẾ NÀO?

 

Cù lủ vũ cũng vậy ở tù có pḥng riêng, có TV cả tủ lạnh Tiệt thực cả háng vẫn mập úc núc bụng phệ, “má” nấm cũng vậy.

 

Khi tôi viết “Lá bài sấp ngửa rẽ tiền”

 

Kế tiếp bài “Sự thật, thấy vậy mà không phải vậy”

 

Lâu la vịt tân xúm chửi quá chừng, tiêu biểu là “tru tắt tiếng”

 

Tôi kết thúc “Sự thật, Thấy vậy mà không phải vậy” như vầy:

 

Nói rằng là “nấm” là nấm độc e là quá đáng.

 

Bởi v́ thân phận là “vật trao đổi” giữa 2 thế lực Mỹ và việt cọng “khó có thể ảnh hưởng tới những người có hiểu biết.

 

Chỉ có thể tác động “hào nhoáng” với đám đông ít hiểu biết.

 

Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi mờ nhạt như cù vũ, điếu cày và vân vân...

 

Tôi tự hào mà nói rằng, tôi phân tích, phán đoán đúng:

 

Sau “ngày DIỆN KIẾN” Tổng thống Hoa Kỳ “hoành tráng”

Hôm nay “má nấm” đâu rồi?, kể cả trên Danlambao!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính