Xin đừng đánh phá Phật giáo chúng tôi một cách công mê

 

Nhơn Nguyễn

 

 

Này ông Nhơn Nguyễn,

 

1. Như thế nào là phảm loạn thưa ông Nguyễn Nhơn? Nếu cứ mặc nhiêncúi đầu cho ông Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật giáo bằng một Đạo Dụ số 10, xem Cato là một tôn giáo độc nhât, c̣n tất cả tôn giáo khác như Ḥa Hảo, Cao Đài ...chỉ là một hiệp Hội như Hội Đánh Giầy, Hội Phụ Nữ ...th́ không “phản loạn” hay sao? Nên nhớ rằng sau ngày 1-11-1963 chế độ gia đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm sụp đổ, có một Tăng sĩ nào của Phật Giáo tham gia trong guồng máy chính phủ đâu ông Nhơn Nguyễn! Th́ cái hiểu của ông cho rằng “không phải Phật giáo” chính là khúc mắc trong tâm đố kỵ của ông với Phật giáo mà ra đó ông!.

 

2. Chúng tôi nghĩ ông Nhơn Nguyễn nên bỏ thời gian t́m hiểu Phật giáo một cách thấu triệt hơn, sẽ thấy rằng ông đă hiểu sai lầm Phật Giáo, v́ Phật giáo không chỉ có Giáo Lư kinh điển, Luật, Luận nhà Phật, mà c̣n phải có Tăng Sư và Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ nữa ông à.


(Trích Thục Vũ - XIN ĐỪNG ĐÁNH PHÁ PHẬT GIÁO CHÚNG TÔI MỘT CÁCH CÔNG MÊ)

 

 

Xin nghe cho rơ:

 

1/ Trí quang và nhóm ấn quang là MỘT NHÓM TĂNG SĨ LÀM CHÁNH TRỊ PHẢN LOẠN - TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT GIÁO.

 

2/ Phật giáo là GIÁO LƯ CỦA ĐỨC PHẬT. Vậy đừng xưng là Phật giáo chúng tôi.

 

Tôi tự học kinh luận Đạo Phật, tự xem ḿnh là Phật tử, nhưng không mù quáng cố chấp “kỳ thị tôn giáo” một cách kỳ dị, trái với giáo lư “Giải thoát” của Đạo Phật.

 

Đem những nhận thức từ thế kỷ trước ra nhai đi nhai lại hoài, bất chấp những “dữ kiện thực tế” được công bố về sau nầy chứng tỏ Trí quang là cọng sản và cái gọi là PGVNTN Ấn Quang chỉ gây loạn góp một phần lớn vào việc mất Miền Nam VNCH.

 

Trích: “Chúng tôi nghĩ ông Nhơn Nguyễn nên bỏ thời gian t́m hiểu Phật giáo một cách thấu triệt hơn, sẽ thấy rằng ông đă hiểu sai lầm Phật Giáo, v́ Phật giáo không chỉ có Giáo Lư kinh điển, Luật, Luận nhà Phật, mà c̣n phải có Tăng Sư và Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ nữa ông à.”

 

C̣n dzụ ngoài kinh luận c̣n có “Tăng sư và Cận sư” th́ như vầy:

 

Ngồi phèo nói láo chơi

Phật tử thuàn thành Thuc Vũ bảo:

Ngoài kinh luận c̣n có “sư” và “cận sư” ...

Ra điều trọng “Tam Bảo”

Phật - Pháp -_Tăng

 

Tôi đọc Phap Bảo Đàn Kinh

Thấy Lục Tổ Huệ Năng dạy:

Về Phật TAM THÂN - TỨ TRÍ

Rằng: Một thân c̣n chưa có

Nói ǵ là Ba Thân

Một Trí c̣n chưa có

Nói ǵ là Tứ Trí

Nói cho cùng BỔN LAI VÔ NHẤT VẬT

Một Thân cũng là KHÔNG

Một trí cũng KHÔNG

 

Sư tăng Tam Bảo rốt lại cũng là KHÔNG

Cứ măi TA và Phật giáo CỦA TA

“Chấp NGĂ” miết có ngày cũng ra ma

Sư của Ta và cận sư của Ta cũng trơ mắt ếch

 

Học đạo Phật mót mà cũng đía

Ăn nói ḷng ṿng chúng chửi

 

Đọc kệ Trung Quán ắt là xong

 

KHÔNG sanh cũng KHÔNG diệt

KHÔNG thị cũng KHÔNG phi

KHÔNG thường cũng KHÔNG đoạn

KHÔNG đến cũng KHÔNG đi

Con cúi đầu đănh lễ

Như Lai tối tôn thắng

(Như như bất khứ lai)

 

Phật tử tự học

Không thọ giới - Không pháp danh

Thằng Đực làng Bưng Cầu

Tên Mẹ đặt Nguyễn Thành Nhơn

 

 

V́ Ô. Thục Vũ nêu đích danh

Cực chẳng đả phải đối đáp:

 

Ngay sau ngày 30 Tháng tư 1975, khi hàng đoàn Phật tử do ấn quang huy động rầm rộ dón “quân giải phóng”, đồng bào Miền Nam đă biết “bọn ấn quang” là ai.

 

Ngày nay, hễ mỗi khi lễ lạc “bồ tát Thích Quảng Đức” là có chức sắc việt cọng tới “đọc tuyên dương”:

 

NƯỚC LŨ CUỐN CHÙA CHIỀN

Không phải cuốn trôi mà là tràn ngập khống chế. Trong nước th́ Phật giáo quốc doanh với tiêu đề: Đạo pháp – Dân tộc – Xă hội chủ nghĩa rầm rộ tổ chức “kỷ Niệm 50 bồ tát Thích Quảng Đức”, có chủ tịt thành hồ dẫn đầu các quỉ ban , bộ xậu đến dự lễ theo bản tin của Mặt trận Tổ c̣ thành hồ như sau:

“Nhân kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2013), chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, đoàn lănh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đă đến thắp hương trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (tại địa điểm tượng đài Ḥa thượng Thích Quảng Đức, ngă tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đ́nh Chiểu, quận 3). Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh v́ đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc. “Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đă tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này”

 

Lời “tuyên dương công trạng” của “đồng chí” ủy viên Bộ chánh trị nhà ta hay ho đến như dzậy, thôi th́ miễn bàn!

 

Chuyện hiện tại sờ sờ như vậy mà cứ lôi ba cái dzụ “pháp nạn” ra lải nhải làm ǵ?

 

C̣n về Dụ số 10 là “LUẬT VỀ LẬP HỘI” , ông Vũ Linh Châu đă in nguyên văn ra đó sao không trích dẫn điều khoản nào kỳ thị Phật giáo ra chỉ cho mọi người rơ, cứ nói khơi khơi vô tội vạ th́ nói làm ǵ?

 

“Phật giáo CHÚNG TÔI” là ai?

Phật giáo là Giáo lư của Đức Phật. Ai học Phật là đệ tử Phật. Làm ǵ có Phật giáo của “chúng tôi.”!?

 

Chúng tôi và “cái của chúng tôi” là “ngă chấp” vô thuốc chửa, là điều tối kỵ của Phật giáo.

 

Vậy đừng “nhân danh Phật giáo” la ó om ṣm, nhất là đám sư sải Phật giáo quốc doanh của việt cọng ngày nay bôi tro, trát trấu vào chùa chiền và đạo Phật.

 

Trí quang và cái gọi là Phật giáo VN thống nhất là một vết nhơ của Đạo Phật và là tội phạm LỊCH SỬ mà ngày nay mọi người đều biết.

 

Giao điểm - Sách hiếm “tàn là học giả” cỡ như Trần Chung Ngọc, Trần Quang Diệu, Giác Hạnh ... mà c̣n bị thiên hạ chửi chớ đừng nói chi chỉ là một cá nhân thông thường.

 

Tôi xin lỗi ông Thục Vũ từ nay xin thôi đặt vấn đề với tôi.

 


Trân trọng,

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính