Việt cọng viết sử khách quan theo quan điểm vẹm!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Báo Người Lao Động việt cọng:

 

THAY ĐỔI TRONG CÁCH VIẾT SỬ CỦA VN.

(NLĐO)- Chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, không gọi chính quyền Việt Nam Cộng ḥa là ngụy quân, ngụy quyền như trước... Đó là những điểm mới của bộ Lịch sử Việt Nam vừa được tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, do Viện Sử học Việt Nam biên soạn

 

.... Ông Cường cũng cho hay thời gian trước, nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, nhiều người vẫn quen gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng trong bộ sách gọi là "quân đội Sài G̣n, chính quyền Sài G̣n". Theo ông Cường, lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào để cho mọi người chấp nhận. Theo ông Cường, chính quyền Việt Nam Cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm. Năm 1954 c̣n có một thể chế nữa gọi là Quốc gia Việt Nam. Sau đó đến năm 1955 th́ Ngô Đ́nh Diệm mới phế Bảo Đại để làm quốc trưởng, sau đó trưng cầu dân ư, bầu Tổng thống.

 

*************

 

Đù má thằng cha viết sử ziệt cọng.

Tại sao tui chửi tục?

Bởi ź hổng nhịn được!

Chỉ trong một đoạn văn ngắn

mà câu sau chửi cha câu trước

Rằng th́ là Việt Nam Cộng Ḥa

LÀ MỘT THỰC THỂ

Là một Quốc Gia theo công pháp quốc tế

Thế mà câu trước lại nói

Nay không c̣n gọi là

"Ngụy quân, ngụy quyền" như ngày trước

Trong bộ phịa sử của nó gọi là:

"quân đội Sài G̣n, chính quyền Sài G̣n"

Ra cái điều đảng ta hạ cố

không c̣n nặng lời với bọn ngụy nữa!?

Đù má thằng vi xi viết sử xỏ lá:

Việt Nam Cộng Ḥa là một Quốc Gia

Đặt trên nền tảng DÂN CHỦ - PHÁP TRỊ

DÂN TỘC - NHÂN BẢN

Không phải thứ cu li DU CÔN ĂN CƯỚP

kêu là VN dân chủ cộng ḥa

mà THỰC CHẤT là

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ

đặt trên nền tảng

VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH Mác xít

Hiện nay kêu là

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa VN

 

Phải gọi Quân lực - Chính phủ Miền Nam là:

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A

Biết chưa thằng vc viết sử lưu manh?

 

Đáng lư ra chỉ chửi thề rồi bỏ

Sở dĩ viết mấy câu để cho bọn phịa sử vc biết rằng:

Người Việt Quốc gia hiền lành tử tế

nhưng có học thức, sáng suốt

không để bọn cu li vc trịch thượng, lừa phỉnh

 

Cỡ mấy đứa vc nằm vùng

kêu là Mặt trận phỏng giái miền nam

có học thức mà c̣n bị lật tẩy dài dài

bọn cọng sản bắc kỳ lưu manh sá ǵ!

 

Đây một ví dụ xỏ lá của bọn việt cọng phỏng giái miền nam

 

Thức giả việt cọng nói chiện trớt quớt

 

Trích: "Trong quá khứ, ông là người yêu lư tưởng cộng sản đến mức “chân thành khờ dại”. Theo lời kể, khi thành tŕ cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ông đă khóc đến mức “nước mắt đầm đ́a”.

 

Năm 2004, khi đă bước sang tuổi 58, ông chính thức tuyên bố bỏ đảng với lư do mất niềm tin vào đảng cộng sản – điều mà sau này ông thừa nhận là “đoạn tuyệt t́nh yêu khờ dại”.

 

Hiện nay, ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng một tổ chức dân sự tại Sài G̣n quy tụ nhiều nhân sỹ và các đảng viên cộng sản phản tỉnh.

 

Phải thay đổi tận gốc rễ

 

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm hôm 26/6/2016, bày tỏ sự đồng t́nh với quan điểm của bác sỹ Nguyễn Đan Quế đưa ra trước đó, ông Kha Lương Ngăi cho rằng chế độ cộng sản không thể sửa, mà phải thay đổi tận gốc rễ.

 

Nói về quá khứ cộng sản của ḿnh, ông chia sẻ: “Tôi tự thấy ḿnh đă góp phần vào tội lỗi, và tôi cũng tự thấy ḿnh phải góp phần để có sự thay đổi từ căn bản”.

 

V́ vậy mà tôi tham gia chuyện này, chuyện kia để góp phần thúc đẩy, làm sao để thay đổi cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này tận gốc rễ”.

 

Theo ông, tinh thần đoàn kết đấu tranh trong thời gian vừa qua, như: chống Trung Quốc xâm lược, đ̣i tự do dân chủ… là một điều tất yếu và cũng là một đ̣i hỏi chính đáng. “Chúng ta phải đ̣i mới có, phải đấu tranh mới có”.

 

Sau cùng, ông nhấn mạnh chủ trương đấu tranh ôn hoà và bất bạo động. Tuy sử dụng sách lược mềm dẻo, ôn hoà nhưng vẫn phải thể hiện lập trường kiên quyết.

 

Chúng ta đấu tranh tới cùng, phải thay đổi căn bản tận gốc rễ”, ông khẳng định.

 

(Kha Lương Ngăi: Cựu phó TBT báo Sài G̣n Giải Phóng: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ)

 

Nếu như không có câu giới thiệu "Hiện nay, ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng" th́ tôi đă không viết ra câu chuyện trái khoáy nầy, chỉ xem như chuyện chó sủa bóng trăng rồi bỏ. Nhưng ông Kha là thành viên của cái gọi là "Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng quy tụ nhiều nhân sỹ và các đảng viên cộng sản phản tỉnh" thành ra có vấn đề.

 

Cái câu lạc bộ nầy theo như danh hiệu là nhằm thực hiện "di chí" của cố đồng chí Hiếu Đằng.

 

Nhưng di chí của Hiếu Đằng là cái ǵ?

 

Cứ theo như di cảo "những ngày nằm bịnh" và các phỏng vấn trên BBC chủ yếu là việc "bảng đỏ" ra riêng, xin cho lập đảng mới tên là "đảng Dân chủ - Xă Hội" mà đồng chí c̣ mồi Hồ Ngọc Nhuận hô hoán là hành động "Phá xiềng."

 

Và đây là "Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng:

Vừa đây, mấy tên cựu việt cọng nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu viết thơ rao nam rao bắc về cái đề án gọi là câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Nó là cái ǵ vậy?


Cứ theo khẩu khí của tờ quảng cáo câu lạc bộ LHĐ lăng hiếu đề th́ nội dung sự vụ như vầy:


1- Lư do dựng tổ c̣ kiểu mới:

 

"Anh Lê Hiếu Đằng là bạn chiến đấu thân thiết của chúng tôi, những người từng hoạt động bí mật trong ḷng Sài G̣n, từng vào sinh ra tử, nếm trải tù đày tra tấn của một chế độ do thực dân và đế quốc nuôi dưỡng. Lê Hiếu Đằng đă hiến dâng cả cuộc đời từ lúc c̣n thanh niên cho đến khi nằm xuống ở tuổi 70 cho lư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giành lại độc lập cho đất nước, tự do dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân. Cho đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, vào những phút cuối cùng trên giường bệnh anh vẫn son sắt một ḷng v́ lư tưởng cao đẹp đó.”

 

2- Mục tiêu kinh doanh là chống lại một mớ trong bọn cướp đương quyền mà mấy đứa cựu vi xi nằm vùng nầy hổng ưa:


Có một Lê Hiếu Đằng tỉnh táo sáng suốt chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc để cống hiến hết sức ḿnh mới có một Lê Hiếu Đằng can trường và dũng cảm trong cuộc đấu tranh hôm nay chống lại một bộ phận cầm quyền thoái hoá biến chất phản dân chủ, nhu nhược và hèn nhát trước chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, kẻ thù xâm lược đă phơi bày dă tâm của chúng, ḥng t́m kiếm chỗ dựa cho cái ghế quyền lực đă lung lay.

 

3- Phương thức hoạt động là ăn cắp kiểu tổ chức thịnh hành đă mấy năm nay của giới trẻ kêu là "tổ chức xă hội dân sự":


"Là một định chế được h́nh thành bởi ư thức tự nguyện của những trí thức và công dân yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng hoạt động dưới h́nh thức của một tổ chức xă hội dân sự."

 

Cuối cùng là câu mang tính chất "nội quy" thiệt là kỳ dị:

"Mọi thành viên Câu Lạc Bộ đều có thể có những nhận thức và những hoạt động, lời nói không giống nhau và có thể giữ quan điểm độc lập của ḿnh, nhưng không được nhân danh Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng để hành động và phát ngôn, đặc biệt là những hoạt động và phát ngôn mang tính quá khích, cực đoan gây nên những hệ luỵ không đáng có, đi ngược lại với mục tiêu của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng.


Đáng lư ra th́ việc cựu việt cọng nằm vùng phản chủ lo lập nơi thờ tự vái nhau th́ không nên lư tới làm chi, nhưng mà chúng nó lên giọng cầu cao v́ "lư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giành lại độc lập cho đất nước, tự do dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân" nặng mùi xú uế, không nhịn được nên mới có đôi lời phải quấy.


Nói về lư do lập "câu ai bộ" Lăng Hiếu Đề là để thực hiện di chí nhằm "chống lại một bộ phận cầm quyền thoái hoá biến chất phản dân chủ, nhu nhược và hèn nhát trước chủ nghĩa bành trướng Đại Hán...” là bố láo.


Trong "những ngày nằm bịnh" LHĐ viết:


"... Tất cả t́nh cảm của gia đ́nh và bạn bè trong nước cũng như ở nước ngoài làm tôi suy nghĩ miên man trong lúc nằm bịnh, càng khẳng định con đường mà tôi cùng nhiều bạn bè, đồng đội đă lựa chọn, con đường tiếp tục đấu tranh cho lư tưởng thời trai trẻ và một xă hội công bằng tự do dân chủ. Ở đó con người sống với nhau một cách tử tế, thật sự được giải phóng từ người nô lệ thành người làm chủ của đất nước. Tôi ngày càng hiểu sâu sắc từ "GIẢI PHÓNG” không có nghĩa như ngày nay người ta thường dùng mà là sự thoát xác thật sự làm người tự do dù cho người cai trị là da trắng hay da vàng; điều đau khổ, bi thảm là hệ thống cai trị khắc nghiệt nhất lại là của những người cùng dân tộc, như Việt Nam, như Trung Quốc, v.v.


Nếu hiểu từ giải phóng theo ư thức sâu xa đó th́ tôi cũng rất đồng t́nh với nhận xét của nhiều nhà báo, nhà văn, học giả ở Miền Bắc, trong đó có nhà báo Huy Đức trong cuốn Bên thắng cuộc mới đây. Trên một số lĩnh vực, đặc biệt là sự giải phóng cá nhân, tôn trọng quyền con người, quyền được tự do suy nghĩ, tranh luận, về tập quán tôn trọng pháp luật, về cách quản trị trong thương mại, trong kinh doanh sản xuất th́ chính là Miền Nam đă "giải phóng" Miền Bắc... Đấy là chưa nói đến thóc gạo của đồng bằng sông Cửu Long đă giải quyết vân đề lương thực cho cả nước như thế nào...”

 

Như vậy chẳng những Đằng đề cập đến tính cách toàn trị của chế độ việt cọng mà c̣n chỉ thẳng vào tính chất ưu thắng của nền chánh trị Dân chủ – Dân tộc – Nhân bản và Khai phóng của Việt Nam Cộng Ḥa.


Do đó Đằng mới bỏ đảng, toan tính kéo nhau ly khai, lập đảng mới "Dân chủ – Xă hội" để gọi là cạnh tranh làm "cái thắng" hay "kháng thể" giúp đảng toàn trị giảm bớt tham nhũng và độc tài.

 

Di chí của Đằng là như vậy chớ không phải chỉ là đấu tranh chống " một bộ phận thoái hóa biến chất phản dân chủ!”


Bây giờ nhóm chú già Mẫm mượn danh đại ca Đằng le lói để chỉ lập nên cái câu lạc bộ c̣ con với tính chất tự phát, thiện nguyện gọi là "tổ chức xă hội dân sự" xem ra c̣n tệ lậu hơn di chí làm đối lập c̣ con giúp đảng khỏi nhiễm bịnh sida của Hiếu Đằng.


Và tệ lậu hơn hết là câu răn đe hội viên tương lai của hội tương tế Lăng Hiếu Đề đang chạy vạy dựng lên c̣n chưa thành h́nh rằng:


"không được nhân danh Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng để hành động và phát ngôn, đặc biệt là những hoạt động và phát ngôn mang tính quá khích, cực đoan gây nên những hệ luỵ không đáng có."


Vậy thử hỏi, đám cựu việt cọng nằm vùng phản thùng nầy đang toan tính chiện ǵ?


Nếu biết rằng, một trong các điều kiện tham gia Thỏa Ước Đối Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP) sắp tới là "thực hiện quyền tự do lập hội" th́ sẽ hiểu là bọn cựu vc nằm vùng đang chạy tắt đón đầu, đứng ra lập "hội CLB – LHĐ" để chứng tỏ chế độ ta đă có quyền tự ro lập hụi! Nghĩa là, bọn vi xi Giải phóng Miền Nam ra ŕa, nay mon men trở lại, một lần nữa lập công dâng bác, giữ đảng.

Bửa Hiếu Đằng ra đi gặp 'bác' , Mẫm ta đọc điếu dzăng có câu xấc láo rằng:
"Cũng chính v́ vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của ḿnh như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những ǵ đă làm để phải trách móc bản thân hay "sám hối” với ai khác cả."

 

Thế mới biết "Cá cuống chết đến đít c̣n cay – Cốt khỉ hườn cốt khỉ – Việt cọng nằm vùng hườn việt cọng nằm vùng".

 

C̣n như bây giờ đồng chí cựu phó Tổng biên tập Kha cũ Ngăi, Hội viên CLB Hú đằng, sau khi tả oán đi lạc đường theo việt cọng lâm ly rồi xuống xề:

 

"Sau cùng, ông nhấn mạnh chủ trương đấu tranh ôn hoà và bất bạo động. Tuy sử dụng sách lược mềm dẻo, ôn hoà nhưng vẫn phải thể hiện lập trường kiên quyết.

 

Đó là me xừ kịu phó tổng cũ Ngăi chơi tṛ tráo bài ba lá kêu là "diện - điểm", kỷ thuật đặc truyền tuyên giáo vẹm:

 

- Cà kê về đi lạc đường là Diện.

- Xuống xề "kiên tŕ bất bạo động" để "đảng" muôn năm trường trị là Điểm.

 

Đồng chí cũ ngăi cũng là hội viên CLB hú đằng dễ dạy, nghiêm chỉnh tuân theo đúng nội quy:

 

"Mọi thành viên Câu Lạc Bộ đều có thể có những nhận thức và những hoạt động, lời nói không giống nhau và có thể giữ quan điểm độc lập của ḿnh, nhưng không được nhân danh Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng để hành động và phát ngôn, đặc biệt là những hoạt động và phát ngôn mang tính quá khích, cực đoan gây nên những hệ luỵ không đáng có, đi ngược lại với mục tiêu của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng.

 

Ô hô, ai tai! Thuật ngữ "Việt cọng phản tỉnh" bị lạm dụng xài ṃn trơ, ṃn trất!

 

 

Nguyễn Nhơn

-------------------------------------------

 

Ghi chú:

 

Thức giả: Người có học thức, nhưng không phải trí thức, bởi dź, nếu là trí thức th́ đă không "lạc đường" theo việt cọng.

 

Thức giả: Người có học thức, nhưng không phải trí thức, bởi dź, nếu là trí thức th́ đă không "lạc đường" theo việt cọng.

 

Trớt quớt: Tiếng b́nh dân Nam Bộ thường được dùng một cách cảm thán, để chỉ t́nh trạng sau những nỗ lực bỏ ra chỉ thu được kết quả hoàn toàn không thỏa một phần nhỏ nào của ư định ban đầu, hoặc để chỉ chiều hướng diễn biến của đàm luận hoàn toàn sai trệch với định hướng ban đầu.

 

Năy giờ ḿnh nói chuyện trớt quớt rồi cha nội ơi!

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính