Việt cọng sợ chệt cọng, Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa th́ Không

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Sự việc tàu HD-8 của Trung cộng rút khỏi băi Tư Chính không hề mang ư nghĩa là Việt Nam đă thành công, lại càng không là biểu hiện Trung cộng từ bỏ ư đồ ăn cướp, mà là Tàu cộng sẽ c̣n tiếp diễn những tṛ kế tiếp trong mưu sách chiếm Biển Đông cho đến khi nào nhà cầm quyền Việt Nam đưa vụ việc này ra Ṭa Án Quốc Tế song hành với chuyện hợp tác với Hoa Kỳ và Đồng Minh tỏ thái độ quyết liệt với bọn bá quyền Hoa lục.

(Nguyên Thạch Danlambao - Chỉ có những kẻ ngu hèn mới lo sợ trước những tṛ bá đạo của Trung cộng )


Tranh chấp Băi Tư chính chỉ là Trắc nghiệm

Thử phổi chú nhỏ hán ngụy dzậy thôi

Nó vào, nó ra mặc ư

Chứng tỏ nó hành động với “Chủ quyền”

Chú nhỏ hán ngụy ta chỉ biết trơ mắt nh́n

Lần hồi chệt cọng hành xử

“Chủ quyền Thực tế” trên Biển Đông

Cuối cùng là mỏ dầu trên thềm Lục địa VN

Kể cả lănh thổ nước Việt

Đó mới là VẤN ĐỀ.

Đảng và nhà nước việt cọng

Bị tàu cọng khống chế đă quá lâu

Chừng nào đảng và nhà nước việt cọng c̣n cai trị

Nước Việt không thể thoát tàu

Muốn thoát tàu phải xóa bỏ

Đảng và nhà nước việt cọng

Tác nhân đă giao nạp Biển đảo cho chủ chệt

Tân Chánh quyền Việt Nam

Do toàn dân Việt dựng lên

XÓA BỎ MỌI CAM KẾT BẤT B̀NH ĐẲNG

Như công hàm bán đảo Hoàng Sa - Trường Sa

do Đồng vẫu nhân danh VN dân chủ cộng ḥa kư

Như các hiệp định nhượng đất biên giới

Nhượng vịnh Bắc Bộ và v...v...

Tân chánh phủ Nhân danh Quốc dân Việt Nam

Đường bệ KƯ KẾT LIÊN MINH

Với các cường quốc dân chủ

Trước hết là Tứ cường KIM CƯƠNG

Mỹ - Nhật - Ấn – Úc

Kế đến vận động 9 nước Đông Nam Á tái lập

“Tổ chức Liên Pḥng Đông Nam Á”

(SEATO) thời chiến tranh VN

Thành một khối

Vừa PH̉NG VỆ vừa PHÁT TRIỂN trong thời b́nh

Và TỰ VỆ khi lâm chiến

Đó là thực hiện câu khẩu hiệu

của Dân - Quân - Cán - Chính VNCH

Nhân danh CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA

Muốn chống tàu XÂM LĂNG

Trước tiên diệt NỘI GIAN việt cọng.

 


Nguyễn Nhơn

10/8/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính