V́ sao mà Thế giới Đảo điên?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Nhân loại ngày càng đạt được những tiến bộ mọi mặt đến độ kinh ngạc. Tuy nhiên, chính các tiến bộ về khoa học lại làm cho con người điên đảo do cuồng vọng thống trị nên t́m mọi cách để nhận được bất cứ thứ ǵ trong cuộc sống mà hơn kẻ khác. Họ thèm khát, say sưa trong tṛ chơi mê tiền bất chấp đạo lư làm người. Giết nhau để thống trị kẻ yếu, cấu xé v́ miếng đỉnh chung.

(Đại Dương -Thế giới đảo điên do ḷng người điên đảo)

 

Nhưng V́ sao mà ḷng người điên đảo?

 

Sách có chữ:

 

Chế độ chánh trị nào, nền Giáo Dục nấy.

 

Nền Giáo Dục nào đào tạo ra con người nấy.

 

Nền giáo dục Tư bản vụ lợi đào tạo ra con người duy lợi, ít có t́nh người.

 

Nhưng bù lại c̣n có pháp luật nên ít đảo điên.

 

Cũng vậy, xă hội cọng sản duy vật, đối đải nhau bằng sức mạnh, vô pháp, vô thiên nên xă hội hoàn toàn điên đảo: vợ giết chồng, con giết cha đoạt của!

 

Nói chung, xă hội Dân chủ – Pháp trị, dù có trật tự và phát triển, đời sống vẫn lạnh lùng, ít t́nh người, dễ bị vật chất lung lạc mà sinh ra đảo điên.

 


Mấ y năm trước đây, học giả Bzezinski có đề cập tới “Thời Đại Nhân Phẩm” (Human Dignity ) thay thế cho Thời Đại Nhân Quyền hiện tại.

 

Ư muốn nói thời đại sắp tới con người được Tự Do theo nhân phẩm, không cần ai ban bố, quy định.

 

Ư tưởng lạc quan ấy, ngày nay bị thách đố nghiêm trọng v́ xă hội đang trên đà điên đảo “v́ ḷng người đảo điên!”

 

Muốn tu sửa ḷng người cần đặt lại vấn đề Giáo dục: Đặt lại vấn đề giáo dục Đạo Đức tương đồng với giáo dục khoa học thuần lư.

 

Đó là nền giáo dục “Tiên học LỄ – Hậu học VĂN” Á Đông.

 

Học LÀM NGƯỜI trước khi học Khoa học Kỹ thuật.

 

Bởi v́ “Khoa học mà thiếu Lương Tri chỉ là sự hủy hoại của Tâm Hồn” (Sciences sans Conscience, ce n'est que Ruine de l'Âme)

 

Việt Nam Cộng Ḥa có Nền Giáo Dục Dân tộc – Nhân bản duy tŕ được xă hội êm ấm T́nh Người – T́nh tự Dân tộc mặc dầu trải qua Chinh chiến Điêu linh!

 

Ước mơ Nước Việt Khiêm ḥa - Nhân ái

 

Tôi có một Ước mơ

Mai sau dứt họa Đêm trường cọng sản

Toàn dân Việt xây dựng lại Quê Mẹ Việt Nam

Trên NỀN TẢNG TRUYỀN THỐNG

DÂN TỘC - NHÂN BẢN - KHAI PHÓNG

Mang BẢN SẮC NHÂN NGHĨA GIỐNG N̉I LẠC LONG

 

Giao thừa trên đất Mỹ, không hương trầm hoa quả, nhớ về quê mẹ ngày xưa. Ngày xưa, t́nh làng nghĩa xóm ấm êm, ngày nay không c̣n nữa. Đạo lư, cương thường lạc mất tiêu. Chỉ biết tranh giành, chụp giựt cầu sống!

 

Nhớ tiếc về hai nền Việt Nam Cộng Ḥa non trẻ hăm hở thực thi dân chủ hướng về một thể chế mang bản sắc Dân tộc.

 

Lời mở đầu Hiến Pháp Đệ nhất VNCH lẫm liệt viết:

 

“Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ư chí quật cường của toàn dân đảm bảo;

 

Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;

 

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều ḥa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;”

 

Đây là nét bản sắc dân tộc: Việt có nghĩa là vượt. Vượt lên trên là siêu việt. Mục đích của mọi hoạt động Quốc gia phải là hoàn thiện tính siêu việt của giống ṇi Lạc Việt.

 

Những ngày cận tháng tư đen tối, khi giặc cọng áp sát chân thành, hàng môn đệ Quốc gia Hành chánh c̣n tụ họp nhau luận bàn về “ Pháp trị hay Đức trị? “ - “Phụ mẫu chi dân hay Dân chi phụ mẫu?”

 

Hồi đó, gă chức việc trẻ c̣n bận chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc an ninh vừa lo nuôi ăn trên hai vạn đồng bào nơi “ Trung tâm Khẩn hoang - Lập Ấp “ Thái Thiện, một vùng đât cheo leo giáp ranh hai tinh Biên Ḥa - Bà Rịa nên không về dự được.

 

Ví như mà gă chức việc gốc nhà quê xứ Thủ mà về dự được th́ chỉ xin vắn tắt dôi lời:

 

- Pháp trị thi nghiêm ngặt, g̣ bó.

 

- Đức trị th́ cao xa, miên viễn.

 

Chi bắng ta chọn giải pháp trung dung:

NHÂN TRỊ có Lư có T́nh.

 

Lấy con người làm trung tâm bản vị:

 

Đầu đội Trời - Chân đạp Đất

 

“Đất nứt Ta ra Trời chuyển động

Ta thay Trời vỡ Đất rộng mênh mong

Trời - Đất - Ta đầy đủ Hóa công”

Đó là theo đạo lư Tam Tài - Trần Cao Vân

 

C̣n như theo đạo lư Tề gia - Trị quốc

  • Ức Trai Nguyễn Trăi th́:

- Trong Tề Gia, thực thi nhân đức:

“Thấy người hoạn nạn th́ thương,

Thấy người tàn tật lại càng trông nom,

Thấy người già yếu ốm ṃn,

Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.

Trời nào phụ kẻ có nhân,

Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

( Nguyễn Trăi gia huấn )

 

- Trong Trị Quốc, thực thi Nhân Nghĩa:

“Đem Đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo”

(B́nh Ngô Đại Cáo)

 

Đó là nói theo từ chương hoa mỹ.

C̣n như nói theo kiểu b́nh dân

như lời mẹ dạy:

 

Mẹ tôi là thôn nữ

Chữ nghĩa không bao nhiêu

Chỉ dạy con hai điều:

Một là không được dối trá

Hai là “ Sống cho có Nghĩa có Nhân “

Nhân là t́nh thương ở trong ḷng

Nghĩa là Lẽ phải ở đời

Đem t́nh thương ở trong ḷng

Ra đối đăi với người cho phải lẽ

Đó là thực thi nhân nghĩa:

Người với người đối đăi nhau

Bằng T́nh thương và Lẽ phải

Xử sự có Lư có T́nh

T́nh làng - Nghĩa xóm ấm êm

Pháp luật có đó mà không dùng tới

Có pháp luật mà cũng như không

Xă hội Việt tộc sống chan ḥa THONG DONG

Thong dong c̣n hay hơn Tự do

V́ không bị Pháp Luật g̣ bó

 

Đó là giấc mơ thực thi đạo lư Nhân - Nghĩa của gă chức việc trẻ Việt Nam Cộng Ḥa mà v́ ách xâm lăng bạo ngược của hồ tinh bác cụ mà nửa đường đứt gánh!

 

C̣n như ngày nay, giữa lúc chế độ sói lang việt cọng vô pháp vô thiên:

 

- Bên trong “Tự Thực Dân” áp bức bốc lột người dân “c̣n cái lai quần cũng ăn” (chữ của phó chủ tịt cuốc huội vẹm)

 

- Bên ngoài “hán ngụy” nhắm mắt để cho chệt khựa thực thi sách lược “Tàm thực” gặm nhắm biển đảo, đất đai, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ, biến nước Việt thành đất phụ dung, đồng hóa dân Việt.

 

Trước họa mất nước, diệt tộc nhản tiền, những ai c̣n chút ḷng thao thức v́ vận nước, hăy mạnh dạn kêu lên tiếng báo nguy, hô hào, cổ vơ cuộc vận động cách mạng giải trừ chế độ phản nước, hại dân việt cọng để mở đường cho công cuộc phục hồi đạo lư dân tộc, tái thiết xă hội Việt vươn lên giá trị siêu việt của giống ṇi Lạc Việt.

 

Tha thiết ước mong một mùa Xuân mới trên Đất Việt mến yêu.

 

Nguyễn Nhơn

Mùa Xuân Canh Tư

12/2/2020

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính