Về vấn đề Đoàn kết Đấu tranh

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích:

V́ sao ?!

 

Mèn ơi chống cộng bấy lâu nay ?!

Kính phục tinh thần quí mợ thầy.

Chắc dạ luôn ǵn chính nghĩa phất.

Bền ḷng măi giử cờ Vàng (*) bay.

Bốn mươi năm hận ôm chua chát ?! j/k

Tứ thập niên thù chịu đắng cay ?! j/k

Thắc mắc v́ sao chưa kết quả ?! j/k

Đồng tâm hỗng có rẽ chia “quài” ?! j/k

 

Tím

 

“Thắc mắc v́ sao chưa kết quả ?!

Đồng tâm hỗng có rẽ chia “quài” ?!”

 

Câu thơ Tím mới nghe có vẽ thiện ư, nhưng liên kết với chiêu bài “Không chống cọng” của anh thư Kiều Ngọc để tỏ ư th́ ra vẻ mỉa mai.

 

Đoàn kết ư?

 

Trong tranh đấu, đặc biệt “chiến đấu” với bọn lưu manh hồ bac cụ hung tàn mà muốn “đoàn kết” th́ việc sống chết cần phải biết “Ai đoàn kết với Ai”.

 

Quốc gia mà gà mờ đoàn kết với vi xi là bỏ mạng!

Chống cọng mà ấm ớ đoàn kết với việt gian là chưa đánh đă thác!

Đoàn kết với hoạt đầu chánh trị tuy không chết nhưng ô danh.

 

Tôi vốn là một chức việc hành chánh thực hành ít lí thiết. Khi tôi bài bác một vấn đề, tôi đề nghị giải pháp thay thế.

 

Vấn Đề Kết Hợp Đấu Tranh

 

Trích: Chúng ta đă nhẫn nhịn lâu quá 41 năm rồi c̣n ǵ, chúng ta đă để đám tay sai cho Quốc Tế CS ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu Dân, bắt mọi người phải phục tùng cho chúng từ khi đảng chúng ra đời đến nay, chúng ta đă c̣ng xương sống làm è cổ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cá nhân lănh đạo của chúng ngồi mát ăn bát vàng, vơ vét mọi tài nguyên, tài sản của chúng ta để gởi ra ngoại quốc.

 

Chúng ta vẫn im lặng thờ ơ cho chúng rước giặc vào trong nhà, đă mở rộng cánh cổng cho hàng hóa độc hại chui qua cửa khẩu tuồn vào VN, từng ngày, từng giờ giết chết người VN để chúng dễ bề đồng hóa sau năm 2020 tới đây.

 

Chúng ta có miệng mà không dám nói, có sức mạnh của toàn dân mà chúng ta không sử dụng, tại sao vậy?

 

V́ chúng ta chưa biết tận dụng đoàn kết là sức mạnh để đánh đổ bọn chúng.

Hăy phát động phong trào kêu gọi tất cả 90 triệu người Dân trong nước cùng đồng tâm hiệp lực đứng lên lật đổ chế độ CSVN. Không lẽ 90 triệu Dân mà cúi đầu chịu cái bọn phản bội tiền nhân bán nước cho giặc, dẫn dắt tới bước đường nô lệ mai sau hay sao...

(Hăy cùng nắm tay làm lên Lịch Sử - Cánh Dù lộng gió )

 

Đă từ lâu rồi, ở hải ngoại, từng chập và từng chập, các đoàn thể, hội đoàn vẫn dấy lên phong trào “Liên kết Trong - Ngoài” thành mặt trận tranh đấu.

 

Thực tế cho thấy, chính tự thân, các đoàn thể hải ngoại cũng chưa liên kết được, nói ǵ tới liên kết với các tổ chức trong nước.

 

Vả lại, vấn đề ở đây, không phải là liên kết thành mặt trận “đấu tranh chánh trị” với việt cọng.

 

Vấn đề ở đây là: Vận động cách mạng toàn dân nhằm xóa bỏ “chế độ Toàn trị” phản nước, hại dân việt cọng.

 

Hành động vận động cách mạng “phải bí mật và linh động”, không thể tổ chức thành đảng phái, với “tổ chức, cương lĩnh” cổ điển, tranh đấu công khai.

 

Tôi vẫn kiên tŕ cổ vơ phương thức “Công tác nhóm”:

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

Có Tổ chức mà Không có Một Tổ chức

Có Lănh đạo mà Không có Một Lănh tụ

 

Một bữa đi khám bịnh

Ngồi nh́n vẩn vơ trong pḥng khách

Trên tường treo khung h́nh

Dăy Vạn lư Trường thành hùng vĩ

Bên trên ghi một chữ to: Teamworks

Phía dưới phụ đề:

Many hands - Many minds - Many hearts:

ONE TARGET

Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm ḷng

Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT

 

Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM

 

Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản

Gồm non bốn triệu đảng viên

VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP

Từ trung ương tới tận xă thôn

Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LĂNH TỤ

nào đương cự được

 

Cần quan niệm thật rơ ràng dứt khoát


ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN

 

ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.

 

Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh

Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT.

Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi.

Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên

 

Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:

 

1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên

Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau nên bọn t́nh báo - phản gián cọng sản không chen vào được/

 

2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi

Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản

Chúng không truy ra được hết

V̀ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT

Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.

 

Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG

Trong quá tŕnh hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau

Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

 

Lư luận th́ DỄ

Thực hành thật GIAN NAN

Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh

Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước

Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước

Th́ phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính