Vẫn là Mơ ước cọng sản – Không cọng sản “ḥa hiệp”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Bạn đọc nhận xét “biết người, biết ta” nên không thể hy vọng vào thay đổi chính trị tại Việt Nam. Quả đúng nếu xem “ta” chỉ gồm vài tổ chức đấu tranh èo uột, chia năm xẻ bảy, chẳng ai phục ai,… c̣n cộng sản nắm quân đội, công an, nhân lực, tài lực đất nước.

Nhưng nếu biết “ta” gồm những người cấp tiến muốn thay đổi chính trị, muốn hướng đến tự do, c̣n “người” là thành phần bảo thủ kềm hăm thay đổi th́ rơ ràng một cuộc cách mạng cấp tiến đang diễn ra tại Việt Nam.

Trở lại với hai câu hỏi của bạn đọc J. Trần “Ai là người đi tiên phuông?” và “Vũ khí nào tốt nhất để đi tiên phuông?”

Nắm được lư thuyết và mô h́nh cấp tiến giúp chúng ta đánh giá đúng về ḿnh (ta), mới biết và mới hiểu ai là bạn c̣n ai là đối phương, không sa vào hỏa mù trong cuộc đấu tranh cho tự do.

Người đi tiên phong chỉ cần mỗi ngày bước thêm vài bước, thúc dục bạn bè bước theo ḿnh, thúc đẩy đối phương rời bỏ hàng ngũ bảo thủ, cô lập thành phần bảo thủ, khi điều kiện thuận lợi cuộc cách mạng cấp tiến tất yếu sẽ diễn ra.

Tư tưởng tự do chính là vũ khí tốt nhất cho cuộc cách mạng cấp tiến trong diễn biến ḥa b́nh và là nỗi lo sợ ngày đêm của thành phần bảo thủ cộng sản.

(Cách mạng Việt Nam: Cấp tiến chống Bảo thủ - Nguyễn Quang Duy)

 

Nói liền một trật cho lẹ:

Trên thực tế đời sống, Không có Cấp tiến và bảo thủ đối chọi.

 

Trên thực tế đời sống hiện tiền: Chỉ có nhà cầm quyền độc tài toàn trị việt cọng và toàn dân bị trị đối diện.

 

Dưới chế độ độc tài toàn tri cu li việt cọng, muốn có Tự do – Dân chủ … Phải Vận động sức mạnh Toàn dân đứng lên đánh đổ toàn bộ chế độ chớ không có cách nào khác!

 

C̣n cái dzụ chiêu hồi việt cọng:

Người đi tiên phong chỉ cần mỗi ngày bước thêm vài bước, thúc dục bạn bè bước theo ḿnh, thúc đẩy đối phương rời bỏ hàng ngũ bảo thủ, cô lập thành phần bảo thủ, khi điều kiện thuận lợi cuộc cách mạng cấp tiến tất yếu sẽ diễn ra.”

coi bộ giống như kiểu lật sư hoàng duy hùng ưa nói khi xáp dzô nói chiện với vc nguyễn thanh sơn là “xáp lá cà” tay không bắt cọp việt cọng.

 

Tiền đề đặt sai đi cả ngày không tới!

 

C̣n như muốn nói mé mé về dzụ cọng sản và “không cọng sản” ḥa hiệp bắt tay mần ăn th́ như vầy:

CỘNG SẢN VÀ “ KHÔNG CỘNG SẢN “ BẮT TAY H̉A HIỆP?!

 

Trích: “Người CS ngày nay không c̣n nhiều chọn lựa, duy tŕ hiện trạng th́ rơ ràng là không thể được, nên chỉ c̣n con đường thay đổi, và nó dẫn đến sự chọn lựa tiếp theo là thay đổi ôn hoà hay thay đổi bạo lực. Có thể nói mà không sợ sai là đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà. Nhưng để làm được điều này th́ người CS cần có khả năng “let go”/buông ra một hệ thống đă lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu ḿnh vừa làm được một điều có nghĩa lư cho đất nước.”

(Lê Minh Nguyên - Nhận Diện Thế Lực Thù Địch‏)

 

Trong bài viết “CSVN: Bộ Chính Trị kêu gọi người Việt ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm, định kiến “ trước đây, tác giả Lê Minh Nguyên cũng có lập luận như trên rằng: “ CS nên hiểu rằng họ không thể đi tắt/short cut cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên con đường tiến đến Washington ở tầm chiến lược cao hơn. Để không đi tắt, CS nên HOÀ GIẢI với những người dân chủ ôn ḥa trong nước trước, thả họ ra, tôn trọng họ, xem họ là lực lượng đối lập ngang tầm. V́ lợi ích của chính những người CS, họ nên hiểu là thời thế đă đổi thay.”

 

... đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà”?

 

Câu viết nầy xem ra quá chủ quan, khẩu thuyết vô bằng, hay nói cho đúng ra là suy bụng ta ra bụng người của những ai cứ ngóng trông về “thiện chí” của người cọng sản về một giải pháp chánh trị “dân chủ hóa tiệm tiến” tức là giải pháp cải lương do việt cọng ban bố từ từ theo ngụy luận của bọn việt cọng đương quyền rằng: “Phải dân chủ hóa từ từ theo “tŕnh độ của dân chúng” ?!

 

Bốn mươi năm đă trôi qua, niềm hy vọng mơ hồ ấy giống như tia sáng yếu ớt cuối đường hầm xa xôi không bao giờ đi tới!

 

Đă đến lúc Đảng CSVN nên chấp nhận đa đảng thực sự”

 

Trích: “Đă đến lúc Đảng CSVN nên chấp nhận đa đảng thực sự (trước khi quá trễ), để vừa giải quyết được vấn đề nội bộ, vừa đi lên tầm quan hệ chiến lược với Mỹ, cái bước phải đến, nhưng đến sớm hơn th́ dân tộc sẽ lợi nhiều hơn, vừa khởi động được các điều kiện cần có cho một tiến tŕnh xây dựng nội lực dân tộc.” (ngưng trích)

 

Chỉ “chấp nhận đa đảng (dù là) thực sự” cũng KHÔNG ĐỦ đâu! Vấn đề là TOÀN BỘ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ và nhất là GUỒNG MÁY CAI TRỊ từ trung ương tới địa phương, LÀNG XĂ và CÔN AN – QUÂN ĐỘI và QUAN YẾU HƠN HẾT LÀ BỘ MÁY NHÂN SỰ.


Nếu như CÓ ĐỐI LẬP CÔNG KHAI mà đảng cọng sản vẫn nắm giữ toàn bộ guồng máy cai trị với các thành phần CHỦ YẾU KỂ TRÊN th́ mọi sự VẪN “U NHƯ KỶ”, trừ bộ mặt DÂN CHỦ GIẢ DANH hay nói theo kiểu b́nh dân là DÂN CHỦ CUỘI, hay nói theo thuật ngữ chánh trị là DÂN CHỦ H̀NH THỨC mà nội dung là BÁN ĐỘC TÀI như Putin bên Nga.


V́ vậy mà tổ sư cọng sản Nga Yeltsin mới nói: “Cọng sản là không thể CẢI SỬA ĐƯỢC. cọng sản phả bị BỨNG BỎ TẬN GỐC. (Communists are incorrigible. They must be eradicated).


Trích:
“Người CS ngày nay không c̣n nhiều chọn lựa, duy tŕ hiện trạng th́ rơ ràng là không thể được, nên chỉ c̣n con đường thay đổi, và nó dẫn đến sự chọn lựa tiếp theo là thay đổi ôn hoà hay thay đổi bạo lực. Có thể nói mà không sợ sai là đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà. Nhưng để làm được điều này th́ người CS cần có khả năng “let go”/buông ra một hệ thống đă lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu ḿnh vừa làm được một điều có nghĩa lư cho đất nước.” (ngưng trích)


Vừa dọa hợp vừa xoa bóp cho là “đa số phía CS” …đều muốn thay đổi ôn ḥa “là khẳng định vô bằng để nhằm ve vản côn đồ cu li việt cọng th́ hoặc là “ngây thơ cụ” hoặc là cố t́nh dụ khị những ai vẫn c̣n ao ước hăo huyền về cái gọi là ḥa hợp ḥa giải, Quốc (chữ nói né thời thượng là người KHÔNG CỘNG SẢN) + Cọng (phản tỉnh hay bỏ đảng) cùng nhau hợp tác trong chế độ mới mà “người gốc việt cọng” vẫn nắm thực quyền, nghĩa là một thứ chú phỉnh liên hiệp năm xưa để câu giờ. Chờ khi nào “đảng ta” mạnh lại th́ ăn thịt đám quốc gia ù ĺ tự xưng là “người không cọng sản”!


Nay là thế kỷ 21, thời cách mạng truyền thông điện tử, cầu xin cho những nhà chính khách “không cọng sản” đầu óc bớt xơ cứng, suy nghĩ theo những sự kiện thực tế, mau lẹ từ bỏ những nếp suy tư “chánh trị” cũ kỷ rằng: “hễ có đa nguyên, đa đảng, “Tam quyền phân lập” là “ô tô ma tíc” có “Tự do – Dân chủ”.

 

Đó là thứ quan niệm thiếu thực tế và sai lầm nghiêm trọng.

 


Nguyễn Nhơn

Trời vào Thu u ám

14/9/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính