Vận động Cách mạng có tổ chức như không tổ chức, có lănh đạo như không lănh đạo

 

 

Trích: " Đấu tranh cũng thế, phương pháp đấu tranh như từ trước tới nay đă gặp hạn chế nhất định và đấu tranh chưa hiệu quả th́ cần phải nghĩ ra phương pháp tổ chức mới hiệu quả hơn. Nghĩ ra cách mới là việc các cá nhân, tổ chức đoàn thể, đảng phái đấu tranh phải tích cực nghiền ngẫm, tư duy. Do đó, góp ư về ư tưởng phát triển "có tổ chức như không tổ chức, có lănh đạo như không lănh đạo và ai cũng có thể tự rèn luyện để trở thành lănh đạo" là chiến lược phát triển tổ chức đă hiện hữu trong thời đại a c̣ng (@) nhiều chục năm qua, chưa được hệ thống hóa và cải tiến, ứng dụng để trở thành hữu dụng.

 

Ưu điểm của mô thức tổ chức “có tổ chức như không tổ chức, có lănh đạo như không lănh đạo” là giả dụ cho dù cộng sản có biết chúng ta tiến hành vận động tổ chức, tập trung lực lượng để xuống đường làm cách mạng đường phố, cộng sản cũng không thể ngăn chận được do những lư do sau:

Với có tổ chức như không tổ chức th́ cộng sản có trà trộn vào cũng chẳng làm được ǵ và cũng chẳng thấy khẩu hiệu chống cộng nằm ở đâu để kẻ nội gián giả vờ chống cộng mạnh mồm hay chống cộng nhẹ mồm hoặc chống phá từ bên trong hay điềm chỉ, mật báo để an ninh, mật vụ tà quyền cộng sản bủa lưới hốt trọn ổ.

 

Với có lănh đạo như không lănh đạo th́ cũng chẳng có chỗ nào trong tổ chức có chức vụ, quyền hạn, lợi danh để cho Việt gian cộng sản xâm nhập leo cao luồn sâu để khuynh loát tổ chức như t́nh báo Tàu cài cắm trong nội bộ đảng cộng sản lèo lái gieo thảm họa, gây hậu quả nghiêm trọng cho dân, nước Việt Nam hiện nay.

 

Cũng như với mô h́nh “có tổ chức như không tổ chức, có lănh đạo như không lănh đạo...” th́ mọi người, mọi giới, mọi thành phần xă hội, không phân biệt phái tính, nguồn gốc ai ai cũng đều có cơ hội tham gia, có cơ hội phát triển tài năng tổ chức như nhau...

( Le Nguyen (Danlambao) Đừng bỏ phí thời giờ bàn căi thắp nến như thế nào )

 

Trong lúc vội vàng và cũng để cho đơn giản dễ hiểu, xin đóng góp một ư kiến cụ thể về quan niệm " có tổ chức như không tổ chức, có lănh đạo như không lănh đạo” như vầy:

 

 

Nhóm vận động Cách Mạng

 

 

Một bửa đi khám bịnh
Ngồi nh́n vẫn vơ trong pḥng khách
Trên tường treo khung h́nh
Dăy Vạn lư Trường thành hùng vĩ
Bên trên ghi một chữ to: Teamworks
Phía dưới phụ đề:
Many hands -Many minds - Many hearts:
ONE TARGET
Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm ḷng
Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT

Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM

Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản
Gồm non bốn triệu đảng viên
VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP
Từ trung ương tới tận xă thôn
Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LĂNH TỤ
nào đương cự được

Cần quan niệm thật rơ ràng dứt khoát
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI
TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN

ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.

Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh
Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT
Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi
Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên

Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:
1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên
Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau
nên bọn t́nh báo - phản gián cọng sản không chen vào được
2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi
Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản
Chúng không truy ra được hết
V̀ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT
Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.

Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG
Trong quá tŕnh hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau
Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

Lư luận th́ DỄ
Thực hành thật GIAN NAN
Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh
Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước
Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước
Th́ phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính