Vấn đề là: Tỉa Cành hay Bứng Gốc?

 

 

Trích: “Ai cũng biết Cộng Sản là cái gốc, là căn nguyên cội nguồn (rễ cây) của những cái Ác (cành, nhánh) của một cái cây.

(Chống Cộng Sản) là công việc “Hạ Cây” mà không bứng gốc (uproot) nó, chỉ chặt cành, mé nhánh (chống cái Ác) của nó thôi th́ chỉ một thời gian ngắn, tưới nước, bón phân cái cây kia sẽ sum xuê cành lá cành và sẽ để sống mạnh hơn là cái chắc.”

(Vơ văn Sĩ, người lính già QLVNCH.)

 

Đă từ rất lâu, ngay khi c̣n bị lưu đày trên đất Bắc, quân cán chính VNCH vẫn cùng nhau xác quyết:

 

“Giống cọng sản, đặc biệt bọn cọng sản cu li hồ bác cụ, kêu khinh miệt là việt cọng, vừa lưu manh - vừa ác - vừa ĺ không cách ǵ CẢI SỬA được mà cần phải DỨT TRỪ.

 

Nhân sĩ Ngô Đ́nh Nhu tha thiết nhắn nhủ: “Thế hệ chúng ta CÓ BỔN PHẬN GIẢI TRỪ NỌC ĐỘC CỌNG SẢN cho nước Việt Nam.”

 

Ngày nay, thân lưu ly nơi hải ngoại, ngoảnh nh́n về nước Việt bên kia bờ Đại Dương đang ch́m đắm trong ĐÊM TRƯỜNG CỌNG SẢN, họa mất nước - diệt tộc cận kề trong sớm tối, ḷng ray rứt không nguôi, mới bất chấp “tiếng bấc, tiếng ch́” kiên tŕ nói lên lời công đạo, cảnh tỉnh những ai v́ tham vọng cá nhân, phe đảng tiếp tay với bạo quyền phản nước, hại dân việt cọng.

 

Và đây là vấn đề chết sống của Đất nước hôm nay:

 

Tỉa cành hay bứng gốc

 

Nguyễn Nhơn - Đây không phải là nói về nghệ thuật trồng cây cảnh. Đây cũng không phải là nói về thói Sở Khanh: “Chơi hoa rồi lại bẽ cành bán rao” Mà đây là nói về phương cách giải trừ chế độ toàn trị cộng sản. Tỉa cành là nói về giải pháp cải lương, cắt xén, cải sửa lần hồi chế độ để cho lần hồi khá hơn. Bứng gốc là làm cách mạng thay đổi chế độ cộng sản phản nước hại dân cho sạch sẽ, thay thế bằng chế độ mới tốt đẹp hơn theo đúng tinh nghĩa của hai chữ cách mạng.

 

 

Tỉa cành hay cải lương

 

Hồi đầu năm 2011, ông Hà Sĩ Phu tŕnh bày trước bà Phó Đại sứ Mỹ về giải pháp nầy, nguyên văn như sau đây:

Nay trước cao trào cách mạng dân quyền ở Trung Á và Bắc Phi cũng lại rộ lên những lời kêu gọi xuống đường như họ! Chúng tôi vẫn chia sẻ những khát vọng chính đáng ấy, nhưng nếu cứ suy nghĩ nông nổi, hời hợt, cảm tính như vậy th́ không thể đạt đến thành công. Ở VN khó ḷng xảy ra những cuộc Cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen… kiểu như vậy.”

 

V́ nhận xét như trên nên Hà Sĩ Phu đưa ra giải pháp cải lương mệnh danh là CON ĐƯỜNG H̉A B̀NH, Kiến tạo Dân trí và xă hội Dân sự như sau:

 

- Chúng tôi nghĩ hăy khoan đ̣i những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do ǵ mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hăy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đă có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân.Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đ̣i Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.

Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, th́ đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ B̀NH. Kiến tạo Dân trí và xă hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.” (*)

 

Từ bấy đến nay các quí ông bà đă tiến hành “con đường Ḥa b́nh” tóm tắt như sau đây:

Liền sau thông điệp kể trên là 11 cuộc biểu t́nh mệnh danh chống tàu xâm lăng nhưng thực chất là làm giá, yểm trợ cái “Kiến Nghị” của 20 mươi nhân sĩ trong nước và lá “Thơ Ngỏ” của (36-1) “Trí thức” hải ngoại gởi cho Bộ Chánh Trị đảng xin – cho Ḥa hợp Ḥa giải, đoàn kết chống tàu xâm lăng. Cả hai văn kiện hoành tráng đều bị đảng quăng vào sọt rác!

 

Hồi năm ngoái, Lê Thăng Long ra, đạo diễn cho ra phong trào Con Đường Việt Nam” với cương lĩnh chủ yếu là: Khai dân trí - Chấn dân khí – Hậu dân sinh theo đề cương của nhà cách mạng Phan Chu Trinh hồi đầu thế kỷ trước! Con đường th́ hoành tráng mà ít người tử tế chịu đi nên ông sáng lập Rồng Bay buồn t́nh bỏ đi để xin theo đảng cộng sản.

 

Gần đây th́ liên tiếp năm ba tổ chức dân sự mọc lên, chỉ hoạt động theo h́nh thức hội tương trợ. Vừa rồi một hội tổ chức thăm viếng một nhà dân chủ mới ở tù ra, mấy thành viên chủ chốt bị bắt về UBND xă đánh cho bầm giập.

 

Cho tới nay th́ coi như con đường “Ḥa b́nh” đầy chông gai, đổ màu in ít mà bị bắt bớ đánh đập th́ nhiều mà tiếng vang không được bao nhiêu, mặc dầu các diễn đàn thân hữu tích cực hỗ trợ. Xem ra con đường cải lương dài hạn khó thành công hay cứ nói theo cách của các nhà nghiên cứu về quá tŕnh chuyển đổi dân chủ từ từ của các chế độ cộng sản chệt và an nam th́: Một phần tư thế kỷ nữa, Bắc Kinh và Hà Nội có nhiều dân chủ… hơn bây giờ!

 

Như vậy giải pháp tỉa cành chỉ đổ máu, tù đày in ít, nhưng mà tồn đọng cho tới 25 năm nữa th́ tính ra cũng nhiều. Vậy, nên chăng tính chuyện bứng gốc một lần cho xong?

 

 

Bứng gốc hay Cách mạng

 

Các nhà cải lương thường nhân danh từ bi tránh đổ máu, tàn phá, chủ trương tranh đấu ôn ḥa bất bạo động. Có nhiều vị c̣n ra vẻ rành về chiến thuật, chiến lược về học thuyết Gandhi, Mandela. Các quí vị cứ nói khơi khơi là tranh đấu ôn ḥa bất bạo động mà không giải thích rành rẽ cho em cháu đang tranh đấu ghe nội dung của nó là ǵ. Bởi v́ quí vị mà nói rơ ra là quí vị lâm vào thế kẹt.

 

Bởi v́ vế thứ nhất của học thuyết Gandhi là: Bất hợp tác. Quí vị phần lớn là đang tại chức, có khi có chức danh cũng lớn. Vậy th́ làm sao khẳng khái phủi áo từ quan cho đặng? Quí vị đă về hưu thời cũng vậy. Làm sao rời bỏ căn hộ và cái sổ hưu?

 

Cho nên quí vị chỉ có thể “phản biện trong phạm vi cơ chế” thôi chớ không được “kích động bạo lực” (Lời tiến sĩ Nguyễn Quang A). Quí vị đă không làm được vế thụ động thứ nhất, hiển nhiên không thực hành vế tích cực thứ hai: Bất tuân dân sự.

 

Cái món nầy muốn thực hành cần phải gan dạ, dũng mănh và kiên tŕ hết mực. Đó là dấn thân vận động quần chúng, tổ chức thành các phong trào tranh đấu rộng lớn với tính cách từ phản kháng tới thực hiện cách mạng thay đổi.

 

Xét về t́nh h́nh xă hội hiện nay, các điều kiện để vận động tổ chức các nhóm nhỏ thành các phong trào rộng lớn đă có sẳn. Tiêu biểu như các nhóm nông dân phản kháng Văn Giang, Dương Nội... Chỉ cần tổ chức được nhiều nhóm ṇng cốt tỏa ra các nơi vận động kết hợp là có kết quả.

 

Nếu như quí vị từ khước bổn phận của trí thức trước vận nước suy vi, dân t́nh đói khổ th́ người dân bị cùng đường vùng lên tự cứu th́ khi ấy mới là đổ máu và hỗn loạn v́ không ai hướng dẫn.

 

Trí thức là ai? Phải chăng là những người có học, được hưởng nhiều ơn huệ của xă hội hơn đông đảo đồng bào ít học. Theo lẽ công bằng phải đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, lúc nầy là lúc dấn thân hành động cứu dân, cứu nước kẻo không c̣n kịp nữa.

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Phụ đính

 

Kính chào quư đồng hương,

 

Xin quư đồng hương nào dù có “bênh hay chống” hiện tượng Trần Kiều Ngọc cũng nên cảnh giác để tránh cảnh “trao duyên lầm tướng cướp” (phim Ấn Độ).

 

Trong t́nh báo,hiện tượng “đi xa trèo cao” (kinh nghiệm chiến tranh, VC len vào phủ TT làm cố vấn, làm tỉnh trưởng cho cố TT Ngô Đ́nh Diệm và Nguyễn Văn Thiệu) rất thường xảy ra.

 

Biết đâu Trần Kiều Ngọc núp dưới danh nghĩa “tuổi trẻ dấn thân” (?) công khai tuyên bố “Không Chống Cộng” mà chỉ “chống cái Ác” là một sự trí trá, lừa gạt những kẻ mất cảnh giác để tạo uy tín và cho tư thế nằm vùng (con ngựa thành Troy), trong cộng đồng NVQGTNCSHN, một sự “đi xa trèo cao” trong t́nh báo để nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại?

 

Ai cũng biết Cộng Sản là cái gốc, là căn nguyên cội nguồn (rễ cây) của những cái Ác (cành, nhánh) của một cái cây.

 

(Chống Cộng Sản) là công việc “Hạ Cây” mà không bứng gốc (uproot) nó, chỉ chặt cành, mé nhánh (chống cái Ác) của nó thôi th́ chỉ một thời gian ngắn, tưới nước, bón phân cái cây kia sẽ sum xuê cành lá cành và sẽ để sống mạnh hơn là cái chắc.

 

Vài hàng góp ư chân thành, xin thỉnh giáo quư đồng hương.

 

Trân trọng kính chào “Đoàn Kết Tận Diệt quốc nạn Cộng Sản, đảng cướp CSVN”.

 

Vơ văn Sĩ, người lính già QLVNCH.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính