Úc mới bị ghẻ lở tàu ngoài da mà đă lo “thoát trung!”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

“Thủ tướng Úc ông Scott Morrison lại đề nghị tiến hành điều tra về nguồn gốc và cách thức các quốc gia giải quyết nạn đại dịch, nên nước Úc lănh chịu phản ứng hung bạo nhất, nhưng chính nhờ vậy người Úc mới thức tỉnh đồng ḷng “thoát Trung”, một bài học đáng giá để chúng ta học hỏi”


Đâu phải bây giờ chúng ta mới học hỏi bài học Thoát dịch tàu từ nước Úc!

 

Hai chữ Thoát trung chúng ta thuộc nằm ḷng và nói tới nói lui hầu như hằng ngày để kêu gọi tất cả mọi người mọi giới họp sức vận động đ̣i bọn cu li việt cọng tháo cũi xổ ḷng thoát tàu QUY CHÁNH mà từ 45 năm nay nó vẫn trơ trơ.

Úc chỉ mới mắc bịnh ghẻ tàu ngoài da.

 

Việt cọng xă nghĩa mắc bịnh dịch tàu từ lâu xa, đến nay là ung thư thời kỳ thứ 3 hết thuốc chữa.

 

Nguyên do là do đâu?

 

Bỏ qua những trói buộc từ thời tên giả hồ lư lịch bất minh với những cam kết bán nước như cái văn tự bán nước công hàm phạm văn đồng 1958, chỉ tính từ cái văn tự mà chệt kêu là kỷ yếu hội nghị Thành Đô 1990 th́ cũng nh́n thấy rơ ràng nước việt cọng xă nghĩa phụ thuộc hoàn toàn tàu khựa theo như nội dung 16 chữ vàng từ mật nghị Thành Đô:

 

"Sơn thủy tương liên,

Lư tưởng tương thông,

Văn hóa tương đồng,

Vận mệnh tương quan"

 

Và đây là thực tế của 16 chữ vàng:

Sơn thủy tương liên

Núi liền núi, sông liền sông

Oan oan tương báo suốt trường kỳ lịch sử

Ḍng sông Hát hai Bà Trưng tự vẫn

Sông Bạch Đằng máu giặc vẫn c̣n tanh

Ngày nay giặc vẫn c̣n gieo họa

Nguyên Giang thượng nguồn chệt xă lũ

Châu thổ sông Hồng lũ lụt tứ giăng

Lan Thương giặc tàu ngăn đập chặn nguồn

Cửu Long đồng khô nứt nẻ hết phù sa

Ngày xưa Tô Thị trông vời phương Bắc

Ôm con cô đơn hóa đá Ḥn Vọng Phu

Ngày nay máu đổ ngập tràn ngọn Lăo Sơn

Thác Bản Giốc phân đôi đâu c̣n chung cảnh trí

Núi đă hết liền núi, sông liền sông chực chờ gây họa

Chữ tương liên hắc ám đâu phải chữ vàng

 

Lư tưởng tương thông

Ngày nay thế giới thục sự chỉ c̣n lại hai nước cọng sản Á Châu: trung cọng và việt cọng.

Cuba đă chánh thức xóa bỏ chủ nghĩa cong sản trên hiến pháp.

Triều Tiên đang thoát chệt bắt tay anh em Đại Hàn phương Nam.

Lư tưởng cọng sản thế giới đại đồng vô biên giới.

Thực tế, đồng chí tàu - việt từng phen chém giết nhau:

Mười năm 1979 - 1989 chiến tranh biên giới, máu đồng chí chảy ngập núi đồi Việt Bắc.

Ngày nay lư tưởng ( cọng sản ) chỉ c̣n tương thông trên đầu môi chót lưỡi.

Thực tế là tên nô tài việt cọng bị tàu phù cột chặt v́ lệ thuộc cả Chánh trị - Kinh tế - Xă hội.

 

Văn hóa tương đồng

Thơ Thần Lư Thường Kiệt

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

 

Sông núi nước Nam th́ vua nước Nam cai quản

Rơ ràng đă được phân chia tại sách trời

Cớ làm sao bọn giặc ngỗ ngược kia đến đây xâm phạm

Rồi đây chúng bay sẽ thấy và nhận lấy sự thất bại hoàn toàn.

 

B́nh Ngô Đại Cáo

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.

 

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

 

Nho Việt c̣n trước nho tàu Khổng tử

Làm cái mẹ rượt ǵ ta văn hóa tương đồng với chệt?!

Chỉ có bọn cỏ đuôi chó hồ tinh bác cụ ngu si dốt nát mới xum xoe bợ đít chệt khen cứt chệt thơm.

 

Vận mệnh tương quan

Hiện tại, vận mệnh chệt tập và tàu cọng bị cột chặt vào cái gọi là " Nhất Đới - Nhất Lộ " ( One Belt - One Road ).

Diễn nôm cho gọn gàng dễ hiểu: Nó là Vành Đai trên biển và Con Đường Tơ Lụa trên đất liền.

Nghĩa là sáng kiến mở đường từ Biển Đông bung ra Ấn Độ Dương tiến tới Phi Châu - Âu Châu và cả Nam Mỹ.

 

Bọn cỏ đuôi chó Ba Đ́nh theo đuôi hít bả mía bằng cái gọi là " sáng kiến Hai Hành lang - Một Vành đai ".

Nói cho lẹ là mở cả vùng 6 tỉnh biên giới và Điện Biên, kể luôn Hà Nội - Hải Pḥng thành một vùng kinh tế phụ trợ cho Một Vành Đai chệt cọng:

Hàng hóa chệt lưu thông cả vùng biên giới, vận chuyển qua 2 hành lang là xa lộ cao tốc Lào Kay - Hà Nội - Hải Pḥng và xa lộ Móng Cái Hà Nội xuống cảng Hải Pḥng, dán nhản Made in VN để xuất cảng khắp nơi, nhất là Mỹ để trốn thuế cho nhẹ.

 

V́ bọn cẩu trệ hậu duệ già hồ ôm đít chệt đem vận mệnh Dân tộc - Đất nước cột chặt vào giặc tàu như vậy cho nên mai nầy khi Hoa Kỳ và Đồng minh đập tan tham vọng Một Vành đai Một Con đường, chệt cọng tiêu tùng th́ việt cọng cũng tiêu vong.

 

Hết vận mạng tương quan!

 

Trở lại vấn đề Úc mắc ghẽ tàu v́ lệ thuộc kinh tế ngoại thương giờ muốn t́m nguồn giao thương mới để Thoát tàu.

 

Trông người lại ngẫm đến ta:

Kinh tế ngoại thương tàu – việt cọng ta thế nào?

 

Hăy đọc vài ḍng bài phân tích ngắn sau đây:

 

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có chung đường biên giới dài 1.281km với Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa hai nước như một sự tất yếu và nếu có chính sách đúng th́ có lợi cho sự phát triển của cả hai nước.

Tuy nhiên, trong quan hệ này phía Việt Nam luôn bị thâm hụt thương mại và t́nh trạng ngày càng trầm trọng, do Việt Nam hầu như không chịu thay đổi ǵ trong nhiều năm qua, sản xuất luôn phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào.

Việt Nam đă lún rất sâu vào sự phụ thuộc trong quan hệ thương mại với Trung Quốc từ rất nhiều năm nay. Đến thời điểm này ư niệm “thoát Trung” về mặt kinh tế dường như là không hiện thực. Như vậy, thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc cơ bản do Việt Nam hầu như không chịu thay đổi ǵ trong nhiều năm qua, sản xuất luôn phụ thuộc vào nhập khẩu làm đầu vào, đầu vào là sản phẩm của Việt Nam cơ bản là điện, nước, bao b́ và các chi phí dịch vụ mà thôi.(*)

 

Đến thời điểm này ư niệm “thoát Trung” về mặt kinh tế dường như là không hiện thực.

 

Đó là lư do v́ sao mà nói là vc xă nghĩa mắc dịch ung thư tàu thời kỳ thứ 3, hết thuốc chữa!

 

Cho nên mà cho nên mới nói:

 

Muốn thoát tàu phải giải cọng

Muốn giải cọng toàn dân phải vùng lên

Diệt nội gian việt cọng lê chiêu thống

Đá đít tàu phù chệt khựa về tàu

 

Trả lại

Sông núi Việt Nam Dân Nam ở

Định mệnh thiên thơ xác định rành

 

Hậu Dịch tàu vũ hán

Thế giới bừng thức tĩnh

Nh́n thấy tai họa chệt bành trướng xâm lăng

Dân Việt phấn chấn vùng lên

Nương theo trào lưu Thế giới

Diệt việt gian thoát ách tàu

 

Ước mơ Mùa Xuân Mới

cho Nước Việt Mến Yêu

Nguyễn Nhơn

Đầu Hè 2020

 

(*) Kinh tế Việt Nam lún sâu vào phụ thuộc Trung Quốc

www.thesaigontimes.vn/td/297113/kinh-te-viet-nam...

 

 

“Thời gian qua các nhà ngoại giao Trung cộng hung hăng tấn công bất cứ nước nào nghi ngờ về sự minh bạch và thành công của Trung cộng trong việc giải quyết nạn đại dịch do virus corona gây ra.

Thủ tướng Úc ông Scott Morrison lại đề nghị tiến hành điều tra về nguồn gốc và cách thức các quốc gia giải quyết nạn đại dịch, nên nước Úc lănh chịu phản ứng hung bạo nhất, nhưng chính nhờ vậy người Úc mới thức tỉnh đồng ḷng “thoát Trung”, một bài học đáng giá để chúng ta học hỏi

Trung cộng không biết đùa…

Vào cuối tháng 4/2020, Đại sứ Trung cộng ông Thành Cảnh Nghiệp đe dọa nếu Úc tiếp tục muốn điều tra, “nhân dân” Trung cộng không xem Úc là bạn hàng tốt, không uống rượu vang Úc, không ăn thịt ḅ Úc, không du lịch nước Úc và không cho con cái đến Úc du học.

Ông Nghiệp ám chỉ Trung cộng sẽ tẩy chay hàng hóa Úc, sẽ cấm dân uống rượu vang Úc, cấm dân ăn thịt ḅ Úc, cấm dân đi du lịch Úc và cấm dân cho con cái sang Úc du học.

Để chứng minh Trung cộng không biết nói đùa, tuần rồi họ tuyên bố ngưng mua thịt ḅ từ bốn hăng thịt của Úc, đồng thời đánh 80% thuế lên lúa mạch nhập cảng từ Úc, và hăm dọa ngưng nhập cảng nhiều mặt hàng khác.

Ảnh hưởng Trung cộng tại Úc

Ba thập niên qua, Trung cộng là bạn hàng quan trọng nhất của Úc, chiếm đến hơn 1/3 hàng hóa Úc xuất cảng ra thế giới, Trung cộng mua một số lượng rất lớn quặng mỏ và sản phẩm nông nghiệp Úc.

Trung cộng hiện đang nắm giữ 9 triệu mẫu đất, một số hầm mỏ, một số trang trại sản xuất điện, phi trường Merrendin Tây Úc, cảng Darwin và nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược khác.

Theo ước tính nếu GPD Trung cộng gỉam 2% th́ GDP Úc bị ảnh hưởng giảm đến 1%.

Bởi thế đă có nhiều lo ngại về sự lệ thuộc nặng nề của Úc vào mô h́nh tăng trưởng của Trung cộng.

Úc phải “thoát Trung”

Theo Dân biểu đảng Quốc gia George Christensen, có quá nhiều rủi ro khi phải buôn bán với các nước độc tài cộng sản như Trung cộng, v́ thế Úc phải mở rộng ngoại thương với nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia có chung giá trị dân chủ, biết tôn trọng quan hệ ngoại thương.

Ông quan tâm về việc Úc phải nhập cảng các hàng hóa chiến lược như trang thiết bị y tế, dược phẩm từ Trung cộng, trong khi Úc có thể sản xuất được.

Ông tin rằng Úc phải duyệt xét lại, phải thay đổi chiến lược đầu tư, sản xuất và ngoại thương để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung cộng, th́ mới giữ được chủ quyền quốc gia.

Kết luận

Gần nửa thế kỷ qua, người Úc tin rằng có thể mở rộng làm ăn buôn bán với Trung cộng, và kỳ vọng thay đổi kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi chính trị tại nước này.

Nhưng ngược lại nhờ kinh tế phát triển Trung cộng mạnh lên, nhà cầm quyền Bắc Kinh càng ngày càng bạo ngược, bắt nạt người Úc, ảnh hưởng đến chính sách của nước Úc.

Về ngắn hạn nước Úc và thế giới đang xem xét lại chiến lược ngoại thương và bang giao với Trung cộng.

Nếu nước Trung Hoa có tự do, đă sớm thông tin về virus corona, thế giới đă trách khỏi thảm họa đại dịch, nên về lâu dài một Trung Hoa tự do tôn trọng bang giao quốc tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nước Úc nói riêng và cho thế giới nói chung.

(Nước Úc 'thoát Trung' trong thời viêm phổi Vũ Hán. Nguyễn Quang Duy)”

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính