Và Từ Chiêu thuật “Chống cọng Cực đoan” tới “Ngáng chân” Kết hợp Đấu tranh

 Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: Để thực hiện được mục tiêu dung ḥa những khác biệt, phối hợp hành động chúng ta cần tập trung vào thực tiễn đấu tranh, tháo bỏ những nghi ngờ e ngại làm cho chúng ta không thể tiến gần lại với nhau, bắt tay nhau đấu tranh cho dân chủ mà nguyên nhân phần nhiều do tuyên giáo cộng sản, an ninh CS dựng lên và có phần ít ngăn cách do chúng ta tự tạo ra.

Chính v́ lẽ đó, chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mă ba trở lực cốt lơi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh: Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh; Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam; Ba là ngôn ngữ chống cộng cực đoan mà cộng sản ra sức tuyên truyền nhằm ngăn chận thế kết hợp trong ngoài của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc, khuynh hướng khác nhau.

(Le Nguyen (Danlambao) - Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo CS)

 

 

Kinh nghiệm cho biết rằng: Hễ mỗi khi các bác cụ gọi là cờ sờ chân chính hoặc cs tiến bộ, nhất là các vị cs phản tỉnh trong nước muốn tá lực hải ngoại, tức nhiên là với những “người Không cọng sản” - cũng không phải Quốc gia - nghĩa là chánh trị hoạt đầu, - để mưu đồ phe đảng, quyền lực, th́ lập tức xăy “chiện” dùng thuật ngữ trí trá “chống cọng cực đoan” để bịt miệng người Quốc gia chống cọng, không cho họ lên tiếng tố cáo trước công luận về tṛ gian trá của cọng sản thất cơ lở vận trong nước và hoạt đầu chánh trị hải ngoại.

 

Và họ dùng chiêu thuật chống cọng cực đoan để vu cho giới chống cọng là “ ngáng chân “ thế kết hợp trong - ngoài, liên kết đấu tranh!

 

 

Vấn Đề Kết Hợp Đấu Tranh

 

Trích: “Chúng ta đă nhẫn nhịn lâu quá 41 năm rồi c̣n ǵ, chúng ta đă để đám tay sai cho Quốc Tế CS ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu Dân, bắt mọi người phải phục tùng cho chúng từ khi đảng chúng ra đời đến nay, chúng ta đă c̣ng xương sống làm è cổ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cá nhân lănh đạo của chúng ngồi mát ăn bát vàng, vơ vét mọi tài nguyên, tài sản của chúng ta để gởi ra ngoại quốc.

Chúng ta vẫn im lặng thờ ơ cho chúng rước giặc vào trong nhà, đă mở rộng cánh cổng cho hàng hóa độc hại chui qua cửa khẩu tuồn vào VN, từng ngày, từng giờ giết chết người VN để chúng dễ bề đồng hóa sau năm 2020 tới đây.

Chúng ta có miệng mà không dám nói, có sức mạnh của toàn dân mà chúng ta không sử dụng, tại sao vậy?

 

V́ chúng ta chưa biết tận dụng đoàn kết là sức mạnh để đánh đổ bọn chúng.

Hăy phát động phong trào kêu gọi tất cả 90 triệu người Dân trong nước cùng đồng tâm hiệp lực đứng lên lật đổ chế độ CSVN. Không lẽ 90 triệu Dân mà cúi đầu chịu cái bọn phản bội tiền nhân bán nước cho giặc, dẫn dắt tới bước đường nô lệ mai sau hay sao...

(Hăy cùng nắm tay làm lên Lịch Sử - Cánh Dù lộng gió danlambaovn.blogspot.com )

 

Đă từ lâu rồi, ở hải ngoại, từng chập và từng chập, các đoàn thể, hội đoàn vẫn dấy lên phong trào “Liên kết Trong - Ngoài” thành mặt trận tranh đấu.

 

Thực tế cho thấy, chính tự thân, các đoàn thể hải ngoại cũng chưa liên kết được, nói ǵ tới liên kết với các tổ chức trong nước.

 

Vả lại, vấn đề ở đây, không phải là liên kết thành mặt trận “đấu tranh chánh trị” với việt cọng.

 

Vấn đề ở đây là: Vận động cách mạng toàn dân nhằm xóa bỏ “chế độ Toàn trị” phản nước, hại dân việt cọng.

 

Hành động vận động cách mạng “phải bí mật và linh động”, không thể tổ chức thành đảng phái, với “tổ chức, cương lĩnh” cổ điển, tranh đấu công khai.

 

Tôi vẫn kiên tŕ cổ vơ phương thức “Công tác nhóm”:

 

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

Có Tổ chức mà Không có Một Tổ chức

Có Lănh đạo mà Không có Một Lănh tụ

 

Một bữa đi khám bịnh

Ngồi nh́n vẩn vơ trong pḥng khách

Trên tường treo khung h́nh

Dăy Vạn lư Trường thành hùng vĩ

Bên trên ghi một chữ to: Teamworks

Phía dưới phụ đề:

Many hands - Many minds - Many hearts:

ONE TARGET

Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm ḷng

Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT

 

Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM

 

Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản

Gồm non bốn triệu đảng viên

VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP

Từ trung ương tới tận xă thôn

Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LĂNH TỤ

nào đương cự được

 

Cần quan niệm thật rơ ràng dứt khoát


ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN

 

ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ

ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.

 

Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh

Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT.

Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi.

Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên

 

Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:

 

1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên

Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau nên bọn t́nh báo - phản gián cọng sản không chen vào được/

 

2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi

Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản

Chúng không truy ra được hết

V̀ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT

Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.

 

Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG

Trong quá tŕnh hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau

Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

 

Lư luận th́ DỄ

Thực hành thật GIAN NAN

Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh

Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước

Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước

Th́ phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính